Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Informatiemanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Gouda
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €6.908
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13, schaal 14
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer 3028
 • Plaatsingsdatum 5 december 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De zelfstandigheid van gedetineerden vergroten met een elektronische agenda die ze zelf managen. Gemeenten informatie verschaffen over de aanstaande vestiging van een zedendelinquent. Of met e-health een ziekteproces monitoren op afstand. IV-processen die jij mogelijk verder gaat optimaliseren als informatiemanager bij de Dienst Justitiële Inlichtingen.
 
Jij speelt een sleutelrol bij het ontwikkelen van voorstellen voor optimale procesinrichtingen en een goed gestructureerde beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Hoe je dat bereikt? Door bestuurlijke, organisatorische, juridische, technologische en bedrijfsvoeringontwikkelingen te analyseren. En die vervolgens te vertalen naar voorstellen die de informatievoorziening (IV) binnen de Dienst Justitiële Inlichtingen (DJI) ondersteunen, vernieuwen en verbeteren. Daarnaast vertegenwoordig je DJI in interdepartementale overlegsituaties en stel je bestuurlijke adviezen op voor de hoofddirectie.

Proceseigenaren, opdrachtgevers en stakeholders binnen DJI bied jij strategisch advies. Je adviseert directie en management over de manier waarop zij IV kunnen toepassen en welke processen prioriteit hebben. Op basis van klantwensen en jouw up-to-date-kennis van de bedrijfsprocessen initieer je nieuwe projecten en ontwikkelingen. Binnen jouw specifieke kennisdomein voer je de regie over de informatievoorziening, op basis van jouw visie en strategie.

Maar je bent geen eiland. Je zoekt regelmatig de verbinding met andere informatiemanagers, businessanalisten, domeinarchitecten en collega’s van andere bedrijfsdomeinen en afdelingen. Daarnaast lever je een bijdrage aan de plannings- en verantwoordingscyclus van de Directie Informatievoorziening, waaronder het informatieplan, het ICT-bestedingsplan en de i-strategie.

Functie-eisen

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit en ijzersterke communicatieve vaardigheden: jij blinkt erin uit. Met jouw overtuigingskracht en geduld weet je op een positieve manier invloed uit te oefenen en andere mensen voor je te winnen. Verder heb je ook een strategische inborst. Waar het bestuurslid tegenover je misschien overwegend naar de korte termijn kijkt, daar denk jij meerdere stappen vooruit. Hoe? Conceptueel, resultaatgericht, oplossingsgericht en innovatief. Tot slot kun jij ook prima een negatief advies uitbrengen en dat verdedigen; met jouw stressbestendigheid gaat je dat prima af.

• Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar.
• Je hebt relevante werkervaring als informatiemanager, strategisch adviseur informatievoorziening, businessconsultant of projectleider.
• Je hebt ervaring met IV-inkoop en aanbestedingstrajecten en het opstellen van projectvoorstellen, businesscases, beleidsnota’s, adviezen en het geven van presentaties.
• Je hebt kennis van en ervaring met informatiemanagement, informatieplanning, portfoliomanagement en projectmanagement (PRINCE2, MSP, lean/agile), en met het opstellen van een beleidsinformatiestrategie volgens het Noviusmodel of vergelijkbare methodiek.
• Je bent bedreven in het realiseren van doelstellingen en het behalen van concrete resultaten in een complexe politiek-bestuurlijke organisatie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13, schaal 14
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing. 

Bijzonderheden

• Een assessment, een veiligheidsonderzoek en het maken/presenteren van opdrachten kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
• Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met de heer J.H.M. Doreleijers, HR-adviseur Directie Informatievoorziening, via 06 50 00 90 42.
Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met het shared service center DJI, team Werving, Selectie en Assessments, via 088 07 54 321 of sscdji.werving.selectie@dji.minjus.nl.
• Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
• Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Informatievoorziening, afdeling Informatiemanagement en Architectuur
De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in.
Afdeling Informatiemanagement en Architectuur
Informatiemanagement en Architectuur (IMA) vervult, als intermediair, de regiefunctie tussen organisatievraag en IV-aanbod. Daarnaast zijn we de strategische adviseur van de hoofddirectie, divisiedirecteuren, portefeuillehouders en andere DJI-stakeholders. We adviseren over de (initiële) inrichting en doorontwikkeling van bedrijfsprocessen en externe samenwerkingsverbanden met behulp van moderne en innovatie IV. Onder je collega’s zijn onder meer informatiemanagers, senior businessanalisten en consultants en architecten. Per organisatiedomein en in teamverband werkt ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en expertise. We werken ook nauw samen met de overige drie afdelingen binnen DI: Projecten en Implementatie, Functioneel Beheer en Dienstenmanagement en het CIO-office.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.H.M. Doreleijers, HR adviseur

06-50009042

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd Informatiemanagement en Architectuur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Servicemanager Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Teamleider Functioneel Beheer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon