Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid team DWZ5

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 3
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.881 - €4.070
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Agrarisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 7 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220607_9
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid heb je een groot hart voor de gezondheid van dieren. In deze baan kun je het verschil maken door wet- en regelgeving voor hen te doen gelden. Je bent graag op pad en ontmoet veel verschillende mensen die met dieren werken.

Voor deze functie hebben we 3 vacatures. In het bijzonder zijn we op zoek naar inspecteurs in Zuid-Nederland.

Als Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid kom jij te werken binnen de Inspectie-afdeling bij de directie Handhaven. Jij werkt op de domeinen Dierenwelzijn en Diergezondheid. Binnen deze domeinen worden inspecties uitgevoerd op bedrijven, om vast te stellen of de geldende regels rondom dierenwelzijn worden nageleefd.

Deze inspecties worden uitgevoerd bij de volgende doelgroepen:
landbouwhuisdieren (met name runderen, varkens, schapen/geiten, pluimvee), hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren en bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren (met name honden en katten).

Daarnaast doet het team controles op de voorschriften met betrekking tot Identificatie en Registratie (I&R) bij de genoemde diercategorieën. Andere belangrijke taken zijn het oppakken van welzijnsmeldingen van burgers of handhavingspartners. Team Dierenwelzijn 5 houdt zich in het bijzonder bezig met verscherpt toezicht, het toezicht op risicobedrijven en het afhandelen van meldingen van ernstige dierverwaarlozing.

De startdatum van deze functie betreft 1 september 2022, dan begint de volgende opleidingsronde, waaraan je direct zal deelnemen.

Wat ga je doen?
Als Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid heb jij een zelfstandige baan met veel verantwoordelijkheid. Ongeveer twee derde van je werk bestaat uit inspectiewerkzaamheden. Afhankelijk van het soort inspectiewerk dat jij gaat verrichten, ga jij alleen of in duo’s (met een andere inspecteur en/of dierenarts) op pad. Je vertrekt vanuit huis met een auto, die jij van de NVWA tot je beschikking krijgt. Jij controleert bedrijven volgens werkinstructies en protocollen om te bepalen of de geldende regels binnen het domein nageleefd worden.

Binnen de complexe regelgeving, met deels open normen, wordt van jou gevraagd om een gefundeerd oordeel te geven over de situatie ter plaatse. Je gaat hiervoor in gesprek met ondernemers en werknemers en vraagt goed door om te achterhalen hoe zij precies te werk gaan. Je geeft tekst en uitleg over jouw bevindingen en maakt afspraken met ondernemers. Het vastgestelde interventiebeleid van de NVWA geldt als uitgangspunt, zodat de handhaving zoveel mogelijk uniform plaatsvindt. Soms is een waarschuwing voldoende, andere keren schrijf je een boete uit of leg je een maatregel op.

Het andere deel van je tijd besteed je aan het verwerken van rapportages, het opmaken van processen-verbaal of het voeren van overleg met collega-toezichthouders. In jouw werk heb je regelmatig contact met andere afdelingen binnen de NVWA, maar ook met externe instanties, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de (dieren)politie. Tot slot lever jij een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het toezicht, door mee te denken over de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en hoe bestaande werkwijzen binnen het team zoveel mogelijk uniform kunnen worden toegepast.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Dier van de divisie Inspectie is binnen de NVWA verantwoordelijk voor het controleren van de naleving van diverse dier-gerelateerde wetten en regels. De inspecteurs controleren de naleving door middel van het doen van inspecties bij bedrijven in veel verschillende branches en sectoren die te maken hebben met de betreffende wet- en regelgeving.

De verschillende teams binnen de afdeling Dier zijn verdeeld naar aandachtsgebied:

 • Diergeneesmiddelen
 • Dierenwelzijn
 • Levende Dieren en Diergezondheid
 • Vervoer Dierenwelzijn/Diergezondheid

In geval van grote projecten of een verschuiving van het werk kan het voorkomen, dat je op een van de andere aandachtsgebieden wordt ingezet.

Er zijn binnen het domein Dierenwelzijn en Diergezondheid zes teams, waarvan drie teams zich bezig houden met het algemene toezicht op en de handhaving van de regels met betrekking tot dierenwelzijn en diergezondheid. Binnen 2 teams ligt de focus voornamelijk op zogenaamde veto-bedrijven (bedrijven die vanwege ernstige overtredingen onder verscherpt toezicht staan) en het zesde team houdt zich bezig met toezicht op de (illegale) handel in huisdieren (honden en katten). Een team bestaat uit ongeveer 15 medewerkers. De teams hebben gezamenlijk de opdracht het toezicht binnen deze domeinen volgens de jaarplannen uit te voeren.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

S. (Simone) Plantinga, Teamleider Dierenwelzijn

06-11629841

A.J. (Diana) van Doorn, Manager

06-11803496

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid team DWZ1 Noord-Holland

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid team DWZ4

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 21 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid team DWZ3

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats =Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon