Information Security en Privacy officer Migratieketen

Ministerie Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 28 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGM/220477
 • Plaatsingsdatum 12 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Information Security/Privacy Officer Migratieketen heeft een breed takenpakket dat kan worden opgedeeld in drie verschillende aandachtsgebieden:
• security- en privacyaspecten rondom de centrale voorzieningen in de migratieketen, ook voor de Europese systemen en van de leveranciers van de IT-voorzieningen;
• samenwerken met het CIO-office DGM (i.o) aan DG-brede security- en privacyzaken
• security- en privacyaspecten van projecten en programma’s.

We zoeken dan ook een veelzijdige en enthousiaste collega die het leuk vindt om zich op zowel privacy als security in te zetten. De verdeling van werkzaamheden en de balans tussen privacy en security werkzaamheden bepalen we onderling. Je bent in ieder geval ervaren op een van de vakgebieden en je hebt minimaal basiskennis op het andere vakgebied. Je bent bereid deze kennis verder uit te breiden en te verdiepen. Je wilt je graag blijven ontwikkelen, zowel in de praktijk, als door het volgen van vakgerichte opleidingen. Je bent de rechterhand van de CISO en privacyofficer van DGM en neemt zo nodig waar bij haar afwezigheid.

Werkzaamheden
• Uitvoeren van DPIA’s, opstellen van verwerkersovereenkomsten, convenanten en gegevensleveringsovereenkomsten, actualiseren registers van verwerkingen en adviseren over risico’s en te nemen maatregelen.
• Uitvoeren van quickscans IB, aanvullende risicoanalyses en opstellen van securityplannen.
• Adviseren over de vertaling van wet- en regelgeving en beleid naar operationele standaarden en procedures.
• Implementeren ISMS/PMS middels tooling.
• Begeleiden van en sturen op implementatie van maatregelen.
• Uitvoeren van volwassenheidsanalyses.
• Organiseren van (crisis-)oefeningen.
• Uitvoeren en opzetten van awareness activiteiten.
• Beheren van het risicoregister.
• Zorgen voor rapportages in de planning- en control cyclus van het departement.
• Borgen van privacy- en security by design en by default in projecten en programma’s.
• Afhandeling van datalek- en incidentprocessen.
• Toetsen of processen binnen de organisatie voldoen aan de vastgestelde kaders.

• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding.
• Kennis van en aantoonbare ervaring met nationale en internationale privacywetgeving en/of kennis van en aantoonbare ervaring met de BIR/BIO of ISO 27001. Je hebt ten minste basiskennis op het andere vakgebied.

Wensen
• Je beschikt bij voorkeur over erkende certificeringen als CIPP/E en CIPM of CDPO
en/of CISSP, CISM of S-CISO.
• Je hebt ervaring met projectmatig werken.
• Je hebt technische kennis en ervaring en kan risico analyses uitvoeren op het gebied van informatiebeveiliging.
• Je hebt ervaring met privacyvraagstukken en met de uitvoering van en advisering over Privacy Impact Assessments.
• Je hebt ervaring met het opstellen en onderhouden van informatiebeveiligingsplannen en bedrijfscontinuïteitsplannen.
• Je hebt ervaring met het analyseren van processen.
• Je hebt bij voorkeur ervaring met audits.
• Je hebt bij voorkeur ervaring binnen overheidsketens.

Competenties
• Vaardig in het opstellen van nota’s, rapporten en adviezen. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Teamspeler in een complexe, dynamische omgeving.
• Goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
• Politieke-, bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit.
• Je weet draagvlak te creëren en helpt de organisatie zoeken naar werkbare en haalbare oplossingen.
• Goed analyseren, plannen en organiseren. Je weet hoe je de voortgang van activiteiten effectief controleert en stimuleert.
• Zelfstandig en proactief kunnen werken.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  De functie wordt ingeschaald in schaal 11. Afhankelijk van kennis en ervaring is schaal 12 mogelijk.

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op vast dienstverband
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Functie wordt ingeschaald in schaal 11. Afhankelijk van kennis en ervaring is schaal 12 mogelijk.

Functie voor een jaar met uitzicht op vaste aanstelling.
Detachering behoort tot de mogelijkheden.

Een VOG is vereist
De functie wordt mogelijk aangemerkt als vertrouwensfunctie, waarvoor een VGB is vereist.

Bij vragen over de functie kunt u contact opnemen met Yvon van der Zalm (y.j.van.der.zalm@minjenv.nl)

bij vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Michel Liefrink: (m.a.liefrink@minjenv.nl)

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Regie Migratieketen (DRM) bevordert het functioneren van en samenwerking binnen de migratieketen. Daarmee stelt DRM de migratieketen maximaal in staat de Vreemdelingenwet en het migratiebeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. De directie doet dit vanuit verschillende rollen (zoals ketenregisseur en opdrachtgever) en met verschillende instrumenten (zoals (financiële) sturing met (Europese) subsidies, managementinformatie en data-analyse, keteninformatiesystemen, relatiemanagement etc.).

De migratieketen wordt gevormd door een keten van uitvoeringsorganisaties werkzaam op het (publieke) vreemdelingenterrein zoals onder andere de IND, het COA, de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Nationale politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en Buitenlandse Zaken. Daarnaast werkt de directie samen met een groot aantal partners van de keten, zowel binnen als buiten de overheid, zoals de rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Nidos etc.

De afdeling Ketenvoorzieningen is onderdeel van de Directie Regie Migratieketen (DRM). De afdeling Ketenvoorzieningen voert, in opdracht van het Topberaad (het Topberaad is het hoogste ambtelijke overlegorgaan en besluit over strategische vraagstukken in de Migratieketen), de regie over de centrale ketenvoorzieningen. Via de centrale voorzieningen wisselen ketenpartners informatie uit over vreemdelingen. Voorbeelden van centrale voorzieningen zijn de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV), het gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen en het beheer over de afspraken die in de keten gemaakt zijn.
Samen met de ketenpartners bepaalt de afdeling de gewenste ontwikkelrichting, coördineert de realisatie en implementatie daarvan en worden problemen in het gebruik opgelost. De afdeling stuurt, namens de ketenpartners, de leveranciers van de ketenvoorzieningen aan. Daarnaast adviseert de afdeling over de informatieaspecten van ketenprocessen en voert het overleg in Europa over de Europese voorzieningen, zoals het beheer op het Europese visumsysteem, de introductie van een nieuw Entry-Exitsysteem (EES), e.d., zodat deze zo goed mogelijk aansluiten op onze nationale voorzieningen. Daarmee is de afdeling Ketenvoorzieningen aanspreekpunt voor informatievoorziening-gerelateerde vraagstukken binnen de migratieketen.

Ministerie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Y. van der Zalm

06-50094137

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

M. Liefrink

06-51784966

Y. van der Zalm

06-50094137

Solliciteren?

Ministerie Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel Adviseur B&S

DG Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vacature Senior Inkoopadviseur S12

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inkoopadviseur voor de categorie Tolk- en Vertaaldienstverlening

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon