• Breda
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
 • Onderwijs / opleiding
 • Solliciteer voor 20 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 576474, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

De Nederlandse Defensie Academie zoekt een daadkrachtige innovatiemanager ter versterking van ons team. Wij zijn op zoek naar iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat en bekend staat als een echte verbinder. Je hebt een duidelijke visie op het gebied van innoveren. Je bent belast met het, in samenwerking met de instituten van de NLDA en andere stakeholders, initiëren en uitvoeren van (onderwijs)innovatie, het initiëren en ontwikkelen van een kennisecosysteem binnen de NLDA, het onderhouden van contacten intern en extern NLDA en tot slot het adviseren en het inzetten van expertise op het gebied van (onderwijs)innovatie.

Werkzaamheden
1. Faciliteren en versterken van Kort Cyclisch Innoveren (KCI)
2. Opzetten, realiseren en verantwoorden van concrete innovatietrajecten en experimenten
3. Het ondersteunen bij innovatieprojecten en/of experimenten
4. Het borgen van succesvolle innovaties in de staande bedrijfsvoering
5. Het bijdragen aan de taken van het VID en onderhouden van contacten met opdrachtgevers, gebruikers, kennisinstituten, industrie en innovatiemanagers

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van vandaag en morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. De NLDA leidt de leiders van morgen op. Daarom moeten wij onze mensen nu meegeven wat zij morgen nodig hebben. Hiervoor moet de NLDA kunnen inspelen op permanent veranderende (klant)vragen, dit vraagt om een gedegen integrale planning.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Majoor C.S.C. Bruls, HOT Chef Staf

06-13590560

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M.E. van Geffen, P&O Adviseur

06-57364325

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderwijs Innovatie Manager

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend Adviseur Vakgroep

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Universitair docent Navigatie

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon