Inspecteur blootstelling gevaarlijke stoffen, regio Zuid Oost

 • woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • schaal 9, schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 4 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-641, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

Werken met kankerverwekkende, mutagene of andere gevaarlijke stoffen kan leiden tot ongezonde of onveilige situaties. Wetten en regels verplichten bedrijven om hun werknemerstegen risico’s te beschermen. Als inspecteur gevaarlijke stoffen controleer je of bedrijven zich aan deze regels houden.
Nog steeds worden werknemers ziek als gevolg van het werken met giftig materiaal zoals zware metalen, oplosmiddelen of DME (dieselemissies). Jouw taak als inspecteur gevaarlijke stoffen is zorgen dat bedrijven voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen die daarvoor gelden en hun werknemers goed beschermen. Je voert daarvoor (geplande en ongeplande) inspecties uit beoordeelt de genomen maatregelen en grijpt in als je constateert dat er op dat gebied iets niet deugt. Dat kan variëren van een waarschuwing tot zelfs het stilleggen van de (gevaarlijke)werkzaamheden. Al is een goed gesprek soms ook al voldoende! Je legt al je bevindingen en conclusies helder en duidelijk vast in verslagen en rapporten. Alles bij elkaar een bijzondere mogelijkheid om vanuit je eigen huis en met veel zelfstandigheid te werken aan een gezonde en veilige werkomgeving.
Je bent onderdeel van een landelijk team en kunt altijd bij je collega’s terecht voor hulp of advies. Dat neemt niet weg dat veel aankomt op jouw eigen verantwoordelijkheid, initiatief en besluitvaardigheid. Het werk kan onvoorspelbaar zijn en soms moet je alles laten vallen vanwege een spoedgeval, maar wat je zeker weet: jouw bijdrage maakt echt verschil.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie vanSociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- enregelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het socialezekerheidstelsel. Daarnaast signaleert ze ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen vanhet ministerie van SZW.
De directie Mensen en Middelen van de Nederlandse Arbeidsinspectie kent een aantal vakgroepen, waaronder Arbeidsomstandigheden (Arbo).

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur blootstelling gevaarlijke stoffen, regio Zuid West

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaat is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur blootstelling gevaarlijke stoffen, regio Midden

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Arbo-inspecteur asbest

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon