Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Informatiemanager

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 1 jaar, en bij goed functioneren uitzicht op een contract voor onbepaalde duur
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 13 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BDR-056
 • Plaatsingsdatum 28 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het RIVM is op zoek naar enthousiaste en ervaren Informatiemanager

Algemene omschrijving

De informatiemanager organiseert de vraagarticulatie richting leveranciers, beoordeelt deze, ook vanuit het RIVM brede belang, en zet opdrachten uit bij haar leveranciers. Vanuit de regiefunctie is de informatiemanager de verbindende schakel tussen interne klant en leverancier en participeert hij/zij in projecten met een aanzienlijke I-component. Dit kan zijn als gedelegeerd opdrachtgever en/of als adviseur van de stuurgroep. Hij/zij werkt (mee) aan het opstellen van RIVM brede kaders en richtlijnen, begrotingsvoorbereiding en het verzorgen van managementinformatie. Tevens draagt de informatiemanager bij aan het RIVM-beleid op het gebied van informatie- en datavoorziening en is hij/zij op dit gebied de adviseur van het management van de centra. De Informatiemanager vervult de brugfunctie tussen vraag en aanbod.

 • Strategisch adviseur voor het management inzake het beleid op het gebied van informatie- en datavoorziening;
 • Het signaleren en analyseren van trends en ontwikkelingen op de markt, op het vakgebied, alsmede internationale- en nationale ontwikkelingen binnen en buiten de overheid en het vertalen van deze ontwikkelingen naar mogelijkheden tot toepassing;
 • Het signaleren van ontwikkelingen in de beleidsdoelstellingen op langere termijn voor het RIVM en het initiëren van onderzoeken naar de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de strategie van het domein op het gebied van informatie- en datavoorziening;
 • Het opstellen van een business informatieplan voor het aandachtsgebied en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en formulering van de informatie en datavoorziening strategie;
 • Het optreden als adviseur, aanspreekpunt en regisseur op het gebied van informatie en datavoorziening aangelegenheden;
 • Het deelnemen aan diverse gremia (overleggen, programma's, projecten e.d.) binnen en buiten het RIVM op het gebied van informatievoorziening en het adviseren daarover.

Participatie bij het opstellen van kaders en richtlijnen:

 • Het (mede) opstellen van kaders en richtlijnen inzake de ICT en datavoorzieningen;
 • Het uitdragen van de informatie- en datavoorziening strategie en het bijbehorend kaderstellend beleid (o.a. op het gebied van architectuur en informatiebeveiliging) van het RIVM;
 • Het leveren van een bijdrage aan het opstellen van de projectfinanciering met betrekking tot de informatievoorziening binnen de centra.

Het organiseren van de vraagarticulatie richting leveranciers door:

 • Het optreden als een communicatieve teamspeler in de vraagorganisatie van het RIVM en daarbij uitvoeren van de brugfunctie tussen de vraagorganisatie van het RIVM en de medewerkers binnen de aanbodorganisatie van leveranciers en inventariseren van informatiebehoeften en vertalen naar projecten;
 • Het coördineren van (innovatie-) projecten/trajecten op I-gebied en het daarbij vanuit een integrale benadering (inclusief informatiebeveiliging, data, architectuur) zorgdragen voor de voortgang en kwaliteit van de geleverde resultaten.

IB (Informatiebeveiliging) liason

 • Coördinator voor de implementatie van informatiebeveiliging en privacy (BIR en AVG) binnen het centrum/stafeenheid (in samenwerking met CISO en FCC). In dit kader tevens verantwoordelijk voor het coördineren van het jaarlijkse IB verbeterplan, In Control Verklaring en update van het AVG-register.

Functie-eisen

Opleiding en ervaring

 • HBO/Academische opleiding (informatiekunde, bedrijfskunde of gelijkwaardig), aangevuld met specifieke cursussen op het gebied van informatiemanagement zoals BISL.
 • Minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen de Rijksoverheid, waar je kennis hebt opgedaan van Rijksbrede kaders en standaarden en de vaardigheid om deze te vertalen naar een business informatieplan. Kennis en ervaring met het Novius model is een pré.
 • Kennis van en ervaring met Informatiebeveiliging (BIR) en Privacy (AVG).
 • Ervaring in het initiëren van en leveren van input aan het informatiebeleid en het vertalen van ontwikkelingen en omgevingsfactoren naar normen en richtlijnen ten aanzien van de informatievoorziening.
 • Ervaring in het optreden als eerste aanspreekpunt, vraagbaak en vertegenwoordiger op het gebied van informatievoorziening.
 • Ervaring als opdrachtgever richting leveranciers (o.a. uitbesteden en contractmanagement).

Competenties

 • Analyseren
 • Overtuigingskracht
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Creativiteit
 • Communicatieve vaardigheden

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar, en bij goed functioneren uitzicht op een contract voor onbepaalde duur
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

We ontvangen je sollicitatie graag digitaal, waarbij je je motivatiebrief kan richten aan Edwin Jonkers, wnd. CIO en afdelingshoofd CIO-Office.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Directieraad (BDR) ondersteunt en adviseert de leiding, in eerste instantie de directieraadleden, van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op het gebied van inhoudelijk-strategische zaken en het secretariaat. De belangrijkste dossiers van deze stafeenheid zijn: Bestuursondersteuning, Accountmanagement, Strategie en Beleid, Kennis en Innovatie, en Internationale Zaken. Ook het CIO-office, het team Secretariaat en de chief science officers zijn bij BDR ondergebracht. Daarnaast richt BDR zich op de verbinding tussen directieraad en centra, eigenaar (departementen), externe opdrachtgevers en internationale partners.

CIO-office Het CIO-office valt onder BDR. Voor het RIVM ontwikkelen wij innovatief informatiebeleid in de ruimste zin van het woord. Wij organiseren de strategische regie tussen vraag en aanbod van informatiediensten. De chief information officer (CIO) heeft de dagelijkse leiding over de teams Informatiemanagement, Datamanagement, Enterprise-Architectuur, Functioneel Beheer, Portfolio en Informatiebeveiliging. Deze teams werken in een dynamisch speelveld samen aan de strategische beleidskaders en de regie.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

Als kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur (Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.

Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend.

Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Het RIVM bouwt aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor het RIVM van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te Bilthoven, werken ongeveer 1800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Patrick Brooijmans, Coördinator informatiemanagement

06-51313575

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda de Greef-Norden, Vacaturebeheer

030-2743682

Asmae Uali, Vacaturebeheer

030-2742054

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel Beheerder Informatiesystemen IDS

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

HR-adviseur

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Data scientist met als aandachtsgebied luchtkwaliteitsdata

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon