Informatiemanager

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 26 april Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 538637
 • Plaatsingsdatum 3 april 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Informatiemanager!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?
Als Informatiemanager ben je het eerste aanspreekpunt om de activiteiten en doelstellingen van de Operationele Roadmap te vertalen naar activiteiten en projecten om de modernisering van mobiele militaire IT systemen vorm te geven. Daartoe voert u gesprekken met de vertegenwoordigers van de Defensiestaf, De Krijgsmachtonderdelen Defensie Materieel Organisatie en het Joint Informatie Voorzienings Commando over huidige en toekomstige ontwikkelingen in de modernisering van de mobiele militaire IT infrastructuur. Je adviseert de stakeholders daarbij het belang van het tot stand komen van integrale planvorming tussen infrastructurele ICT modernisatie in platformintegratie. Je coördineert de activiteiten in de vertaling van informatiebehoefte vanuit verschillende operationele bedrijfsprocessen naar passende ICT systemen. Je treedt daarbij op als sparringpartner van de Sr Informatiemanager voor afstemmen van activiteiten en analyses. 

Als informatiemanager treed je op als penvoerder van de uitwerking van projectvoorstellen. Je bent daarbij verantwoordelijk voor het samenstellen van een multidisciplinair team om de informatievoorzieningsbehoefte uit te werken naar een haalbaar plan.

Hierbij horen de volgende werkzaamheden:

 • Het doorgronden van de bedrijfsessentie, organisatie, processen en informatiestromen van een defensieonderdeel om inzicht te verkrijgen in het operationeel optreden en de operationele omstandigheden;
 • Het ontwikkelen en schrijven van verbetervoorstellen om een probleem op te lossen of om in nieuwe mogelijkheden te kunnen voorzien;
 • Het vaststellen van de requirements om de voorgestelde oplossingsrichting te voorzien van kaders, en de criteria voor de acceptatie bij het opleveren van een systeem;
 • Het leiden van multidisciplinaire teams intern en extern het JIVC om de analyses uit te voeren;
 • Het beoordelen van de impact van een nieuwe of aangepaste visie om een beleidmaker, behoeftesteller of kenniscentrum te adviseren;
 • Het presenteren van de uitkomsten van een analyse aan commandanten, behoeftestellers en beleidmakers om deze partijen inzicht te geven in het probleem of de nieuwe mogelijkheden;
 • Het op projectmatige wijze plannen en uitvoeren van de bedrijfsanalyses.

Functie-eisen

Wat vragen we? 

De Informatiemanager die wij zoeken is iemand die:

 • Samenwerken ziet als een voorwaarde voor succes;
 • Die begrijpt dat naast kwaliteit, ook transparantie en uitlegbaarheid van groot belang zijn tijdens operationeel gebruik;
 • Creatief is en mogelijkheden ziet waar nog niemand die heeft gezien;
 • Gevoel heeft voor het doorzien van verschillende belangen op operationeel niveau  
 • Goed kan netwerken en kan samenwerken met andere professionals binnen en buiten de organisatie;
 • Makkelijk kan schakelen in aanpak en stijl om doel te bereiken;
 • Pragmatische benadering in de analyse en oplossing van complexe vraagstukken
 • Communicatief vaardig is in een internationale omgeving.

Functie-eisen/Kwalificaties:

 • Je hebt een HBO-opleiding, bij voorkeur op basis van een opleiding Bedrijfskundige Informatica, of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring.  
 • Je hebt ervaring of affiniteit met het militaire operationele domein.
 • Je hebt ervaring in het doorgronden van de essentie van een organisatie (hoge mate van organisatiesensitiviteit).
 • Je hebt ervaring met Business Process Management (BPM).
 • Je hebt ervaring of affiniteit met de toepassing van IV/IT binnen het operationele domein.
 • Je hebt ervaring in het leiden van- en/of participeren in multidisciplinaire projecten.
 • Je hebt ervaring met Business Alignment Strategie en methodieken (Project Portfolio Management).
 • Je hebt goede theoretische kennis in IT Governance en Management modellen.
 • Je hebt ervaring met Requirements Management en Werk Onder Architectuur.
 • Je bent bereid voor de werkzaamheden te reizen naar het buitenland.

De volgende competenties zijn belangrijk voor het uitvoeren van de functie:

 • Je bent analytisch en kunt goed conceptueel denken (niveau 3).
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kunt gemakkelijk contacten leggen en onderhouden (niveau 3).
 • Je weet hoe je anderen kunt beïnvloeden en je bent je bewust van de omgeving waarin je werkt (niveau 3).
 • Je bent gericht op de langere termijn en kunt daardoor een toekomstvisie vormen en uitdragen (niveau 2).

Hierbij is het belangrijk dat je als Informatiemanager deze competenties op niveau 3 beheerst. Dit houdt in dat het effect van handelen invloed en effect heeft op het organisatieonderdeel en daarbuiten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.727 Max. €5.118 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Bijzonderheden

 • Deze vacature wordt zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid, krijgen interne kandidaten de voorkeur.
 • Het is noodzakelijk dat je als burgersollicitant de Nederlandse nationaliteit hebt of beschikt over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), tenzij je afkomstig bent uit een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of uit Zwitserland.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Je bent bereid om de eed of belofte voor burgermedewerkers van Defensie af te leggen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Defensie Thema Informatiegestuurd Optreden (IGO)
De Defensievisie 2035 ‘ Vechten voor een veilige Toekomst’  geeft een duidelijk beeld van onze ambities. Eén daarvan is dat de toekomstige krijgsmacht een genetwerkte organisatie is, waarin iedereen en alles met elkaar verbonden is, waar informatie tussen verschillende eenheids- en rubriceringsniveaus moeiteloos wordt uitgewisseld en sensoren tot op de individuele soldaat worden gedragen. Informatie Gestuurd Optreden (IGO) moet leiden tot een effectiever optredende, en daardoor sterkere, krijgsmacht.

Defensie programma FOXTROT
FOXTROT is het krijgsmachtbrede programma dat de noodzakelijke veranderingen organiseert om Informatie Gestuurd Optreden (IGO) in het mobiele optreden mogelijk te maken. Ons concrete doel: Alle mobiele militaire platformen altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners. Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt het fundament voor genetwerkt optreden. Het programma FOXTROT wordt waar mogelijk samen met Duitsland uitgevoerd, waardoor beide landen beter de schaarse capaciteiten kunnen benutten. De samenwerking met Duitsland krijgt gestalte in het binationale programma Tactical Edge Networking (TEN). FOXTROT ondersteunt de staande organisatie in de transitie naar informatie gestuurd optreden in het mobiele domein. De FOXTROT organisatie coördineert en adviseert de noodzakelijke veranderingen.

In lijn met de moderniserings- en continueringsvraag voor mobiele C4I systemen, stemt FOXTROT de capaciteit af met de staande organisatieonderdelen. Samen met hen werkt FOXTROT de operationele behoefte (ideeën) uit tot realiseerbare projecten en activiteiten en versterkt daarbij de nationale keten in zowel de idee- en analysefase, de projectfase als de realisatiefase en voor een periode van tenminste 5 jaar.

De programma-organisatie Foxtrot maakt onderdeel uit van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Functie omgeving: Programma organisatie FOXTROT
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de sectie Realisation van de programma organisatie FOXTROT. Deze sectie vormt de spil tussen de gebruiker, leverancier en opdrachtgever en maakt de vertaalslag van strategie naar haalbare activiteiten en projecten. De sectie Realisation zet de organisatiebehoeftes op een meerjarige roadmap en stemt lopende (continuïteits)projecten af met de moderniseringsbehoefte. Deze sectie triggert experimenten om nieuwe  technologieën toe te passen.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. H. van Dees, Hoofd Sectie Realisation

06-51157632

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mw. F. Bruijniks, Recruitment Adviseur

06-12692648

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior Specialistisch Adviseur

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Benefitsmanager

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Bestuursondersteuning

Ministerie van Defensie / DMO
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon