Informatiemanager Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Informatievoorziening (IV)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 8 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DIV20231010_13a
 • Plaatsingsdatum 17 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je zorgt dat we bij de ontwikkeling van beleid en de uitvoering ervan vroegtijdig aandacht geven aan de kansen en risico’s van informatie en IT. Dat doe je als informatiemanager bij LNV in Den Haag door de beleidsdirecties bij vraagstukken op strategisch niveau te adviseren en alle betrokken partijen rond jouw adviezen te verbinden. Een impactvolle functie waarin je de aanjager bent van beleid dat uitvoerbaar is én waarmee we belangrijke opgaven voor onze samenleving efficiënt en snel realiseren.

Als informatiemanager adviseer je op strategisch niveau bij vraagstukken over het beter en praktisch gebruiken van informatievoorziening (IV) en IT. Daarnaast voer je de regie over het totale speelveld op het gebied van informatievoorziening binnen LNV en schrijf je het informatieplan voor een van de vier Directoraat-Generaals (DG) van LNV. Bijvoorbeeld voor DG Landelijk Gebied en Stikstof, Programma-DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied, DG Agro of DG Natuur en Visserij. Ook verbind je meerdere adviesprocessen, lever je een bijdrage aan projecten bij het DG, bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity, datastrategie of architectuur, en vervul je in bepaalde projecten op het terrein van IV de rol van projectleider.

In alles werk je nauw samen met de senior adviseur informatiehuishouding en de beleidsmedewerkers met IV in hun portefeuille. Daarnaast bewaak je de kaders van de rijksbrede I-strategie en let je erop dat onder meer directieplannen voldoen aan de wet- en regelgeving op dit terrein. Daarbij is het van belang dat je de beleidswereld en de IV- en IT-wereld dichter bij elkaar brengt. Ook help je het DG verder te professionaliseren op het terrein van IV en IT.

Bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering, monitoring en evaluatie van beleid spelen digitalisering, IV en IT een steeds grotere rol. Jouw belangrijkste opgave? Samen met de beleidsdirecties en andere betrokken partijen komen tot beleid dat écht werkt. Bijvoorbeeld door al in de beleidsfase advies in te winnen bij experts over IT-systemen die moeten worden ingericht om informatie over stikstofuitstoot of natuurbeheer beter te delen tussen overheden en private partijen en zo de toestemmings- en vergunningverlening op het platteland te versnellen. Of door mee te denken over de monitoring en evaluatie met data bij het opstellen van nieuw beleid.

Formeel maak je deel uit van een team van informatiemanagers bij het CIO-Office van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de dagelijkse praktijk werk je voor een van de vier DG’s. Jij bent hierbij de verbindende schakel tussen beleidsdirecties, de IV-adviseurs van het CIO-Office en de betrokken uitvoeringsorganisaties.

In je functie als informatiemanager breng je door advisering IV en digitalisering binnen ons DG naar een hoger niveau. En je zorgt dat we grip houden op relevante ontwikkelingen op dit terrein door trends in de samenleving en binnen een omvangrijk netwerk op de voet te volgen. Een veelzijdige en zelfstandige rol waarin je binnen het DG wezenlijk bijdraagt aan het daadkrachtig realiseren van belangrijke maatschappelijke opgaven.

Je kunt in gesprekken goed luisteren, doorvragen en samenvatten wat er is besproken. Omdat je sterk bent in analyseren weet je bovendien snel de vinger te krijgen achter een vraagstuk en de denkrichting voor een oplossing te bepalen. Hierbij komen je vaardigheden om relevante informatie praktisch toe te passen en een uitgebreid (kennis)netwerk te onderhouden natuurlijk goed van pas.

Verder kun je goed plannen en organiseren, beweeg je je makkelijk in een complexe organisatie met soms schurende belangen en houd je altijd het overzicht in het omvangrijke speelveld waarbinnen je opereert. Ook weet je mensen met je enthousiasme rond je adviezen te verbinden en activeren, vooral in een bestuurlijke context.

Competenties:

 • Je hebt wo-niveau, bijvoorbeeld in informatica of informatiekunde.
 • Je hebt minimaal vijf jaar werkervaring in IT, informatievoorziening of digitalisering, bijvoorbeeld bij een publieke uitvoeringsorganisatie.
 • Je hebt ervaring met beleidsprocessen en complexe beleidsvraagstukken.
 • Je hebt ruime en relevante ervaring als adviseur in alle fasen van het adviestraject op het gebied van data, digitalisering en IT-gerelateerde vraagstukken.
 • Je spreekt de taal van beleid én van de IT.
 • Je bent thuis in methoden, technieken en modellen op het gebied van informatievoorziening en hebt kennis van wet- en regelgeving op het vlak van digitalisering en IT.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijk communicatievaardigheden.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het CIO-Office is onderdeel van de gezamenlijke directie Informatievoorziening van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hier werken we met ongeveer veertig deskundige collega’s voor beide ministeries, inclusief al hun uitvoeringsorganisaties en agentschappen. We verbinden en adviseren de verschillende organisaties op het gebied van digitalisering en informatisering. Daarbij blijven de afdelingen en diensten van de ministeries zelf verantwoordelijk voor hun processen.

Op ons terrein zijn we de strategische paraplu voor EZK en LNV, waarbij we nauw samenwerken met specialisten binnen de diverse organisaties. Ons gezamenlijke doel? Vanuit de brede expertise die we binnen het CIO-Office hebben, helpen we de circa veertig organisaties waarmee we werken om hun belangrijke beleidsopgaven te realiseren.

Als informatiemanager maak je deel uit van het nieuwe team Informatiemanagement voor Beleid (IVB). Een team dat voorlopig binnen het CIO-Office is ondergebracht en waar acht informatiemanagers, die ieder werkzaam zijn voor en bij een specifiek directoraat-generaal (DG) van EZK en LNV, een thuisbasis vinden. Dit team wordt aangestuurd door een teamleider die je directe aanspreekpunt is en die ervoor zorgt dat jij je binnen het team thuis voelt, je verder kunt ontwikkelen en met veel plezier samenwerkt met de andere informatiemanagers. Ongeveer één dag per week delen we als informatiemanagers van IVB onderling onze ervaringen en kennis om elkaar te helpen bij het belangrijke werk dat we voor de verschillende DG’s doen. Dit in een leuke en informele sfeer, op kantoor of vanuit huis. De andere dagen werken we allemaal binnen ons eigen DG.

De vier DG’s van LNV
Jij werkt ongeveer tachtig procent van je tijd als informatiemanager bij een van DG’s van het ministerie van LNV. Je bent onderdeel van het stafbureau en adviseert alle beleidsdirecties van het DG, afhankelijk van hun vragen en behoefte, of van de mogelijkheden die je zelf signaleert om met je expertise van toegevoegde waarde te zijn. In de dagelijkse praktijk werk je nauw samen met de senior adviseur informatiehuishouding van het DG.

Het DG Landelijk Gebied en Stikstof coördineert de verdere beleidsontwikkeling van de aanpak natuur- en stikstofverplichtingen. En ook de verplichtingen op het vlak van klimaat en voldoende en schoon water. Onze werkwijze bevat zowel landelijke maatregelen vanuit de Rijksoverheid als een gebiedsgerichte aanpak. Een rijke en veerkrachtige natuur, robuust watersysteem, een CO2-neutraal landelijk gebied, een vitaal platteland en ruimte voor een duurzame en sterke landbouw. Daar werken we aan. Om dat te bereiken is een grote transitie nodig, met aandacht voor de omgeving, passend beleid en daarbij horende instrumenten voor realisatie en uitvoering.
We zijn een team van ongeveer honderd medewerkers. Wat ons kenmerkt? Passie en gedrevenheid voor het oplossen van het stikstofprobleem in ons land. Daaraan werken we dagelijks intensief samen. En natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning. Onze sociale band is sterk en de interesse in elkaar groot. Dat zorgt voor een cultuur waarin voor iedereen plek is. Dit merk je bijvoorbeeld doordat collega’s altijd bereid zijn elkaar te helpen. Niet alleen bij het oplossen van een actuele klus, maar ook bij jouw verdere groei in je functie.

Bij het DG Agro zetten wij ons iedere dag in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken we ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen we bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. We maken ons ook sterk voor de natuur en beschermen die. We werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.
Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven we richting. We maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen we met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Het DG RTLG is in 2022 opgericht. Onze missie? De Rijksoverheid, provincies en andere overheden helpen bij een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie in het landelijk gebied. Dit doen we aan de hand van het Nationaal Programma Landelijk
Gebied. We zijn voor grote en urgente maatschappelijke opgaven rondom landbouw, natuur en stikstof, water en klimaat de verbindende schakel tussen het nationaal beleid en de regionale uitvoering. In de regieorganisatie komen twee rollen samen. Allereerst een partnerrol gericht op de samenwerking tussen de overheden en de andere belangrijke spelers. Daarnaast hebben we een regierol, waarin we sturen op het realiseren van doelen gebaseerd op de gemeenschappelijk bepaalde kaders. Zo schakelen we steeds tussen beleid en uitvoering.

Het DG Natuur en Visserij streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur en ecologisch robuuste grote wateren waarbij wij ons inzetten voor een duurzame visserij. We dragen bij aan duurzaam maatschappelijk welzijn, waarbij we nauw samenwerken met andere overheids- en niet-overheidspartners. We werken vanuit de visie dat natuur en de soorten die daarin leven niet alleen mooi en kwetsbaar zijn, maar ook noodzakelijk. De natuur levert de basis voor ons bestaan. Ze levert de vruchtbare bodem waarop we ons voedsel laten groeien, de bevruchting van bomen en planten, schoon zoet water dat gefilterd wordt in duinen, bossen die fijnstof filteren, en bomen die helpen tegen hittestress en een gezonde leefomgeving voor mensen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Informatievoorziening (IV)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Onze uitdagingen
In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te realiseren.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook het stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, willen we bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onze organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Een inclusieve werkomgeving
De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Irma Volkers, Manager CIO Office

06–11115848

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robbert Pronk, Senior adviseur recruitment

06–50019129

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Informatievoorziening (IV) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiemanager Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Informatie Voorziening (IV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Juridisch Beleidsadviseur Landelijk Gebied en Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur CIO-office

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon