Informatieprofessional/Adviseur DIV

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

 • Stand­plaats Groningen
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 1 september Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer IMG_20220621_10
 • Plaatsingsdatum 16 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

IMG zoekt een vakspecialist op het gebied van informatiehuishouding.
Als informatieprofessional/adviseur maakt jij het verschil in klantbeloften en help je mee de informatiehuishouding van IMG vorm te geven en naar een hoger plan te trekken.

Je zet je in om de ontwikkeling van het nieuwe team Documentaire Informatie Voorziening (DIV) vorm te geven. Je draagt bij aan de visievorming en zet je expertise in bij verschillende projecten die digitale archivering, wet- en regelgeving, informatiebeveiliging, privacy en ICT raken. Je combineert de ontwikkelingen in de informatiehuishouding met de wensen van gebruikers, waardoor ze hun informatie optimaal en compliant met wet- en regelgeving kunnen gebruiken.

Het team DIV is de specialist op het gebied van bv. AVG, Life Cycle Management, ze begeleiden afdelingen met de aansluiting op het Document Management System (DMS). Een ander deel van het team bestaat uit medewerkers die het centrale archief (met fysieke documenten) beheren, en de gescande post verder verrijkt met metadata en deze als document plaatsen in het DMS.

De ontwikkelingen op het terrein van Informatiebeheer volg je op de voet en je hebt heldere ideeën over hoe de digitale dienstverlening duurzaam ingericht kan worden. Het is belangrijk dat je iemand bent die op zoek gaat naar mogelijkheden en oplossingen. Je bent communicatief vaardig en spreekt zowel de taal van de business als die van de medewerkers in het veld van informatiebeheer.

 • Je geeft advies over zaakgericht werken en Informatiebeheer in de brede zin (o.a. vaststellen bewaartermijnen a.d.h.v. generieke selektielijst, informatiearchitectuur, record management, etc.).
 • Binnen de organisatie zijn concrete vraagstukken op het gebied van informatiebeheer waar een oplossing voor gevonden moet worden. Deze bevinden zich op het snijvlak van IT, archief en business. Je bent medeverantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van informatiebeleid met oog voor de nieuwste ontwikkelingen op digitaal gebied.
 • Je creëert bewustwording binnen de organisatie over hoe om te gaan met informatie en het gebruik ervan.
 • Regelgeving is vertaald naar de organisatie, instrumenten en procedures (processen. Medewerkers zien dat terug in applicaties, werkinstructies, opleiding, etc. Jij adviseert in de totstandkoming en toepassing hiervan als het gaat om informatiebeheer.
 • Je neemt initiatieven en realiseert plannen op het gebied van informatiebeheer.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, specifieke beleidslijnen, procedures, processen en technische oplossingen rond informatiehuishouding.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering op het gebied van informatiebeheer.
 • Je stapt makkelijk op mensen af en laat een combinatie zien van kennis en goede communicatieve vaardigheden. Je bouwt aan een goed netwerk.
 • Je hebt affiniteit met IT en kennis van documentmanagement- en informatiebeheersystemen.
 • Je bent in staat om regie te voeren op jouw vakgebied en een gedegen gesprekspartner te zijn voor alle partijen waarmee je te maken hebt: je collega’s, stakeholders, leveranciers, proces- en IT-afdelingen, enzovoort.
 • Je bent goed op de hoogte van recente ontwikkelingen in de digitale informatiehuishouding, zoals digitaal en het zaakgericht werken, de Wet Open Overheid (WOO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Je bent een teamplayer die de collega’s betrekt bij nieuwe ontwikkelingen en het opstellen van beleid.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Bedrijfsvoering IMG opereert relatief zelfstandig van het Rijk/RVO. Zij voldoet aan alle wettelijke rijksregels, echter daar waar doorvertalingen naar EZK/RVO gemaakt worden, behoudt zij haar eigen regelruimte. Voor de eenduidigheid in werken, wordt daar waar kan wel gelijk gewerkt.
De afdeling bedrijfsvoering is wendbaar, betrouwbaar en betrokken en heeft een integrale adviesfunctie en zorgt voor ondersteuning en ontzorgt het IMG management en medewerkers.

 • De afdeling is wendbaar en reageert snel en bij voorkeur anticiperend op de dynamiek/complexiteit die de opdracht van het IMG met zich meebrengt.
 • De afdeling is betrouwbaar in de producten en dienstverlening.
 • De afdeling is betrokken; kent de business en werkt vanuit de gezamenlijke opgave.
 • De afdeling verzorgt een integrale adviesfunctie bestaande uit: uitvoerend, advies en kader stellend waarbij de afdeling de volgende doelstelling hanteert.
 • De afdeling draagt bij aan een financieel rechtmatig, doelmatig en gezonde organisatie.
 • De afdeling helpt in het mogelijk maken dat beschikbare kennis, vaardigheden en gedragingen van medewerkers in overeenstemming kunnen worden gebracht met de benodigde kennis, vaardigheden en gedragingen voor het realiseren van (organisatie)doelstellingen.
 • De afdeling is door een combinatie van regie voeren en eigen organisatie in control op ondersteunende processen.

De afdeling Bedrijfsvoering heeft een adviserende, kader stellende en ondersteunende rol naar de organisatie in het faciliteren van ondersteunde processen waarbij zij verantwoordelijk zijn voor drie hoofdprocessen/taken:

 1. De Planningen en Control cyclus
 2. De Personeel en Organisatie cyclus.
 3. Ondersteunende taken voor de IMG organisatie.

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Een halve eeuw gaswinning in het Groningenveld heeft geleid tot een omvangrijk aantal aardbevingen met schade tot gevolg aan huizen en gebouwen en bij Groningers en Drenten persoonlijk.

Het IMG is het zelfstandig bestuursorgaan dat sinds 1 juli 2020 de schade afhandelt die het gevolg is van de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg. Hierbij gaat het om alle vormen van schade, zoals fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Het IMG doet dat onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig, voortvarend en met oog voor de menselijke maat. Behalve schades handelt het IMG ook meldingen af van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS).

Werken voor het IMG is meer dan werken voor een loonstrook. Je zoekt uitdaging, je wilt iets betekenen en als het even kan, wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen. Tegelijkertijd moet je tegen een stootje kunnen. Want dat de koffie klaarstaat, betekent nog niet dat je als IMG’er overal met open armen ontvangen wordt. Daarvoor hebben de gevolgen van de gaswinning en de afhandeling daarvan bij menig Groninger teveel impact.

Het IMG is gevestigd in de stad Groningen en heeft ruim 750 medewerkers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en de organisatie. Een uitvoeringsorganisatie ondersteunt en een ambtelijk secretaris staat bij.

De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het managementteam (MT) dat uit één directeur en zes afdelingsmanagers bestaat. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.
Het MT telt verder de afdelingsmanagers Klantcontact en -dienstverlening, Schade-expertise en herstel, Regiebureau, Communicatie en Bedrijfsvoering. Gezamenlijk dragen ze zorg voor de dagelijkse aansturing van de uitvoeringsorganisatie en de afhandeling van de schade, zodat het bestuur kan besluiten over de aanvragen voor schadevergoeding.

Het IMG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Johan Vos

06-2159 0491

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Interne Controle

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur Interne Controle

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

P&O Medewerker

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon