Informatiemanager

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 24 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer SZW-539
 • Plaatsingsdatum 27 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Help jij ons om informatievoorziening (IV) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het hart van beleid te brengen? Dan ligt er een prachtige uitdaging voor je als informatiemanager! Wij willen vroegtijdig aandacht geven aan de kansen en risico's van informatie en ICT bij het vormgeven van beleid en uitvoering. Dit vraagt om kennis van de mogelijkheden en beperkingen van IV en hoe je de veranderingen beheerst en duurzaam vormgeeft. Als informatiemanager vervul je hierin een spilfunctie.

Je bent de verbindende factor tussen directies binnen SZW, I-specialisten, uitvoerende partijen en grote leveranciers. Dat doe je op basis van je kennis van IV én van de beleidsthema’s bij SZW. Je adviseert en ondersteunt stafdirecties, zoals Bestuursondersteuning, Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, Communicatie, Wetgeving en Financiën en je eigen directie CIO-office en Informatie voor Beleid & Bedrijfsvoering en Veiligheid (CIV). Sluiten de IV-ambities en voorstellen vanuit deze directies bij elkaar aan? Je helpt bij de opstart van projecten die uit voorstellen voortkomen en helpt mee met de toepassing van verplichte IV-kaders. Je richt je daarbij op de meerjarige planning en speelt in op toekomstgerichte ambities. Je bent daarbij een belangrijke sparringpartner voor de directies. Waar nodig betrek je je collega-adviseurs Privacy en Informatiebeveiliging.

Belangrijk deel van de functie betreft het advies op het ontwikkelen en aanschaffen van informatievoorziening, die collega’s moet helpen om hun werk nóg beter te kunnen doen. Dat maakt jouw rol als informatiemanager voor de (p)SG staven zo waardevol! Naast waardering kun je ook rekenen op afwisseling. Want je adviseert op verschillende niveaus en op hele diverse vraagstukken. Denk aan het adviseren op de aanschaf van een nieuw CRM-systeem. Hulp op keuzes en specificaties en toepassing kaders, vanuit de ambitie om werkprocessen voor de lange termijn in te richten. Hierbij treed je op als inhoudelijk adviseur en expert, begeleid je businesscases en help je inzicht te krijgen in IV budgetten en de benutting ervan. Ook help je om IV te verankeren in onze processen, bijvoorbeeld door het schrijven van een informatieplan en het coördineren en toetsen van investeringsvoorstellen.

Bij dit alles beweeg je je in een beleidsrijke en politieke context en maak je steeds de vertaling van bedrijfsvoering en beleid naar IV en andersom. Bij SZW gaat het om werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Focus op een veilige, betrouwbare en moderne informatievoorziening (IV) voor SZW. Samenwerking met grote leveranciers, ketenpartners en uitvoeringsorganisaties, rekening houdend met nieuwe IV-ontwikkelingen op het gebied van data en algoritmes en grote uitdagingen op gebied van informatiebeveiliging en zorgvuldig omgaan met privacy. De directie zit nog in een transitiefase waarbij jij ook een belangrijke rol gaat spelen. Ambitie om IV nog beter in het hart van beleid te brengen en de beleidsdirecties in vroeg stadium te adviseren. CIV heeft ook een kaderstellende en toezichthoudende rol op het brede domein van informatievoorziening en veiligheid, waarbij de uitdaging zit om tegemoet te komen aan de opgaven van de werkvelden en in een goede balans vinden tussen generiek beleid en specifieke behoeftes

Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Je adviseert de directies over initiatieven en projecten met een IV-component. Je blik is zowel kritisch als oplossingsgericht.
 • Je hebt het overzicht over de (beleids)initiatieven en projecten met een IV-component, de specifieke applicaties die draaien en de inrichting van functioneel beheer en helpt de directies hier de regie op te pakken.
 • Je versterkt IV in de processen van planning en control, o.a. door het opstellen van een informatieplan en het schrijven van de IV-paragraaf van het jaarplan.
 • Je helpt bij IV-onderwerpen die tijdelijk om ‘extra handjes’ of advies vragen. Bijvoorbeeld bij het schakelen met uitvoerende partijen (brugfunctie).
 • Je helpt om het IV-bewustzijn te versterken en signaleert waar het SZW-brede strategisch informatiebeleid versterkt moet worden.
 • Je hebt oog voor kwaliteitsbewaking in IV-projecten, vervult in sommige projecten zelf deze rol en zorgt voor afstemming met CIO-office bij toetsing van haalbaarheid van beleid.
 • Je analyseert en vertaalt actief relevante ontwikkelingen qua beleid of technologie naar de IV en andersom.
 • Je helpt bij het versterken van het opdrachtgeverschap voor het verandertrajecten met een IV-component in het bedrijfsvoering domein.
 • Je begeleidt businesscases en helpt inzicht te krijgen in IV-budgetten en de benutting ervan, je helpt bij het coördineren en toetsen van investeringsvoorstellen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan sociaalmaatschappelijke vraagstukken , aan werk- en bestaanszekerheid voor iedereen. Bij SZW draait het altijd om mensen. Hiervoor zijn regelingen nodig die veelal ondersteund worden door veilige, betrouwbare en toekomstvaste systemen. De directie CIO-office en Integrale Veiligheid (CIV) draagt hieraan bij vanuit haar IV expertise.

Dat vraagt om een kritische blik vanuit de directie CIV en de daaronder vallende afdeling Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering (IBB. De afdeling IBB is kort geleden gestart en bestaat uit informatiemanagers, adviseurs informatiebeveiliging en privacy adviseurs van de werkvelden (p)SG, DG Werk en DG SZI en de adviseur Digitale Toegankelijkheid.

We adviseren aan belangrijke beslissers binnen SZW, zoals directeuren en leden van de bestuursraad. We combineren onze kennis van de SZW-beleidsterreinen met vakinhoudelijke kennis op de gebieden IV, veiligheid en privacy. Vanuit een onafhankelijke rol adviseren we over de IV-component bij beleid en projecten. Ook hebben we als directie CIV een toezichthoudende rol van waaruit we adviseren en oordelen over deze trajecten. Bij een kritisch advies of oordeel adviseren we daarnaast over realistische en passende mogelijkheden. Zo blijven we betrokken bij de mens achter het project.

Bij de directie CIV werk je veel en intensief samen met de beleidsdirecties binnen SZW en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Buiten ons ministerie onderhoud je contacten met collega’s die hetzelfde werk doen bij andere ministeries. Ook werk je nauw samen met het uitvoeringsorganisaties zoals UWV en de Sociale Verzekeringsbank, die als zelfstandige bestuursorganen verbonden zijn aan SZW.

Doordat het werk van de directie CIV zich afspeelt in een politiek-bestuurlijke omgeving, word je uitgedaagd om in je werk uit je comfortzone te stappen en lef te tonen. Je kunt hiervoor terugvallen en rekenen op ongeveer veertig collega’s, verdeeld over de afdeling CIO-office, de afdeling Veiligheid en de afdeling Informatie voor Beleid en Bedrijfsvoering. De sfeer binnen de directie CIV en afdeling IBB is collegiaal en informeel. Behoefte om te sparren of een advies tegen te laten lezen? Een naaste collega is altijd bereid om dat te doen! Ook is er veel aandacht en ruimte voor het bijhouden van je vakkennis en voor je persoonlijke ontwikkeling.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn. Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek. We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Patricia Croese

0615284674

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070 333 66 80

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur informatiebeveiliging en privacy

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker beleidsinformatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Interne jobcoach / adviseur werving en selectie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon