Information Security Officer

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 10 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer O&B/2021/924
 • Plaatsingsdatum 20 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het is jouw missie als information security officer te zorgen dat het ministerie van OCW digitaal veilig en weerbaar blijft. Je zit in de frontlinie, bij de beleidsdirecties van OCW die elke dag hun ambities waarmaken. Samen met hen en onze rijksbrede en private beveiligingspartners vorm je een geheel. Je draagt bij aan een robuuste en toekomstbestendige verdedigingslinie tegen cyberdreigingen en -aanvallen.

Je legt verbinding tussen de behoefte van de beleidsdirecties en security-eisen. Hierbij komen jouw kennis op het gebied van ICT en informatiebeveiliging en je overtuigingskracht en visie goed van pas. Met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid als leidraad breng je de basis verder op orde en werk je aan vernieuwing. Je controleert de autorisaties op de aanwezige systemen, voert Quick Scans uit op de kritische processen, en je maakt risicoanalyses voor de aanwezige systemen en ICT componenten. Je legt de uitkomsten voor aan het management. Je bepaalt samen met het management welke verbetermaatregelen nodig zijn en zorg je dat die geïmplementeerd worden.
Daarnaast initieer je sessies om te zorgen dat collega's doordacht blijven omgaan met data en systemen. Je bent een vraagbaak voor medewerkers binnen het bestuursdepartement. Je participeert in diverse departementale projecten op het gebied van informatiebeveiliging en Risicomanagement.
Alleen aandacht voor voorkomen is ontoereikend. Daarom help je ook om het zicht op data en systemen te verbeteren. Hoe eerder incidenten worden opgemerkt des te doelgerichter de gehele beveiligingsorganisatie hierop kan reageren. Mocht er onverhoopt toch een incident plaatsvinden, dan zorg jij dat we weer zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar een stabiele situatie.

We zijn op zoek naar twee information security officers. Op basis van ervaring bepalen we het salarisniveau van de functie.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal hbo-niveau.
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging en bent bij voorkeur gecertificeerd in CISM, CISSP, CISA of CRISC of bent bereid de certificering te halen.
 • Je kent actuele wet- en regelgeving en inzichten rondom risicomanagement, compliance (modellen, methodes en technieken) en andere normenkaders (zoals ISO 27001 en 27002).
 • Je hebt kennis van softwaredevelopment, beveiliging in infrastructuren (TCP, IP, firewall, cms en PKI), van web- en mobile-applicaties (beveiligde architectuur en hackingtechnieken) en van databases (SQL).
 • Je analyseert en doorziet processen snel en komt proactief met initiatieven om de informatieveiligheid te verbeteren. Schakelen tussen operationeel en tactisch niveau gaat je hierbij gemakkelijk af.
 • Je bent een goed gesprekspartner voor beleidsdirecties, de technische ICT-medewerkers, verschillende managementlagen en uiteraard je mede teamleden.
 • Je werkt zelfstandig en durft beslissingen te nemen.
 • Je adviezen zijn zowel mondeling als schriftelijk helder en je weet deze op een duidelijke en overtuigende wijze over te brengen.
 • Accuraat in het vastleggen van situaties en besluiten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.
 • Aan kandidaten met de status “van-werk-naar-werk” het verzoek om voordracht en/of bewijsstuk mee te sturen en dit aan te geven in het betreffende veld.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Overige informatie:
Voortgang verloopt via e-mail. Tip: Voeg dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl toe aan je lijst van vertrouwde afzenders en controleer of er geen berichten in je SPAM-map terecht komen.

Problemen met uploaden?
Het advies is om de bestandsnaam zo kort mogelijk te houden zonder spaties en vreemde tekens. Toch nog problemen, dan kun je een e-mail sturen aan dienstpostbus.wervingselectie@minocw.nl

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Organisatie en Bedrijfsvoering richt zich concern breed op de bedrijfsvoering ten behoeve van de OCW-medewerkers en de ambtelijke top van OCW:

 • Strategisch advies en control: verbinding primaire processen met de bedrijfsvoering rijksbreed, crisismanagement, vertegenwoordiging in de IC’s, ondersteuning van de centraal opdrachtgever en/of eigenaar, input beleid/kaderstelling, interne departementale (concern) coördinatie en kaderstelling, toezicht op de bedrijfsvoering binnen het concern en ondersteuning van de (concern) sturing vanuit MT/OCW.
 • Afnemer van generieke dienstverlening: formuleren lange termijn behoefte en vertaling van de vragen en eisen die de primair processen stellen aan ondersteuning, invullen ‘goed afnemerschap’, wijzigingen en innovaties voorstellen of erover adviseren, fungeren als contactpersoon bij escalatie en bij implementaties, toezicht op kwaliteitsbewaking in de dienstverlening.
 • Liaisonfunctie bij maatwerk: in gezamenlijkheid met het lijnmanagement - formuleren van opdrachten in de primaire processen, beoordelen van offerte(s), keuzebegeleiding, opdrachtverlening, contractmanagement, toezicht op geleverde diensten, beschikbaar (laten) stellen van al hetgeen de opdrachtnemer nodig heeft om de opdracht in de primaire processen uit te voeren.
 • Bedieningsgebied Hoftoren: bedienen van de directies (inclusief de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed) in de Hoftoren.

ICT/IH is één van de domeinen binnen de directie. ICT/IH is verantwoordelijk voor de strategische advisering en control, doorontwikkeling en het waarborgen van de continuïteit van de generieke ICT en informatiehuishouding. Het doel van de afdeling is om continuïteit van de dienstverlening aan het primaire proces concern breed op professionele en kosteneffectieve wijze vorm te geven. Het I-domein blijft ook de komende jaren onderhevig aan rijks brede, technologische en organisatorische ontwikkelingen.

Het domein ICT/IH bestaat uit de Centrale Eenheid Informatiehuishouding (CEI), de Centrale Regie Organisatie (CRO) en de DRO-BD. De CRO is verantwoordelijk voor de generieke ICT en werkt in het regiemodel concern breed. CEI is verantwoordelijk voor de informatiehuishouding en het beheer van de systemen voor documenten, workflow en archief.

Afdeling Decentrale Regie Organisatie Bestuursdepartement (DRO-BD).
De DRO-BD is verantwoordelijk voor de ICT dienstverlening aan het bestuursdepartement (BD). Het BD is met de politieke en ambtelijke top, 17 directies en 1200 medewerkers een complexe en uitdagende organisatie. Op de applicatielijst van het BD staan op dit moment 55 applicaties. Bijna de helft hiervan werkt binnen de browser.

In het team vinden we als directe collega’s een servicemanager, changemanager, een applicatie portfolio manager en een medewerker belast met de ICT-middelen voor de dynamische in-, door- en uitstroomprocessen. In het werkoverleg sluit ook de operationeel manager aan die verantwoordelijk is voor de DUO on site support dienstverlening.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bertjan Crone

06-41489172

Stephan Moesman

06-48132368

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

ICT Contractmanager

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur begroting en concerncontrol

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior financieel beleidsmedewerker directie Internationaal Beleid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon