Information security officer

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 21 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-229(DI)
 • Plaatsingsdatum 6 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Corona bestrijden, goede zorg en meer regie van de patiënt door elektronische gegevensuitwisseling: als Information Security Officer draag ook jij daaraan een belangrijke steen bij via de goede zorg voor informatieveiligheid. Zeker in de huidige tijd een uitdagende functie waarin je met jouw expertise de mogelijkheid hebt om maatschappelijk het verschil te maken.

Je werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging strekken zich uit over de gehele organisatie van VWS. Jouw werkzaamheden zijn op te delen in vijf resultaatgebieden:

 • Beleid en regievoering: je draagt bij aan een visie op informatiebeveiliging binnen VWS en zorgt samen met de CISO op concernniveau voor een strategie om deze organisatiebreed uit te voeren. Samen met collega’s van beleidsdirecties, stafdirecties en concernonderdelen kijk je waar de risico’s zitten en kom je tot planmatige verbetering van de informatiebeveiliging. Je monitort de implementatie en naleving van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de organisatie.
 • Communicatie en voorlichting: je bouwt een netwerk op en onderhoudt deze actief. Daaruit haal je informatie op over waar behoefte is aan verandering, ruimte voor verbetering en de mate waarin VWS in control is. Je werkt ook nauw samen met de specialisten binnen de directie die op het gebied van (digitale) informatiebeveiliging hun blik primair op de zorg- en welzijnssectoren gericht hebben. Je draagt bij aan het bewustzijn en betrokkenheid binnen de organisatie op het brede terrein van informatiebeveiliging. Dit doe je door samen met de CISO leermiddelen te ontwikkelen, opleidingen te verzorgen en een plan van aanpak op te stellen om het bewustzijn rondom informatieveiligheid te bevorderen.
 • Advies en rapportage: Je stelt rapportages op en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan collega’s. Je ondersteunt de CISO bij incidenten en kijkt samen met hem welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen om deze te voorkomen.
 • Controle en registratie: Samen met de CISO zorg je voor het opstellen van de In Control Verklaring voor VWS op concern niveau. Het opzetten, uitvoeren en initiëren van risicoanalyses, interne audits en een registratie voor informatiebeveiligingsincidenten behoort ook tot de werkzaamheden. Daarnaast verzamel en registreer je informatie over de aanwezige beveiligingsmaatregelen. Jaarlijks wordt de informatiebeveiliging binnen VWS beoordeeld door zowel de Auditdienst Rijk (ADR) als de Algemene Rekenkamer. Dit zijn onderzoeken waarbij jij, gezamenlijk met de CISO, verantwoordelijk bent voor het verloop, o.a. door het leveren van documentatie en faciliteren van interviews. Ook draag je bij aan de verantwoording die hierover aan de Tweede Kamer wordt afgelegd.
 • Ondersteuning cryptobeheerder: Je ondersteunt de cryptobeheerder bij het beheren registreren, verwerken en uitgeven van cryptografische middelen. Hiermee draag je o.a. bij aan een goede beveiliging van gerubriceerde informatie binnen het ministerie.

Daarnaast bouw je en onderhoud je je netwerk met partijen zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Nationaal Cyber Security Centrum en met functionarissen zoals de chief information officer (CIO) Rijk, chief information security officer (CISO) Rijk en de Beveiligingsautoriteit (BVA) VWS Concern. Namens VWS draag je samen met de CISO bij aan de ontwikkeling van het rijksinformatiebeveiligingsbeleid.

Gelet op het belang van de dienstverlening van uitvoeringsorganisaties van onder meer de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zoals Logius, SSC-ICT en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) en Economische Zaken en Klimaat (zoals DICTU) voor VWS, onderhoud je ook nauwe contacten met de ISO’s van deze departementen en de betrokken uitvoeringsorganisaties. Je beschikt daarnaast over een netwerk om op de hoogte te blijven van dossiers in interdepartementale overleggremia. Denk aan de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst.

Je ondersteunt en werkt nauw samen met de CISO Concern van VWS en maakt deel uit van het team onder de verantwoordelijkheid van de CIO VWS.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Informatievoorziening raakt alle beleidsterreinen en -doelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat vraagt om een versterking van het i-bewustzijn en de i-expertise. De directie Informatiebeleid draagt als centrale stafdirectie bij aan de realisatie van de concernbrede VWS-beleidsdoelstellingen. Dit doet de directie door effectief, professioneel en efficiënt informatiebeleid op te stellen en uit te dragen en beleidsdirecties te ondersteunen met advies en toetsing van hun beleid, wetgeving en projecten op de informatievoorzieningsconsequenties. Bij de directie Informatiebeleid/CIO zijn de verantwoordelijkheden van de CIO belegd en wordt de sturing op de informatievoorzieningsdoelen in én met het zorgveld gecoördineerd via het Informatieberaad.

De directie bestaat uit drie aandachtsgebieden: ‘advisering en toetsing’, ‘bureau Informatieberaad Zorg’ en ‘i-beleid’. De directie adviseert beleidsdirecties door het leveren van ontbrekende expertise op het gebied van informatievoorziening, door samenhang op informatiebeleidsvraagstukken over de grenzen van beleidsdirecties te bevorderen én door aan te geven wat de rijks- en VWS-kaders voor informatievoorziening zijn. Beleidsontwikkelingen toetsen we daarop en wij adviseren vanuit de CIO-functie.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Oscar Koeroo, Chief Information Security Officer

06-15833004

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialistisch adviseur kennis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker strategie en kennis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker directie Covid-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon