Inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.881 - €4.070
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 31 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DB_20211201_9
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Opdrachtgevers adviseren over het inkopen van producten en diensten. De procedures daaromheen optimaliseren. En systeemprocessen verbeteren. Als inkoopadviseur bij Inkoopplein B73 in Den Haag ga jij voor een zo effectief mogelijk inkoopproces. Hoe je dat bereikt? Met jouw hands-onmentaliteit en de wil om iedere dag dat stapje extra te zetten.

Jij bent verantwoordelijk voor de inkooptaken van de teams Materieel en Beleid van InkooppleinB73. Je voert rechtmatige inkopen tot € 25.000 (excl. btw) en inkopen onder de raamovereenkomsten uit. Ook adviseer je opdrachtgevers - in potentie alle collega’s binnen de organisatie die een inkoop willen doen - over het inkoopproces rondom producten en diensten. Dat doe je onder andere door offertes op te vragen, opdrachten te gunnen, opdrachtbrieven te schrijven en inkopen administratief te registreren in het Inkoopportaal. Daarnaast beantwoord je vragen over de exacte procedures, de juiste richtlijnen, doorlooptijden en lopende inkoopaanvragen. Bij dit alles ga je zeer secuur en consciëntieus te werk, want je hebt soms met politiek zeer beladen inkopen van doen, die een landelijke impact hebben.

Als inkoopadviseur stel je jezelf altijd de vraag: hoe kunnen we werkprocessen beter, efficiënter en effectiever inrichten? Waar het ook maar enigszins kan, lever jij een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren ervan. En neem je anderen daarin mee.
Verder weet jij als geen ander hoe systemen het inkoopproces kunnen ondersteunen. Daarom adviseer je centraal functioneel beheer daarover met systeembeschrijvingen. Je inventariseert de wensen rondom foutmeldingen en functionaliteitsaanpassingen en prioriteert die in afstemming met je collega’s. Vervolgens zet jij de opdracht uit bij centraal functioneel beheer. Nieuwe functionaliteiten test je. Ook monitor je de voortgang, waarbij je steeds een scherp oog hebt voor de risico’s en consequenties van aanpassingen in de systemen (en de eventuele gevolgen ervan voor andere systemen).

e staan voor de uitdaging om over een aantal jaren over te stappen naar Oracle Fusion. Oracle heeft voor jou geen geheimen en je gaat het InkooppleinB73 ondersteunen in de overstap naar Oracle Fusion. Een uitdagende en verantwoordelijke functie, waar je met jouw administratieve vermogen, proactieve attitude én analytische bedrevenheid een succes van maakt!

Van deze rol wordt het volgende verwacht:

 • Uitvoeren van een rechtmatig inkooptraject, bestaande uit opvragen van offertes door middel van offerteverzoek, gunnen van opdrachten en administratieve vastlegging van inkoopdossiers in Domus (documentmanagementsysteem) en in het Inkoopportaal.
 • Volledige kennis van actuele vastgestelde procedures en processen, zowel standaard- als maatwerkprocessen.
 • Uitvoeren van het lokaal functioneel beheer Inkoopportaal, zoals hierboven vermeld.
 • Het ondersteunen van het inkooppleinB73 naar de overgang naar Oracle Fusion.
 • In alle gevallen inkopen volgens richtlijnen en het vastgestelde inkoopproces volgen en signaleren indien het proces niet toereikend is voor een specifiek inkoopdossier.
 • Adviseren van aanvragers met betrekking tot het inkopen van producten en/of diensten.
 • Beantwoorden van eerstelijns- en tweedelijnsvragen uit de organisatie met betrekking tot procedures, inkoopportaal, inkooptrajecten en lopende aanvragen.
 • Signaleren van onrechtmatige inkopen en aanspreken van betreffende aanvrager en indien nodig escaleren naar de senior adviseur inkoop.
 • Afstemmen met de financiële afdeling over behandeling Inkoopdossier.
 • Onrechtmatige en buiten-procedurele inkopen opmerken en registreren in het Inkoopportaal.
 • Contact initiëren en onderhouden met opdrachtgevers.
 • Gebruikmaken van de EBS-module.
 • Proactief ondersteunen van collega-inkoopadviseurs binnen het team.
 • Actieve deelname en bijdrage leveren aan overleggen.
 • Contact onderhouden met het Inkoopuitvoeringscentrum.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering (DB) werkt voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met de nadruk op de kerndepartementen van deze organisaties. Buiten bedoelde kerndepartementen volgt DB de leidraad ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’. DB stelt haar klanten centraal en stemt de diensten en voorzieningen daarop af. Het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en voorzieningen doet DB zo efficiënt en transparant mogelijk. Duurzaamheid en innovatie spelen daarin blijvend een rol, ook bij de noodzakelijke besparingen.

Waardevol Werken is hét kenmerk van DB op weg naar 2020. Dat betekent van waarde zijn voor de klant, voor elkaar en voor de belanghebbenden buiten EZK en LNV. DB wil de medewerkers en de organisaties van EZK en LNV maximaal toerusten om de maatschappelijke opgaven van EZK en LNV ook echt te realiseren. De kernwaarden zijn hierbij 'betrouwbaar, verbindend en vernieuwend.'

Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting
Het onderdeel Informatiemanagement, Facilitair en Huisvesting (IFH) draagt bij aan de missie van EZK en LNV door de benodigde ondersteuning en faciliteiten op het gebied van ICT, huisvesting, facilitaire zaken en inkoop goed en duidelijk te regelen. Steeds vaker gebeurt dit in samenwerking met rijksbrede shared service organisaties die de daadwerkelijke dienstverlening uitvoeren. IFH heeft een EZ-concernbrede, kaderstellende rol en een operationele rol voor de kerndepartementen van EZK en LNV.

InkooppleinB73
Het Inkoopplein B73 maakt deel uit van IFH en helpt EZK, LNV en een aantal diensten en agentschappen om rechtmatig en doelmatig in te kopen. Tijdens het inkoopproces onderhoudt het Inkoopplein B73 contact met de aanvrager en de leverancier. Het gaat daarbij met name om inkopen tot € 25.000,- excl. btw. Inkopen boven dit bedrag worden uitgevoerd door het Inkoopuitvoeringscentrum van EZK.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van EZK. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alexandra Ania, manager InkooppleinB73

06-25135429

Annemieke van der Ploeg, senior adviseur bedrijfsvoering

06-11376571

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Florien Brongers, senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-82996858

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Businessanalist/functioneel beheerder datamanagement

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur integraal portfoliomanagement

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker EU-conformiteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon