Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Inrichtingspsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Vught
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 juli
 • Vacaturenummer 2335
 • Plaatsingsdatum 26 juli 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De penitentiaire inrichting Vught bestaat uit meerdere inrichtingen. Samen bieden zij plaats aan ruim zeshonderd gedetineerden en patiënten. De inrichting biedt onder andere capaciteit aan nagenoeg alle bijzondere categorieën gedetineerden en heeft het grootste penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) van Nederland. Jij werkt als inrichtingspsycholoog binnen het PPC op de afdeling Behandeling.

Jouw primaire taak is deelname aan de vrijhedencommissies in de gehele penitentiaire inrichting Vught, samen met de plaatsvervangend vestigingsdirecteur en andere afgevaardigden. Vanuit gedragsdeskundig perspectief en kennis over risicotaxatie voer je zo een kritische toets op aanvragen voor vrijheden of overgang naar kliniekplaatsing, waarbij dossiertoetsing ook een belangrijk onderdeel vormt van de voorbereiding. Daarnaast heb je uitvoerende taken op het gebied van behandeling en diagnostiek (primair in het PPC), waar het uitvoeren van delictanalyses onderdeel van kan zijn.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en een BIG-registratie als gz-psycholoog.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de forensische psychiatrie.
 • Je hebt theoretische kennis van de forensische psychiatrie/psychologie, inclusief risicotaxatie.
 • Je hebt kennis van inhoudelijke en procesmatige aspecten van detentie en psychiatrische behandeling en inzicht in de onderlinge samenhang van deze processen.
 • Je hebt kennis van state-of-the-art-behandelmethoden.
 • Je hebt kennis van de organisatie van het forensisch-psychologisch werkveld en aangrenzende terreinen.
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen op het werkterrein van de forensische psychiatrie.
 • Je hebt kennis van de specifieke plichten en bevoegdheden van psychologen (wet BIG).
 • Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en geldende procedures.
 • Je hebt diepgaand inzicht in teamdynamieken en therapeutische relaties.
 • Je bent vaardig in het coördineren van processen.
 • Je bent vaardig in het werken met multidisciplinaire teams.
 • Je bent vaardig in het coachen van individuen en in groepsprocessen.
 • Je bent vaardig in het omgaan met ernstig psychisch gestoorde patiënten.
 • Je kunt samenwerken met een duale managementpartner.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je hebt analytisch vermogen en een kritische blik.
 • Je bent sensitief voor maatschappelijke ontwikkelingen en belangen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.  

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing. 

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid, heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Voor meer informatie over deze vacature:

 • Mevrouw N. Kuin, hoofd behandeling 06-15597682
 • Mevrouw A. Simic, hoofd behandeling 06-23825879

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Vught bestaat uit meerdere inrichtingen. Samen bieden zij plaats aan ruim zeshonderd gedetineerden en patiënten. De inrichting biedt onder andere capaciteit aan nagenoeg alle bijzondere categorieën gedetineerden en heeft het grootste penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) van Nederland. In PPC Vught worden per jaar circa 750 gedetineerde psychiatrische patiënten opgenomen en behandeld. Deze gedetineerden lijden vaak aan (meerdere) ernstige psychiatrische stoornissen, waarbij psychotische stoornissen, aan middelen gebonden stoornissen, verstandelijke beperkingen en persoonlijkheidsstoornissen het meeste voorkomen.

Jij werkt als inrichtingspsycholoog binnen het PPC met name voor de afdeling Behandeling. De afdeling Behandeling (circa dertig fte) staat voor de kwaliteit en professionalisering van het zorgaanbod voor de in de inrichting geplaatste gedetineerde patiënten. Je legt als inrichtingspsycholoog verantwoording af aan het hoofd behandeling.

De afdeling bestaat verder uit plaatsvervangend hoofden behandeling, behandelcoördinatoren, basis-, gz-, kp- en knp-psychologen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers en administratief medewerkers. Hiernaast werken ook andere zorgprofessionals in het PPC, zoals psychiaters en verpleegkundig specialisten.

De PI Vught is altijd volop in beweging. We besteden veel aandacht aan professionele ontwikkeling, zowel als organisatie als op het niveau van de medewerkers (opleidingen). Het PPC biedt een prettige werkplek waar leren en collegialiteit hoog in het vaandel staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A. Simic, Hoofd behandeling

06-23825879

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelcoördinator penitentiair psychiatrisch centrum Vught

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Verpleegkundig specialist (marktconform)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Verpleegkundig Specialist (marktconform)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon