• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke functie, voor de duur van twee jaar met eventueel kans op verlengen.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.902 - €5.368
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 9 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 536737
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Informatiemanager!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Informatiemanager zorg je ervoor dat binnen jouw werkgebied de informatievoorziening en de IT-ondersteuning op orde is. Voor het werkgebied I&V zijn we op zoek naar een informatiemanager.

Wat ga je doen?

De informatiemanagers in de werkgebieden Civiel Operationele Command and Control (COC2) en Inlichtingen en Veiligheid (I&V) houden zich bezig met het analyseren van de nieuwe IV- en ICT-behoeftes (operationeel en bedrijfsvoering) van het militaire inlichtingen- en veiligheidsveld en de Koninklijke Marechaussee. Als Informatiemanager stel je hiervoor verbetervoorstellen op en verwerk je dit onder andere in projectvoorstellen. Dit om vorm en richting te geven aan een samenhangende IT ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. Daarnaast lever je adviesproducten op ter besluitvorming, je bent in staat deze inhoudelijk toe te lichten en te verdedigen.

Samenvattend hou je je in deze functie met name bezig met:

 1.  De voorbereiding en het ontwikkelingstraject van adviesproducten.
 2. De besluitvorming, door inhoudelijk te coördineren en de procesmatige en procedurele voorbereiding van een multidisciplinair besluitvormingsproces.
 3.  De implementatie en de uitvoering door draagvlak te creëren voor adviesproducten en processen. Ook begeleid je deze implementatie.
 4.  De evaluatie en monitoring door onderzoek te doen naar de effectiviteit van de adviesproducten. Eventueel doe je voorstellen tot verbetering. Deze processen monitor je dan ook.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Je standplaats is de Kromhoutkazerne te Utrecht.

In je werk als Informatiemanager voor het EOV domein ben je regelmatig op andere locaties, denk hierbij aan Soesterberg, ’t Harde, maar mogelijk ook andere locaties. Flexibiliteit in het werken op een locatie is van groot belang. Je zit namelijk niet 5 dagen in Utrecht. Onze operationeel eindgebruiker zit in ’t Harde dus om kennis op te doen van onze business zal je als informatiemanager vaak zitten daar waar de functionele behoeftes worden gesteld

De werkzaamheden voer je uit binnen de afdeling COC2 en Inlichtingen en Veiligheid, organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

“ Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is de professionele IV/ICT-dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs.

Medewerkers binnen het JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

De afdeling COC2 en I&V is dé defensieleverancier van complete systemen en applicaties, ten behoeve van de KMar en het Inlichtingen & Veiligheid domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van de bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij voor een eigen software-ontwikkeltraject dan wel voor een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De Informatiemanager zal dedicated worden ingezet binnen het domein Inlichtingen en Veiligheid (I&V) voor het vakgebied Elektronische Oorlogvoering (EOV).
De werkzaamheden worden verricht vanuit de sectie PLAN/BITA ten behoeve van het subdomein EOV. Het subdomein EOV is een multifunctioneel team dat gecoördineerd wordt vanuit de afdeling COC2 en I&V van het JIVC. Het subdomein EOV staat voor wendbaarheid, betrokkenheid, een uniforme werkwijze en het borgen en delen van kennis. Aan de hand van deze werkwijze worden onze operationele partners effectief voorzien in de realisatie en beheer van EOV (wapen)systemen en diensten.

Elektronische OorlogVoering is van vitaal belang voor bescherming van eigen mensen en middelen, het opbouwen situational awareness (o.a. detectie van dreigingen), het verzamelen van inlichtingen, het verstoren, misleiden en het degraderen of uitschakelen van vijandelijke systemen.

Elektronische OorlogVoering kan ingedeeld worden in drie deelgebieden:

 •  Electronic Surveillance (ES);
 • Electronic Attack (EA);
 • Electronic Defence (ED). “

Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Defensie Materieel Organisatie
De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

JIVC, Informatiebeleid & Strategie

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Walter Bergevoet, Senior Informatiemanager

06-23272925

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anniek van Montfoort, Recruitment Adviseur

06-57071640

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Systeemmanager CAT 3

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Systeemontwikkelaar

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Architect

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon