• Gouda  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • ICT
  • Solliciteer voor 5 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52324, Plaatsingsdatum: 25 juni 2024

Datagedreven of informatiegestuurd werken, het zijn twee begrippen die je in veel vacatureteksten voorbij ziet komen. Om als organisatie te kunnen sturen op basis van data moet de informatievoorziening binnen die organisatie goed op orde zijn. De Justitiële ICT Organisatie is op zoek naar een informatiemanager die ons hierbij komt helpen. Ben jij een informatiemanager of heb je ambities in die richting en heb jij een visie met betrekking tot de inzet en toepassing van informatie? Wil jij werken bij een organisatie die met haar ICT-dienstverlening een bijdrage levert aan een veilig Nederland? Neem dan contact met ons op en kom informeel kennismaken en bespreken of de functie van informatiemanager en de Justitiële ICT Organisatie bij jou past!

De Justitiële ICT Organisatie levert ICT-diensten aan een groot aantal opdrachtgevers binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om die diensten te kunnen leveren hebben we uiteraard zelf ook een informatiebehoefte. Als informatiemanager vervul jij hierin een schakelfunctie. Je gaat in gesprek binnen onze eigen organisatie om de informatiebehoefte op te halen, je analyseert en prioriteert de verschillende behoeftes en legt het resultaat vast in een meerjarig informatieplan (MIP). Dit plan maakt onderdeel uit van de jaarplancyclus.

Gedurende het jaar bewaak je de uitvoering en stuur je waar nodig bij. Ons informatielandschap bestaat uit een mix van informatiesystemen. Voor de uitvoering van ons primaire proces maken wij gebruik van ‘eigen’ specifieke informatiesystemen. Om onze bedrijfsvoeringsprocessen te ondersteunen maken wij gebruik van Rijksbrede informatiesystemen en van informatiesystemen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De besturing van deze informatiesytemen en de wijze waarop wijzigingen tot stand komen verschilt per soort. Jij zorgt ervoor dat het palet aan informatiesystemen op elkaar aansluit en zo effectief mogelijk onze primaire taakstelling en bedrijfsvoering ondersteunt. Van jou vergt
dit overzicht, het goed kunnen schakelen tussen de verschillende overlegtafels en rollen en goede communicatieve vaardigheden. Je levert met jouw werk een belangrijke bijdrage aan het realiseren van onze informatiestrategie.

Het is onze ambitie om ons informatielandschap continu te optimaliseren zodat goede en adequate informatie ons helpt bij de uitvoer van ons dagelijks werk en besluitvorming, op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Op basis van jouw inzicht in ons informatielandschap werk je samen met onze architecten, strategisch adviseurs en functioneel beheerders aan een organisatiebrede aanpak. Applicatie Life Cysle Management is daarbij een actueel thema. Ook houd je nauw contact met onze collega specialisten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy om te bewaken dat onze aanpak ook aan deze kaders voldoet. Het boeiende om binnen onze organisatie aan de slag te gaan met een dergelijk onderwerp is de wisselwerking tussen onze eigen aanpak en de diensten die wij leveren aan onze opdrachtgevers.

Je komt als informatiemanager te werken bij het cluster Data- & Informatie Management (DIM), binnen de afdeling Interne Ondersteuning, onderdeel van de Directie Strategie en Bedrijfsvoering. De directie is verantwoordelijk voor de strategische koers, de beleidsontwikkeling en kaderstelling en de interne bedrijfsvoering van de Justitiële ICT Organisatie. De directie onderhoudt nauwe relaties met de stafdirecties bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, de opdrachtgevers, ondersteunende dienstencentra en leveranciers. De directie bestaat uit vijf afdelingen: Bestuur en Strategie, Portfolio en Regie, Personeel en Organisatie, Financiën en Inkoop en Interne Ondersteuning.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO)

Over de Justitiële ICT Organisatie

Wij zijn de Justitiële ICT Organisatie: ICT’ers die het justitieveld door en door kennen. Door onze inspanningen kunnen vele rijkscollega’s hun werk makkelijk en efficiënt doen. Wij zorgen voor de juiste hard- en software op werkplekken, overal in Nederland, in de vorm van op maat gemaakte systemen en applicaties. Wij ontwikkelen veilige cloud-omgevingen, waardoor onze collega’s overal kunnen werken: op een werkplek, thuis en onderweg. En altijd veilig.

Sinds januari 2022 zijn wij zelfstandig ICT-dienstverlener voor het gehele ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij werken onder meer voor de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Dienst Terugkeer en Vertrek, Reclassering Nederland en de dienst Justis.

Wij brengen technologie en onze kennis van het JenV-domein bij elkaar door deze te vertalen naar praktische en veilige ICT-oplossingen. Doordat wij de innovatieve en technische kant voor onze rekening nemen, kunnen onze opdrachtgevers zich volledig richten op hun primaire taak. 

Kortom: wij zorgen dat ICT werkt.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw A. van Eck, afdelingshoofd interne ondersteuning 06-25739964

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Naveen Gangapersad, senior corporate recruiter JIO 06-12717591

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justitiële ICT Organisatie (JIO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon