Information security officer

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 6 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RB 21-18
 • Plaatsingsdatum 16 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het directoraat-generaal Rijksbegroting (DGRB) in Den Haag beheert verschillende informatiesystemen op het gebied van de rijksbegroting en de administratie van de schatkist. Een hele verantwoordelijkheid, waarbij we jouw kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging goed kunnen gebruiken. Als information security officer namens DGRB ben jij de sleutelfiguur die de coördinatie voert rond de privacy- en informatiebeveiliging.

Hiermee sta je aan de basis van een veilige inrichting van de processen rond privacy en informatiebeveiliging. Als risicobewuste, deskundige en integere information security officer borg je dat onze privacy- en informatiehuishouding veilig en op orde is. Nu en in de toekomst.

Jouw functie is binnen DGRB gepositioneerd bij de afdeling Rijkshoofdboekhouding. Wij zijn eigenaar van de concernadministratie van het Rijk en functioneren als bank waar diverse (semi)overheidsorganisaties tegoeden aanhouden of geld lenen (schatkistbankieren). De afdeling draagt ook bij aan het verder digitaliseren van de financiële functie van het Rijk.

In een tijd waarin digitaal werken eerder regel dan uitzondering is, wil DGRB graag op duurzame wijze veilig blijven werken. De Rijksoverheid heeft dit breed vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Het beveiligen van onze digitale privacy- en informatiegegevens tegen cyberdreigingen en -aanvallen is essentieel. Om deze veiligheid te waarborgen, is het inperken van de risico’s rondom het digitaal gebruik van data en IT-systemen noodzakelijk. Onder functionele aansturing door de CIO definieer je in samenspraak met de business en overige (departementale) samenwerkingspartners wat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van onze diensten en data betekenen. Op tactisch niveau werk je toe naar een beveiligingsplan en je ontwikkelt en implementeert beheersingsinstrumenten.

Op operationeel niveau ben jij het eerste aanspreekpunt voor vraagstukken rondom de privacy- en informatiebeveiliging bij DGRB. Vanuit jouw deskundigheid maak je medewerkers bewust van risico’s. Je geeft binnen DGRB op begrijpelijke wijze uitleg over hoe we veilig kunnen werken ten aanzien van privacy- en informatieveiligheid. Verder ben je betrokken bij het Information Security Management System en bij onderwerpen als autorisaties en rollen.

Als information security officer ken je je stakeholders en de belangen van DGRB. Door jouw organisatiesensitiviteit en flexibiliteit in communicatiestijl vind je in een complex en dynamisch krachtenveld je weg en geef je relevante adviezen. Omgekeerd weten jouw stakeholders jou te vinden. Je volgt de laatste ontwikkelingen rondom digitale privacy- en informatieveiligheid en je vertaalt deze ontwikkelingen naar de impact voor DGRB.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Rijksbegroting (DGRB) van het ministerie van Financiën werkt aan een solide rijksbegroting. De directie Begrotingszaken beheert binnen DGRB letterlijk het koffertje waarin de minister op Prinsjesdag de Miljoenennota en de begrotingsstukken presenteert. We geven vorm en inhoud aan het begrotingsbeleid en financieel overheidsmanagement van het Rijk. Het versterken van de kwaliteit van de financiële functie vormt de basis voor de werkzaamheden van de directie. Onze agenda voor de toekomst luidt: meer waar voor je geld, een slimmere en betere informatievoorziening en een professionele financiële functie.

De directie bestaat uit:

 • de afdeling Rijkshoofdboekhouding;
 • de afdeling Begrotingsbeleid;
 • de afdeling Begrotingsbeheer;
 • de afdeling Besturing, Bekostiging en Beheer Europese Middelen;
 • de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.

Afdeling Rijkshoofdboekhouding
Jij komt te werken bij de afdeling Rijkshoofdboekhouding. Dit is een uitvoerende afdeling van de directie Begrotingszaken. Onze belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 • Het voeren van de dagelijkse administratie van de schatkist. Dit is een administratie op hoofdlijnen, want voor veel onderdelen worden deeladministraties gevoerd door andere organisaties. Vanuit de administratie stellen we periodiek cijfers op voor de rapportages over de realisatie van de uitgaven en ontvangsten van de collectieve sector (ontwikkeling EMU-saldo).
 • Het functioneel beheer van de informatiesystemen die de processen van de schatkistadministratie en de begrotingsadministratie ondersteunen. Ook vervullen we de rol van opdrachtgever in de richting van de directie Bedrijfsvoering/Informatievoorziening. Onze systemen worden (ook) gebruikt door de departementen, de Inspectie der Rijksfinanciën, de directie Begrotingszaken, het Agentschap van de Generale Thesaurie en alle klanten die schatkistbankieren. Op dit moment vraagt het upgraden en vervangen van de systemen veel aandacht.
 • Informatiebeveiliging en data. Een steeds belangrijker thema. De komende jaren staat de implementatie van informatiebeveiligingsbeleid ten aanzien van de DGRB-systemen op het programma. Tegelijkertijd gaan we aan de slag met het thema privacy/data in verband met de AVG. Ook communicatie binnen en buiten DGRB rond deze thema’s krijgt een prominentere rol.
 • Het voorzitterschap en secretariaat van het Interdepartementaal Overleg Hoofden Financiële Administratie (IOHFA). Het IOHFA is een van de voorportalen van het Interdepartementaal Overleg voor de directeuren Financieel-Economische Zaken waar rijksbrede ontwikkelingen binnen de financiële administraties worden besproken.
 • Bijdragen aan de uitvoering van enkele programma’s die door het DGRB getrokken wordt. Denk aan Naar Een Digitale Begroting. Onder deze programma’s vallen diverse, vaak rijksbreed bemenste projecten waarbij wij nauw betrokken zijn.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

IJsbrand den Otter, plv. hoofd afdeling Rijkshoofdboekhouding

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Daphne van der Werff, recruiter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator beleidsevaluaties

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur rijksbrede kaderstelling

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur/Inspecteur Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon