Inspecteur/auditor buisleidingen

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur NTB
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 20 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2021-0323A
 • Plaatsingsdatum 23 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

18.500 kilometer buisleidingen met een druk hoger dan 16 bar of bestemd voor vervoer van gevaarlijke stoffen, dat vraagt om een goed veiligheidssysteem. Door jouw inspecties bij buisleidingexploitanten lever jij een bijdrage aan een veilig en duurzame leefomgeving. Je werkt landelijk.

Wat ga je doen als inspecteur/auditor buisleidingen?
Jij inspecteert het veiligheidsbeheersysteem (VBS) bij een 40-tal buisleidingexploitanten die zich bezighouden met het vervoer van gevaarlijke stoffen via de leidingen. Dan gaat het onder ander om het hoofdleidingnet van gas, de LNG-buisleidingen in Rotterdam of het buizennet vanuit Chemelot naar het noorden van het land.

Jij controleert of het VBS van de verschillende bedrijven voldoet aan de gestelde eisen. Jij gaat na of het veiligheidsbeheersysteem, gericht op borging van de integriteit van de buisleidingen, van voldoende kwaliteit is. Deze controles betreffen veelal audits, aangevuld met objectinspecties en zijn gericht op de organisatorische, procedurele en technische zaken van (onder andere) aanleg, beheer en onderhoud. Daarbij is ook aandacht voor ‘ageing’ van oudere leidingen en nieuwe ontwikkelingen zoals in het kader van de energietransitie.

Jij voert reality checks uit waarbij je bepaalt of wat in het VBS staat ook daadwerkelijk in de praktijk uitgevoerd wordt. Je kijkt naar het VBS als systeem door het uitvoeren van een audit, maar je kijkt ook naar de technische kant: hoe is het leidingnet aangelegd, welke risico’s zijn er? Dit doe je op locatie. Je kunt goed schakelen tussen systeemgericht oordelen van een goede naleving (VBS georiënteerd) en waar nodig onderbouwing vinden via technische details. Je bent primair een inspecteur met auditvaardigheden met ter zake doende technische affiniteit en kennis.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
In deze tijd krijg je een goed en grotendeels online inwerktraject waarbij je kennis maakt met de ILT en jouw collega’s. Binnen het team krijg je een buddy toegewezen die je inwerkt en bij wie je terecht kan met al jouw vragen.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team houdt toezicht op (hoog) risicovolle complexe bedrijven met het oog op risico’s voor hun omgeving door het transport van gevaarlijke stoffen (alle modaliteiten inclusief buisleidingen). Deze taak sluit (deels) aan bij het toezicht op BRZO-bedrijven. De controle op de juiste borging in procedures en veiligheidsmanagementsystemen staat centraal en wordt ondersteund door reality checks. Het team stemt af en werkt daar waar mogelijk effectief samen met provincies, omgevingsdiensten of regionale uitvoeringsdiensten. In dit team zijn ook de taken rond ‘meten- en monstername’ opgenomen: regievoering op de uitbesteding van monstername, uitvoeren metingen en analyse daarvan.

Toezicht op buisleidingen
De ILT is met de inwerkingtreding van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevd, 2010) de bevoegde toezichthouder voor circa 40 buisleidingexploitanten die gas, olie en overige stoffen transporteren door buisleidingen met een druk groter dan 16 bar . In totaal betreft het circa 18.500 km aan buisleiding die grotendeels in de bodem van Nederland ligt. Op basis van het Bevb moeten de bedrijven die deze buisleidingen exploiteren beschikken over een beschreven en werkend veiligheidsbeheerssysteem (VBS). In de bijlage van het Bevb staan de 12 elementen genoemd waaraan het VBS ten minste moet voldoen. Ook zijn er voor ontwerp, gebruik, beheer en afstoting van de buisleidingen nog diverse gerelateerde normen, zoals de NEN 3650-serie en de NEN 3655. Dit alles is vooral gericht op een goede borging van de integriteit van de buisleidingen, ofwel het voorkómen van lekkages en incidenten.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Adriaan Cornelisse, teamleider

06-55744686

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Christine Hilgers, adviseur Werving en Selectie

06-11179090

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur monstername gevaarlijke stoffen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Auditor luchtvaart

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialistisch inspecteur drinkwater bedrijven

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon