Inhoudelijk adviseur programma Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Assen, Den Haag, Roermond, Utrecht, Zwolle
 • Contractduur 2 jaar met optie tot verlenging
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Inkoop / verkoop, Natuur / milieu
 • Reageren voor 29 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20210527_11
 • Plaatsingsdatum 8 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij PIANOo in Den Haag helpen we (semi-)overheidsorganisaties bij het behalen van hun maatschappelijke doelstellingen. Jij krijgt bij ons een cruciale rol binnen het programma Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit meerjarige programma ondersteunt overheden bij groen en sociaal inkopen. Denk daarbij aan het ontwikkelen en verspreiden van kennis, het helpen toepassen van kennis in de praktijk en het stimuleren van de dialoog tussen overheden en bedrijven.

Hoe kun je het thema duurzaamheid binnen een inkooptraject het beste meenemen? Daar richt jij je op als inhoudelijk adviseur. Daarbij gaat het trouwens niet alleen om CO2-neutraal, maar ook om zaken als sociale duurzaamheid en biodiversiteit. Als adviseur ben jij inhoudelijk deskundig én vind je het leuk om binnen de publieke sector een duurzame verandering op gang te helpen.

Binnen ons team Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ben jij het inhoudelijk geweten van het programma. Jij ziet kansen om onderzoek en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten. Op welke manier kun je binnen een project een duurzame oplossing inkopen, welke beprijzingsmodellen zijn hierbij handig, en hoe meet je het effect ervan? Allemaal vraagstukken waar jij aan werkt.

Jouw taken

 • Je zorgt voor het opzetten en beheren van het interne kennispunt dat gaat over het meenemen van beprijzing in een duurzaam inkooptraject, zoals sociale beprijzing en de milieukostenindicator.
 • Je zorgt voor het opzetten en bewaken van een interne MVI-onderzoeksagenda: welke wetenschappelijk kennis hebben wij nodig om de overheden goed te ondersteunen bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen?
 • Je staat aan de lat voor het verder vormgeven en doorontwikkelen van de monitoring van MVI. Hierbij ben je niet alleen sparringpartner van diverse interdepartementale initiatieven, maar beheer je ook de MVI-zelfevaluatietool; een instrument waarmee overheden zélf de ambitie en realisatie van duurzame inkoop kunnen monitoren. Dit in nauwe samenwerking met je collega’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 • Je vertaalt jouw inhoudelijke kennis en de kennis van collega’s naar informatie voor overheden op het platform Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van PIANOo; het Expertisecentrum Aanbesteden.

Je merkt het, in deze veelzijdige functie kun je veel impact maken op het vlak van klimaat en duurzaamheid: dé politieke prioriteit, zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en hun uitvoeringsorganisaties besteden er jaarlijks voor ruim 70 miljard euro aan. Zij kopen hiermee in wat ze nodig hebben én dragen met hun inkoop bij aan belangrijke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, de energietransitie en arbeidsparticipatie.

Voor bedrijven betekenen deze inkoop en doelen een kans, onder meer voor het verkrijgen van opdrachten en voor het ontwikkelen van nieuwe concepten. En de overheid profiteert daarbij weer van hun kennis en innovatiekracht, om zo samen maatschappelijke opgaven te realiseren. En jij draagt daar dus nadrukkelijk aan bij.

Functie-eisen

 • Je combineert academisch niveau met een aantal jaar werkervaring in dit werkveld en je kunt vanuit kennis en ervaring met autoriteit spreken over het vakgebied duurzaam inkopen.
 • Je hebt vanuit een inhoudelijke, wetenschappelijke invalshoek ervaring met het duurzaam inkopen door overheidsorganisaties.
 • Je hebt kennis van de Aanbestedingswet, van duurzaamheid en affiniteit met werken in een dynamisch werkveld.
 • Je hebt ervaring met het begeleiden van onderzoeken, met kennisverspreiding en kennis van onderzoeksmethodiek.
 • Je hebt een nieuwsgierige, onderzoekende instelling en wilt graag kennis opdoen én op een toegankelijke manier verspreiden.
 • Je werkstijl is ’hands-on’ en pragmatisch, je denkt in oplossingen en je hebt oog voor verschillende belangen.
 • Je hebt een kritische houding, oog voor je omgeving, bent creatief en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je bent een echte netwerker, kunt goed analyseren en je gaat voor resultaat.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar met optie tot verlenging
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

PIANOo is het ‘Expertisecentrum Aanbesteden’ dat (semi-)overheidsorganisaties helpt bij het behalen van hun maatschappelijke doelstellingen als opdrachtgever. Een overheid die betere oplossingen inkoopt voor haar inwoners, bedrijven en medewerkers, zoals een duurzaam buurtcentrum, goede infrastructuur en eerlijke catering. Zo helpen we (semi-)overheidsorganisaties te groeien, te verduurzamen en innovatief te zijn.

PIANOo is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis en het verbinden, adviseren en activeren van partijen. Soms initieel op kleine schaal, maar altijd met een nationale ambitie. Wij zijn trots op ons netwerk diep in de haarvaten van vele (semi-)overheidsorganisaties en de goede samenwerking met beleid en wetenschap. Zo slaan we de brug tussen theorie en praktijk en zorgen we voor een echte verandering. PIANOo werkt in opdracht van de Rijksoverheid en in goede samenwerking met iedereen die onze opgaven deelt, zoals brancheorganisaties, koepelverenigingen, kennisinstellingen en marktpartijen.

Wij kennen drie hoofdprogramma’s: (beter) aanbesteden, innovatiegericht inkopen en maatschappelijk verantwoord inkopen. Beter aanbesteden is gericht op het wegnemen van frustraties van (semi-)overheidsorganisaties en het bedrijfsleven rondom het aanbesteden. Innovatiegericht inkopen op het inspireren en ondersteunen van (semi-)overheidsorganisaties bij het kiezen voor innovatie. En maatschappelijk verantwoord inkopen juist voor duurzame en sociale oplossingen. Deze drie hoofdprogramma’s hangen nauw met elkaar samen.

Je komt bij PIANOo terecht in een team van gedreven, deskundige en maatschappelijk betrokken collega's. Je krijgt veel verantwoordelijkheid én de ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je bouwt, zowel binnen als buiten de overheid, snel een netwerk op. PIANOo is dé plek voor de veelzijdige professional die graag werkt in een dynamische omgeving en die dingen voor elkaar wil krijgen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie streeft ernaar om een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons ministerie effectiever en innovatiever. En het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij RVO. We zorgen voor een soepele en optimale dienstverlening. Met nationale en internationale programma’s; van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim te organiseren en maximaal gebruik te maken van digitale communicatie. En we bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich op verschillende vestigingen in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland.

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. 

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Roermond, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Accountmanager/Senior inkoper

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inkoper bij IUC EZK

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon