Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 24 augustus
 • Vacaturenummer SG 20-40
 • Plaatsingsdatum 1 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De beste informatievoorziening voor elke medewerker van het ministerie van Financiën. Daarvoor staat de eenheid Informatisering van de directie Bedrijfsvoering in Den Haag aan de lat. Als innovatiemanager neem jij daarin het voortouw! Voel jij je als een vis in het water in de opstartfase van projecten waarin alles nog open ligt? Geloof jij dat je met innovatie verandering teweeg kan brengen? En kan jij innovatie vertalen naar concrete resultaten?

Als innovatiemanager geef je leiding aan multidisciplinaire innovatieve IT-projecten. Daarmee lever jij een belangrijke bijdrage aan de realisatie van nieuwe producten en diensten. Hoe je dat doet is aan jou. Jij zet bijvoorbeeld een experiment op, werkt een idee uit tot een pilot, of je organiseert een brainstormsessie. Je inventariseert aan de ene kant de behoeften van onze directies, en aan de ene kant onderzoek je wat de mogelijkheden zijn die we nu nog niet benutten. Vervolgens ga je de markt op om dat verder te (onder)zoeken en concreet te maken.

Jouw functie heeft veel elementen in zich van een projectmanagersfunctie. Jouw kennis en expertise op gebied van innovatiebeleid, innovatiemanagement en innovatieprojecten kun je hierbij volop inzetten. Jij zorgt dat de projectresultaten voldoen aan de eisen op het gebied van kwaliteit, risico’s, budget en tijdigheid. Uiteraard houd je rekening met regels, posities, belangen en de cultuur van de verschillende organisatieonderdelen in de projectomgeving. Je schakelt op het juiste moment de juiste personen in voor steun en deskundig advies. Zo weet je draagvlak te creëren, resultaten te boeken en de beoogde verandering duurzaam te realiseren.  Jij bouwt graag bruggen tussen (eind)gebruikers en dienstverleners. Als geen ander weet jij eindgebruikers te begeleiden in veranderingen. Zo help je om de beoogde verandering duurzaam te realiseren.

Je werkt nauw samen met onze senior innovatiemanager die zich met name richt op de strategisch en tactische aspecten. Jij krijgt er energie van om met de uitvoering aan de slag te gaan. Het tactische en operationele aspect is bij jou dus in goede handen. Gezamenlijk spelen jullie op een ondernemende manier in op de behoeftes en situaties bij de verschillende directies. Jij levert toegevoegde waarde door telkens weer verrassende, nieuwe mogelijkheden te zien én weet daarbij de link met ons primaire proces en onze (beleids)medewerkers te waarborgen. Ook samenwerking met het CIO-office is cruciaal bij de start van nieuwe projecten en voor het projectportfoliomanagement.

 Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van multidisciplinaire innovatieve IT-projecten.

 • Je stelt projectplannen op en voert projecten conform de gemaakte afspraken uit.  Daarbij ben je alert op risico's, knelpunten en belemmeringen die de voortgang en het resultaat van het project kunnen verstoren, en je neemt maatregelen.

 • Je stuurt op tijd, budget, capaciteit, kwaliteit en inhoud.

 • Je bewaakt en rapporteert over de voortgang, risico’s, middelenbeslag, samenhang en kwaliteit van projecten aan de hand van de (detail-)projectplannen.

 • Jouw projectadministratie stelt de opdrachtgever in staat om vanuit zijn rol het project te sturen en te bewaken, terwijl je ook ruimte creëert voor innovatie binnen het project. 

 • Je inventariseert en analyseert mogelijke bestuurlijke en financiële risico’s en kansen voor lopende en toekomstige projecten.

 • Je bent samen met de andere innovatiemanager, projectportfoliomanager en de projectsupportmedewerkers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van goede project- en portfoliotools en de opbouw van kennis over project- en portfoliomanagement.

 

 

Functie-eisen

 • Je hebt ervaring met het aansturen van multidisciplinaire (complexe) projecten en de bijbehorende besluitvormingsprocessen.

 • Je hebt ervaring in minimaal twee projectmanagementrollen en in alle projectfases. Je hebt bij voorkeur ervaring met projecten op gebied van  bedrijfsvoering, risicomanagement en risicoanalyse.

 • Je hebt aantoonbare kennis op gebied van innovatieprojecten, innovatiebeleid en innovatiemanagement.

 • Je hebt wo-niveau, bij voorkeur op het gebied van bedrijfskunde/informatiebeleid.

 • Je hebt bij voorkeur kennis van PRINCE2 of vergelijkbaar en kunt bij voorkeur fungeren als professional scrum-master.

 • Je bent je bewust van de omgeving waarin je opereert en welke (soms tegengestelde) belangen er spelen.
 • Je weet resultaten te behalen, anderen te overtuigen en draagvlak voor je plannen en ideeën te creëren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

 • We beoordelen tussentijds de binnengekomen sollicitaties. Sluit jouw profiel goed aan bij de functie, dan nodigen we je mogelijk tussentijds uit. Zo weet jij snel of we een match zien en waar je aan toe bent. Als wij de geschikte kandidaat hebben gevonden, sluiten we de vacature mogelijk eerder.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering valt onder de plaatsvervangend secretaris-generaal en adviseert en ondersteunt het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gehele PIOFAH-terrein. De werkprocessen van Bedrijfsvoering zijn verdeeld over drie eenheden, waaronder de eenheid Informatisering.

Eenheid Informatisering
De eenheid Informatisering (I) bestaat naast de CIO-office uit de teams Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. De eenheid heeft als missie om de beste informatievoorziening voor elke medewerker van het ministerie te leveren. Vanzelfsprekend staat toegevoegde waarde voor de business centraal.

Beleid, producten en diensten worden in toenemende mate gestandaardiseerd om vanuit daar weer ingezet te worden om maatwerk te bieden. Hierdoor is afstemming tussen de behoeften van gebruikers en het benutten van de mogelijkheden van vaak innovatieve oplossingen cruciaal. Ook werken we mee aan de totstandkoming en het beheer van rijksbrede kaders en afspraken waarbinnen de ontwikkeling van producten en diensten plaatsvindt. We behartigen de belangen van het kerndepartement en vertalen de rijkskaders door naar departementale kaders.

Centraal in ons handelen staat:

 • Verbinden: vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, met de medewerkers en managers van het kerndepartement, en gericht op moderne, innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
 • Vereenvoudigen: van complexiteit naar eenvoud, toepassen van best practices, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
 • Vernieuwen: versterken van de I-functie, moderniseren technische infrastructuur, verdergaande digitalisering, nieuwe agile-werkmethodieken introduceren, innovaties verkennen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Team Dienstenmanagement
Het team Dienstenmanagement is binnen de eenheid I verantwoordelijk voor het serviceportfolio en het projectenportfolio. Vanuit het serviceportfolio voeren we de regie op alle bestaande dienstverlening rondom de informatievoorziening voor het kerndepartement. Servicemanagement is daarbij het taakveld gericht op klanten. Diensten- en leveranciersmanagement is gericht op leverende partijen. En assurancemanagement focust op de kwaliteit van de dienstverlening.

Vanuit het projectenportfolio regisseert team Dienstenmanagement alles omtrent nieuwe dienstverlening aan het kerndepartement. Waar de taakvelden portfoliomanagement en projectmanagementsupport zich richten op de nieuwe en lopende projecten, richt innovatiemanagement zich vooral op het onderzoeken van nieuwe informatiebehoeften binnen het kerndepartement en de verbinding met (nieuwe) technologie in de markt.

Om deze verschillende taakvelden te ondersteunen is binnen het team nagedacht over diverse ondersteunende rollen. Deze rollen zijn binnen het team verenigd in het portfolio-office. Hiermee wordt de operationele en coördinerende ondersteuning breed inzetbaar gemaakt voor de verschillende taakvelden.

Team Dienstenmanagement werkt met een vaste kern en een flexibele schil. Vanuit die gedachte geven we flexibel invulling aan projectarchitectuur en andere (project)disciplines, zoals test- en projectmanagement.

 

 

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jerry Manduapessy, Teamcoördinator van Dienstenmanagement

06-31783183

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, Recruiter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Assurancemanager

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

IT-servicemanager

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker dienstenmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon