Inkoper vastgoed & gronden t.b.v. beleidsdoelen

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Volkshuisvesting, Inkoop / verkoop, Agrarisch
 • Reageren voor 28 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer RVB/T&P/ICM/23/33
 • Plaatsingsdatum 4 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Lijkt het jou leuk om als Inkoper vastgoed & gronden maatschappelijke beleidsdoelen in de gebouwde omgeving te realiseren bij het Rijksvastgoedbedrijf? Lees onderstaand meer!

Naast het realiseren van huisvestingsoplossingen voor rijksambtenaren, hebben we bij het Rijksvastgoedbedrijf ook de opdracht om maatschappelijke meerwaarde te realiseren in de gebouwde omgeving, welke direct is afgeleid van de politieke beleidsdoelen. Denk hierbij o.a. aan de aanpak reductie stikstofuitstoot, de realisatie (tussen)voorzieningen ten behoeve van de woningbouwopgave en/of (nood)opvang voor statushouders en asielzoekers voor het COA. De oplossing voor deze opgaven ligt in de gebouwde omgeving soms in het opkopen van agrarische grond, of het aankopen van een voormalig kantoor of ziekenhuis voor een transformatieopgave. Onderdeel van de werkzaamheden zijn het maken van afgebakende opdrachten voor alternatievenanalyses, businesscases, adviesrapportages met investeringsvoorstellen, stakeholdermanagement, begeleiden van taxaties en technische due diligence en uiteraard contactonderhandelingen om tot die concrete verwerving over te gaan.

Voor deze zeer uiteenlopende projecten zal je veelal zelf je weg moeten vinden in de buitenwereld alsook de procesmatige binnenwereld van de organisatie. De functie vereist dat je zelfstandig in een iteratief proces met de opdrachtgever de relevante context van de maatschappelijke opgave kan duiden voor concrete gebieden/objecten en welke rol je als inkoper vastgoed daarin kan nemen. In een krachtenveld met verschillende stakeholders sta je sterk voor je eigen visie en verdedig je de belangen van de afdeling om op een transparante en uniforme werkwijze resultaatgericht de doelen te realiseren.

Twee concrete voorbeelden als onderdeel van je takenpakket? Bij het Rijksvastgoedbedrijf vervullen we ook de uitvoerende rol van de grondbank door het verwerven, beheren en inzetten van gronden en (agrarische) bedrijven. In dit proces focus jij je voornamelijk op (strategische) aankopen van agrarische grond.Bij het RVB verzorgen we de uitvoerende rol van de Nationale Grondbank (NGB). De NGB heeft tot doel heeft om in de realisatie van de landelijke opgaven voor natuur, water en klimaat grondmobiliteit te creëren om ondersteuning te bieden aan de provinciale gebiedsprocessen. Zo kan de NGB de vrijkomende grond uitgeven om de blijvende agrariërs te ondersteunen bij het extensiveren, verplaatsen en omvormen van hun bedrijf. Hiermee ondersteunt de NGB concreet de extensivering die nodig is alsook het versterken van de natuur. In dit proces focus jij je op (strategische) aankopen van agrarische gronden en ruillocaties. Daarbij werk je intensief samen met collega’s van de programma-organisatie en onderhoud je veel contacten met provincies.

Een ander voorbeeld omvat het doen van een haalbaarheidsanalyse naar de verwerving van een voor de transformatieopgave naar woningbouw voor bijvoorbeeld statushouders. In beide gevallen onderzoek je de markt, weegt risico’s en kosten en onderhandelt vervolgens over de beste koop- of huurovereenkomst. Objectief stuur je de betrokken stakeholders aan (onder andere de interne bestuurders binnen het Rijksvastgoedbedrijf en externe eigenaren), om die ene optimale keuze te maken.

Wil je meer inhoudelijk meer weten over de functie? Bel (coördinerend Inkoper Vastgoed & gronden) Hugo Mistrate Haarhuis 0633681400 of (Sectiehoofd Inkoop Vastgoed) Daan Olie 0631946046.

Als Senior Inkoper Vastgoed (S12) ben je zelfstandig in staat tot het:

 • ontwikkelen van programma’s van eisen, planningen, projectdocumenten, contractvormen rekening houdend met de gestelde (politiek-maatschappelijke) beleidskaders
 • afstemmen met opdrachtgevers en andere betrokken (markt)partijen over ontwikkelingen in het primaire aandachtsgebied en de daarmee samenhangende bedrijfsvoering en het effect daarvan
 • regie en kwaliteitsborging op projectuitvoering door derden vanuit de eigen expertise en vanuit de verbinding met de andere expertises en adviseren over bijsturing
 • beslissingen nemen op basis van analyse van een verwevenheid aan niet duidelijk begrensde keuzefactoren én de beslissingen hebben zodanig samenhang dat er sprake is van een besluitvormingsproces

Als Coördinerend Senior Inkoper Vastgoed (S13) ben je zelfstandig in staat tot het:

 • coördineren van multidisciplinaire inbreng bij de ontwikkeling van vastgoed en infrastructuur
 • integreren van verschillende aandachtsgebieden en sturen van het proces van totstandkoming
 • inspelen op uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of verschuivingen in beleidsdoelen
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid, nieuwe ideeën en concepten waarbij veelal vaardigheid is vereist in het hierover tot overeenstemming komen met intra- en interdepartementale of (inter)nationale organisaties door het voeren van overleg
 • belangen verdedigen en draagvlak creëren binnen bestuurlijke context

Als Inkoper Vastgoed ben je resultaatsgericht, initiatiefrijk, een doorzetter, teamspeler, integer, sensitief, sterk in analyseren, beïnvloeden, opdrachtgeverschap, rapporteren en verbinden.

Je geniet ervan om veel onderweg te zijn en met een boerennuchterheid zaken te doen. Terug op kantoor weet jij je opnieuw aan te passen aan je omgeving; je communiceert vakkundig met je collega’s en zet bestuurders ertoe aan bepaalde keuzes te maken. Daarbij heb je voelsprieten voor je omgeving en ben je je steeds weer bewust van je positie. Ook zie je het als een uitdaging om met de tegenpartij complexe onderhandelingen aan te gaan, waarbij je commerciële en maatschappelijke belangen continu afweegt.

Verder herken jij je hierin:

 • Je hebt bij voorkeur een wo-bachelor- of masterdiploma.
 • Je hebt ervaring met vastgoed in brede zin; van acquisitie en projectontwikkeling tot grondverwerving, taxaties, rentmeesters en corporate real estate.
 • Je hebt kennis van de relevante wet- en regelgeving voor grondtransacties en je kunt zelfstandig waardebepalingen en investeringsanalyses opstellen.
 • Je weet hoe de landelijke (grond)markt werkt, kunt op strategisch en tactisch niveau adviseren over de beste keuzes én kunt transacties afsluiten.
 • In beginsel is heel Nederland is je potentiële werkgebied.
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in oktober 2023
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto's beschikbaar.
 • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het clusterhoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Sectie Inkoop Vastgoed (IVG) valt onder de afdeling Inkoop & Contractmanagement (ICM) welke gepositioneerd is in de directie Transacties en Projecten (dT&P).

De Directie Transacties en Projecten is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt en onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door transacties, (her)ontwikkeling en transformatie. Daarnaast realiseren we een omvangrijke verkoopopgave van vastgoed, contracteren we het gebruik van het vastgoed door de Rijksoverheid, en genereren we inkomsten door contracten af te sluiten zoals (erf)pacht, huur, medegebruik en bijzonder beheer.

De afdeling Inkoop & Contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkoopstrategie voor de opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf.

De Sectie Inkoop vastgoed is ca 21 fte groot. Wij dragen zorg voor de verwerving van vastgoed in koop en huur. Jaarlijks verwerven we ca 300.000m² bvo aan diverse kantoren, bedrijfsruimten, bos- en bouwpercelen voor de Rijksoverheid. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de heronderhandelingen van bestaande huurcontracten. De huurtransacties worden jaarlijks gepubliceerd op https://data.overheid.nl/dataset/aanhuurtransacties-vastgoed-rijksoverheid

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Daan Olie, Sectiehoofd Inkoop Vastgoed

(06) 31 94 60 46

Hugo Mistrate Haarhuis, Coördinator Inkoop Vastgoed & gronden

(06) 33 68 14 00

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bibob onderzoeker

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator agrarische gronden

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rentmeester agrarisch gebruik

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht en Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon