Informatiemanager

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 25 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/RVN/2021/155
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bij de directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap in Den Haag een vacature van informatiemanager (Functiegebouw Rijk: Coördinerend Specialistisch Adviseur S13). Dit betreft een structurele functie. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vooraf aan de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangeboden, met de duur van een jaar, locatie Den Haag.

Werken bij de IND betekent werken midden in de actualiteit van de wereld. Mensen vragen asiel aan, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken of Nederlander worden. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben direct impact op ons werk; denk aan vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië of Eritrea, mensenhandel en brexit. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen voor de migrant en voor Nederland.

Dit stelt ook eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND en brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee op het gebied van informatiemanagement en IV. We willen de komende jaren meer datagedreven gaan werken voor het gehele primair proces van de IND en ons IV-landschap stapsgewijs vernieuwen in nauwe samenwerking tussen IV en de business. Hierbij werken we agile en hanteren de scrum-methode om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Voor jou de unieke uitdaging om hieraan een belangrijke bijdrage te leveren en ons te komen helpen om ons werk optimaal uit te voeren en onze organisatie verder te professionaliseren. Dit doe je samen met de business, de IV-directie en de informatiemanagers van de andere directies.

Wat ga je doen?
“Het leuke aan mijn werk als informatiemanager is dat geen dag hetzelfde is. Het werk is afwisselend, uitdagend en je werkt met diverse stakeholders. Het ene moment ben je in gesprek met collega’s uit het primair proces om hen te helpen om het probleem waar ze in hun werk tegenaan lopen te vertalen naar een behoefte voor de IV. Het andere moment draag je samen met je collega-informatiemanagers bij aan de strategische I-agenda of geef je advies over het portfolio van de IND.”

Als informatiemanager ben je de linking pin tussen de business en IV. Jouw belangrijkste taak is het verbinden van de IV-dienstverlening en -ondersteuning met het dagelijkse werk binnen de directie waar jij je functie gaat vervullen.

Je staat in nauw contact met het management en de uitvoering (de werkvloer) waar je proactief signalen, wensen/behoeften en nieuwe ideeën voor de informatievoorziening ophaalt en er voor zorgt dat deze worden omgezet naar businesscases, concrete projecten en/of (agile) activiteiten. Ook help je de uitvoering bij het vinden van het juiste proces en ondersteun je de directie bij implementaties van projecten en veranderingen op het gebied van IV.

Daarnaast heb je een rol als tactisch en strategisch adviseur. Zo houd je actuele ontwikkelingen in de gaten, je analyseert deze en adviseert de eigen directie en de directie IV over de ontwikkelingen die de informatievoorziening beïnvloeden, over acceptaties van releases of over komende IV-wijzigingen. Waar nodig spar en stem je af met je collega-informatiemanagers, adviseurs van andere directies en de IV-directie. Hierbij denk en handel je vanuit het IND-brede belang, maar je houdt ook rekening met de prioriteiten en beoogde IV-doelstellingen (en realisatie hiervan) van de eigen directie.

Je neemt actief deel aan Program Increment (PI)-events, waarin de prioriteiten van de gewenste IV-wijzigingen voor de komende sprints worden bepaald. En heb je een adviserende rol bij projecten en programma’s en de samenstelling van het projectenportfolio, waarbij je ervoor zorgt dat het eigen directiebelang en IND-belang voldoende worden geborgd.

Ten slotte vertaal je als informatiemanager samen met de CIO, de IV-organisatie en je collega-informatiemanagers de (bedrijfs)strategie van de IND naar een strategische I-agenda en draag je bij aan de monitoring en uitvoering van de activiteiten in deze agenda.

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een enthousiaste verbinder en netwerker die zich gemakkelijk beweegt in een dynamische omgeving met verschillende stakeholders, belangen en samenwerkingsverbanden. Je kunt goed luisteren, stelt de juiste vragen en bent sociaal-communicatief vaardig en gemakkelijk te benaderen door collega's. Ook weet je jouw collega-informatiemanagers, adviseurs uit andere disciplines en de IV-organisatie goed te vinden.

Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen op IV-gebied, combineert een sterk analytisch vermogen met overtuigingskracht en weet adviezen goed over te brengen. Jouw mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn sterk. Daarnaast ben je creatief in het vinden van oplossingen.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je beschikt over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring op het snijvlak van business en IV.
 • Kennis van de processen van de IND is een pre.
 • Je bent pragmatisch ingesteld en in staat snel te weten wat er speelt op de werkvloer binnen de directie waar jij de functie gaat vervullen (of je weet dit al) en kunt dit vertalen naar behoeften/wensen voor de IV.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van behoeftestellingen, businesscases en het ondersteunen van implementatie van projecten en IV-veranderingen.
 • Je bent analytisch sterk: snel in staat om verbanden te leggen/doorgronden, de impact te overzien en advies te geven op verschillende niveaus.
 • Je hebt ervaring in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen; ook heb je aantoonbare ervaring in het schrijven van adviezen. Je maakt daarbij gebruik van je uitgebreide netwerk van in- en externe relevante contacten, met wie je kunt afstemmen over de ontwikkeling en toepassing van adviesproducten en processen.
 • Het opbouwen en onderhouden van netwerken binnen en buiten de IND, verbinden, samenwerken, klantgerichtheid en innovatiekracht zijn competenties die jou op het lijf geschreven zijn.
 • Je bent vaardig in het opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent communicatief sterk: authentiek, teamspeler, proactief, accuraat, je deelt kennis en successen, en bent creatief in benadering van opgaven.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden: je kunt zowel schriftelijk als mondeling overtuigen en partijen enthousiasmeren.
 • Ervaring met de agile-werkwijze is een pre.

Jouw competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Wanneer je via een uitzend- of detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid, dit graag vermelden in je brief.
 • Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatiebutton reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure, kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.
 • Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.
 • We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
 • Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap (RVN) beslist over aanvragen voor regulier verblijf in Nederland, bijvoorbeeld vanwege opleiding, werk of huwelijk, en over verzoeken tot het verkrijgen van Nederlanderschap. In ons werk staat de klant centraal, met als uitgangspunt: de klant krijgt de aandacht die hij/zij nodig heeft. Om dit goed te kunnen doen, is de directie verdeeld in klantgroepen: EU en Internationaal, Familie & Gezin, Zakelijk, Naturalisatie en Verlengingen. Ten behoeve van de klant worden beslissingen snel, helder en juridisch juist genomen. Doel is dat elke klant op elk moment de juiste verblijfstitel heeft. Uitgangspunt is daarbij modern migratiebeleid waarin de klant snel een antwoord krijgt en er veel aandacht is voor de handhaving na vergunningverlening.

De directie zet al enkele jaren in op digitalisering en automatisering van procedures en de daarvoor benodigde gegevensuitwisseling met andere instanties. De focus verschuift daarbij van het beoordelen van alle individuele voorwaarden van een aanvraag naar het beoordelen van die gegevens die afwijken van wat nodig zou zijn en het wegen of dat tot vergunning verlening of intrekking zou moeten leiden.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND — een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid — is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden voor de aanvraag ook is: elke klant staat bij de IND centraal.

IND maakt deel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Petra Kars

06 11 03 24 81

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiemanager

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Datasteward

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directiesecretaris

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon