Informatierechercheur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20211104_10
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor het team Intelligence van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD), zijn wij op zoek naar een Informatierechercheur.

Het team Intelligence van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) is onder andere belast met het actief inwinnen van informatie op de diverse domeinen van de NVWA. Hierbij wordt informatie uit de zogenaamde “open bronnen” ontsloten. Deze informatie wordt veredeld tot fraudesignalen en preweegdocumenten, die uiteindelijk kunnen leiden tot strafrechtelijke onderzoeken. Daarnaast worden binnen het team nog andere Intelligence producten gegenereerd, die bijdragen aan een goede informatiepositie op domeinen van de NVWA.

De NVWA-IOD werkt volgens het principe van informatie gestuurde opsporing, gebaseerd op kennis en informatie die verkregen wordt vanuit het domeingericht inwinnen. Het ontsluiten, interpreteren en analyseren van informatie afkomstig uit de diverse domeinen van de NVWA en behoort tot de werkzaamheden van het team Intelligence. Deze werkwijze kenmerkt zich door de kernwaarden “informatiegericht en kennis gedreven”, waarbij de medewerker als motor centraal staat.
Het team Intelligence bestaat uit informatierechercheurs, internetrechercheurs, infodeskmedewerkers, tactisch analisten, één intelligence coördinator, één intelligence analist, één coördinator internationaal, één coördinator FEK en één jurist. Een functie voor informatierechercheur is momenteel vacant.

Als informatierechercheur ben je verantwoordelijk voor het actief verwerven van signalen van fraude op de NVWA domeinen. Je onderzoekt en verrijkt deze signalen om tot voorstellen voor strafrechtelijke onderzoeken te komen. Daarbij is het belangrijk dat je in staat bent om in te schatten of de informatie zich leent voor een strafrechtelijk onderzoek, binnen de context van het interventiebeleid van de NVWA. Het ontsluiten van relevante fraudesignalen is niet eenvoudig en de regelgeving op de terreinen van de NVWA is daarbij ook nog eens specialistisch en complex.
Fraudeurs worden steeds slimmer in het verhullen van hun illegale gedrag en maken hiervoor handig gebruik van versluierende (financiële) middelen en (internationale) structuren. Daarom wordt het genereren van informatie via andere (internationale) handhaving- en opsporingspartners en het actief zoeken op basis van een gerichte (data) analyse steeds belangrijker.

Binnen het team Intelligence werken we met zogenaamde domeinclusters. Elke informatierechercheur heeft samen met een analist meerdere domeinclusters in zijn portefeuille Dat betekent dat je in het bijzonder aandacht hebt voor de domeinen in jouw portefeuille. Jij verdiept je, samen met je collega’s zoals analisten en internetrechercheurs, in de vraag waar zich op die onderwerpen mogelijke fraude afspeelt, wie zich daarmee bezighoudt en hoe je informatie daaromtrent kunt ontsluiten.

Als informatierechercheur werk je voortdurend aan het verkrijgen van een informatiepositie op de domeinclusters die jij in portefeuille hebt. Denkt hierbij aan onderwerpen zoals: vleesketen en voedselveiligheid, diervoeder, visketen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit houdt onder andere in dat je gesprekspartners binnen en buiten de NVWA benadert voor informatieve gesprekken over fraude, dat je aansluit bij relevante overleggen of seminars bezoekt. Dat vraagt veel van je netwerkvaardigheden. Ook houd je actief je kennis bij door relevante kranten, artikelen en rapporten te lezen die aanknopingspunten bieden voor het zoeken naar fraudesignalen.

De fraudesignalen die je op deze wijze ingewonnen hebt, veredel je verder o.a. door het raadplegen van systemen en het voeren van gesprekken met collega’s. Vervolgens zorg je voor een goede vastlegging van alle informatie m.b.t. deze signalen, zodat deze besproken kunnen worden met een officier van justitie. Daarna beschrijf je in een zogeheten preweegdocument helder en overzichtelijk je bevindingen. Op basis van dit preweegdocument wordt vervolgens het besluit genomen om al dan niet een strafrechtelijk onderzoek te starten naar het door jouw gesignaleerde en veredelde fraudesignaal.

Als informatierechercheur sta je aan het begin van het opsporingsproces en kun je fraude ontdekken op maatschappelijk zeer relevante thema’s. Je levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een rechtvaardige samenleving, ook als het gaat om kwetsbare waarden als voedselveiligheid, het milieu en de natuur.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De NVWA-IOD bestaat uit twee afdelingen, te weten de afdeling Opsporingsontwikkeling & Inlichtingen en de afdeling Opsporing.

De afdeling Opsporingsontwikkeling & Inlichtingen bestaat uit drie teams:
• Team Ontwikkeling.
• Team Intelligence.
• Team Criminele Inlichtingen (TCI).

De teams Intelligence en TCI zijn onder andere belast met het actief inwinnen van informatie op de diverse domeinen van de NVWA. Hierbij ontsluit het team Intelligence informatie uit de zogenaamde “open bronnen” en het TCI uit de zogenaamde “gesloten bronnen”.

Bij het verhogen van het fraudebewustzijn binnen de NVWA vervult de IOD een belangrijke rol, waarbij de specialistische kennis en producten van het team Intelligence van groot belang zijn voor het functioneren van de IOD. Enerzijds draagt het team bij aan een actuele dieptekennis van de diverse domeinen en ketens die onder de toezichtsfeer van de NVWA vallen. Anderzijds initieert het team Intelligence, in nauwe samenwerking met het Team Criminele Inlichtingen, de strafrechtelijke onderzoeken die door de IOD uitgevoerd worden.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers
samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

K. (Kim) van der Heijden, Coördinator Intelligence

06-25395022

J.M. (Jos) Frissen, Teamleider Intelligence

06-21522586

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strafrechtjurist

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Modelleur (blueriq)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Auditor Food Zuid

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon