Inspecteur blootstelling gevaarlijke stoffen

Nederlandse Arbeidsinspectie

 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NLA-361
 • Plaatsingsdatum 15 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken met kankerverwekkende, mutagene of andere gevaarlijke stoffen kan leiden tot ongezonde of onveilige situaties. Wetten en regels verplichten bedrijven om hun werknemers tegen risico’s te beschermen. Als inspecteur gevaarlijke stoffen controleer je of bedrijven zich aan deze regels houden.

Nog steeds worden werknemers ziek als gevolg van het werken met giftig materiaal zoals zware metalen, oplosmiddelen of DME (dieselemissies). Jouw taak als inspecteur gevaarlijke stoffen is zorgen dat bedrijven voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen die daarvoor gelden en hun werknemers goed beschermen. Je voert daarvoor (geplande en ongeplande) inspecties uit, beoordeelt de genomen maatregelen en grijpt in als je constateert dat er op dat gebied iets niet deugt. Dat kan variëren van een waarschuwing tot zelfs het stilleggen van de (gevaarlijke) werkzaamheden. Al is een goed gesprek soms ook al voldoende! Je legt al je bevindingen en conclusies helder en duidelijk vast in verslagen en rapporten. Alles bij elkaar een bijzondere mogelijkheid om vanuit je eigen huis en met veel zelfstandigheid te werken aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Je bent onderdeel van een landelijk team en kunt altijd bij je collega’s terecht voor hulp of advies. Dat neemt niet weg dat veel aankomt op jouw eigen verantwoordelijkheid, initiatief en besluitvaardigheid. Het werk kan onvoorspelbaar zijn en soms moet je alles laten vallen vanwege een spoedgeval, maar wat je zeker weet: jouw bijdrage maakt echt verschil.

Je beschikt over een open houding, het vermogen om snel hoofd- en bijzaken te onderscheiden en veel doortastendheid. Je bent empathisch en kunt je in je gesprekspartner verplaatsen, maar dat weerhoudt je er niet van op je standpunt te blijven staan of resoluut in te grijpen als het nodig is. Je hebt de vaardigheid om op verschillende niveaus helder te kunnen communiceren, zowel met de directie als met de werkvloer. Technische of digitale zaken doorzie je snel en je kunt je mening helder beargumenteren. Je ziet niet op tegen administratief werk (bijvoorbeeld het schrijven van een uitgebreid verslag of een boeterapport), integendeel. Je snapt het belang ervan en je doet het zorgvuldig en nauwkeurig.

In elk geval heb je:

 • een afgeronde opleiding op hbo-niveau of de juiste combinatie van opleiding en ervaring;
 • kennis van gevaarlijke stoffen en chronische blootstelling;
 • bij voorkeur kennis van veiligheidskunde of arbeidshygiëne;
 • een rijbewijs B;
 • vind je het geen probleem om 3 weken per jaar buiten werktijd bereikbaar te zijn (consignatiedienst).
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Moet je de Arbo-opleiding nog volgen? Reken dan op een tijdsinvestering van 1,5 jaar, waarbij je 40 uur per week beschikbaar moet zijn en vrij kunt nemen in de schoolvakanties. Tijdens de opleiding word je in principe ingeschaald in schaal 9.
 • Omdat je een ambulante functie hebt, krijg je van ons een (steeds vaker elektrische) dienstauto. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken voor deze functie zullen plaatsvinden vanaf 1 december t/m 15 december.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidstelsel. Daarnaast signaleert ze ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW.

De directie Mensen en Middelen van de Nederlandse Arbeidsinspectie kent een aantal vakgroepen, waaronder Arbeidsomstandigheden (Arbo),

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Noord-West

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Uren per week 40
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad Zuid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Uren per week 40
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Arbeidsomstandigheden, regio Randstad Noord

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Uren per week 40
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon