Informatiebeveiligingsfunctionaris

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 18 - 20
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 30 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 11245
 • Plaatsingsdatum 3 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het Opleidingsinstituut (OI) Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) draag jij, als informatiebeveiligingsfunctionaris, bij aan een bijzondere en maatschappelijke taak. Een veiligere en rechtvaardigere samenleving. Wij zorgen ervoor dat - met onze kennis van opleiden, ontwikkelen en detentie - medewerkers van DJI en ketenpartners kunnen excelleren in hun vak. Wij zijn een echte ‘doe-organisatie’. Het OI biedt jou de kans om mee te bouwen aan het succes van DJI, onze andere klanten en onze eigen organisatie. Als dit je aanspreekt en je wilt bijdragen aan het verder ontwikkelen en beter maken van de detentiespecialist van Nederland, is dit de plek voor jou!

In jouw rol als informatiebeveiligingsfunctionaris zorg jij ervoor dat de veiligheid van persoonsgegevens van medewerkers, samenwerkingspartners én de informatievoorziening die tijdens de uitvoering van opleidingen en trainingen verwerkt wordt, gewaarborgd is. Dit doe je door beleid en wetgeving in praktisch toepasbare plannen en instructies te vertalen naar de praktijk. En de directie te adviseren op het gebied van jouw expertise. Je hebt oog voor detail, bent analytisch en kritisch op de manier waarop het OI en samenwerkingspartners omgaan met de informatiehuishouding op papier en alle systemen. Regelmatig toets je de gemaakte afspraken.

Binnen de afdeling Bedrijfsvoering, werk je nauw samen met de functioneel beheerders, communicatieadviseurs en ondersteunend personeel die bezig zijn met het organiseren van de opleidingen. Van hen krijg je input of haal je deze op. Zo neem je ook deel aan landelijke overleggen van bijvoorbeeld de Arbo coördinatoren. Je staat in contact met experts van externe dienstverleners en toeleverende diensten, denk aan technische systeembeheerders en IT consultants. Zij ondersteunen namens het instituut het leren binnen DJI met opleidingen en systemen. 

Ben je iemand met hart voor privacy, kun je mensen overtuigen en in laten zien waarom dit een belangrijk onderwerp is en help je onze organisatie verder op dit gebied? Herken jij jezelf en ben je enthousiast geworden over deze functie, solliciteer dan direct! Of wil je meer weten over onze organisatie, neem hier een kijkje op onze site.

Afdelingsomschrijving vervolg

Afdeling bedrijfsvoering 
De afdeling Bedrijfsvoering van het OI ondersteunt de directie en de organisatieonderdelen van het OI. Een deel van de dienstverlening moet als vanzelfsprekend worden ervaren door de gebruikers, bijv. Veiligheid panden/werkomgeving met werkplekken en lokalen, inclusief alle vereiste faciliteiten en hulpmiddelen met een aantal ondersteunende processen zoals receptie, toegangsbeveiliging, postverwerking, catering etc. waar gebruikers eenvoudig dagelijks gebruik van maken. 
Het Servicepunt ondersteunt de opleidingsuitvoering voor cursisten, opleidingscoördinatoren, opdrachtgevers en toeleveranciers (bijv. externe docenten). Dit team treedt op als het single point of contact voor alle gebruikersvragen. Bedrijfsvoering zorgt bij de opleidingsuitvoering tevens voor het reproduceren van de leermiddelen en eventuele audiovisuele ondersteuning. De uitvoering is hierbij belegd bij het Facilitair Bedrijf. Bedrijfsvoering beheert het leermanagementsysteem voor alle eindgebruikers (cursisten, opleidingscoördinatoren, leidinggevenden, docenten), waarbij de beschikbaarheid en de kwaliteit moeten aansluiten op de werkwijze waarmee opleidingen worden georganiseerd in de digitale omgeving. Dit is een directe succesfactor voor het OI. Bedrijfsvoering beheert en ontsluit de opleidingsstuurinformatie aan o.a. opleidingscoördinatoren via het Metisplatform. Dit is de dagelijks actuele informatievoorziening vanuit een koppeling aan het leermanagementsysteem. 

De directie en staf worden ondersteund met managementinformatie en systemen. 
Het centraal inkopen van generieke opleidingen binnen DJI voor executief en niet executief personeel wordt ondersteund via het Centraal opleidingsloket DJI. Alle inkopen worden rechtmatig op basis van een meerjarige externe opleidingsbehoefte in samenwerking met SSC DJI in de markt gezet. Dit geldt ook voor de externe docenten en acteurs die het OI inhuurt. Het voert verder de regie op afgesloten contracten en monitort en bewaakt de voortgang van de externe uitvoering. 
Zover ondersteunende processen buiten het OI worden uitgevoerd (bijv. SSC) dan voert de afdeling regie op de uitvoering van deze beheerstaken. De afdeling vertaalt de randvoorwaarden naar praktisch uitvoerbare kaders waarvan OI-medewerkers zonder verdere tussenkomst gebruik kunnen maken. Hiermee wordt de zelfservice van medewerkers en managers verhoogd waarbij het rechtmatig handelen gewaarborgd blijft.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen
Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (OI DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. De expertise van het opleidingsinstituut is onderverdeeld in zes expertisegebieden: veiligheid en crisisbeheersing, beveiliging en weerbaarheid, zorg en begeleiding, integriteit en samenwerking, recht en regelgeving en leidinggeven. Voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken van rijksorganisaties en de semipublieke sector zijn we gesprekspartner.

Het Opleidingsinstituut DJI is in reorganisatie. Het doel? Het opleidingsinstituut wendbaar en toekomstbestendig maken. Hier werken circa 120 DJI-collega’s en nog eens een paar honderd freelancers in de flexibele schil. De reorganisatie behelst het herinrichten van het instituut, het versterken van de lijnsturing en het formaliseren van zaken die in het organisch verandertraject al in gang zijn gezet. Een van de belangrijkste redenen van reorganisatie is dat het speelveld en de daarbij behorende dienstverlening binnen DJI verandert. Het opleidingsinstituut moet aansluiten bij deze verandering. Naar verwachting verwelkomen we duizenden nieuwe medewerkers. Hier ligt de grootste uitdaging: zorgen dat er voor hen een adequaat opleidingsprogramma klaarstaat.

Daarnaast ontwikkelen we voor het huidige personeel ook permanente educatie. Dat betekent niet alleen het op niveau houden van kennis en vaardigheden, maar ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden waar de veranderende DJI-organisatie om vraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs. Innovatie heeft hierin een belangrijke rol. Verder heeft het Opleidingsinstituut het online leren versneld ingevoerd om ook tijdens de COVID-19-pandemie aan haar taakstelling te kunnen voldoen. We staan nu voor de uitdaging om ons voor te bereiden op de toekomst en onze visie op leren en ontwikkelen aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. En de lessen en te identificeren valkuilen van het online leren – zowel die van het Opleidingsinstituut als de ervaringen van andere organisaties - borgen we in een (innovatieve) toekomstvisie en nieuwe manier van werken.

Deze ontwikkelingen hebben grote uitwerking op het instituut en zijn medewerkers. Dankzij een tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen lukt het telkens weer om opleidingen tijdig te starten, in overeenstemming met de werkroosters van de afnemers. We anticiperen op de toegenomen vraag, het levenslang leren en het nieuwe onderwijs, zoals de DJI Academy, en hebben ons personeelsbestand al versterkt op de essentiële expertgebieden. De organisatie en de structuur zijn hierbij organisch veranderd en moeten worden geformaliseerd. Het inhoudelijk goed aansluiten op de voor DJI-specifieke detentiegerelateerde deelgebieden is hierbij een belangrijke doelstelling. Zo kan het opleidingsinstituut de DJI-organisatie het meest effectief ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Hiermee dragen we bij aan de ambities van DJI als detentiespecialist.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Leenards, hoofd bedrijfsvoering

06-48137699

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Preventiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 18-20
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur curriculum ontwikkeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker / adviseur Opleidingsinstituut DJI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon