Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Inspecteur Eerstelijnszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 8 juni Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 20-12
 • Plaatsingsdatum 20 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan goede en veilige (jeugd)zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Bij de afdeling Eerstelijnszorg zoeken wij een nieuwe collega.

Wat ga je doen?
Een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij goede en veilige zorg krijgt. De medewerkers van de afdeling Eerstelijnszorg dragen hier dagelijks aan bij. Wij houden toezicht op het brede veld van de eerstelijnszorg in Nederland, zoals huisartsenzorg, mondzorg, farmaceutische zorg, paramedische zorg, ambulancezorg, geboortezorg en alternatieven. Wij bewaken daarmee de veiligheid in dit zorgveld.

We houden integraal toezicht op de kwaliteit van zorg en samenwerking rond de patiënt in netwerken en ketens. Als Inspecteur heb je samen met je team een eigen regio met zorgaanbieders. Op basis van risico’s worden de zorgaanbieders beoordeeld.

Je bent als Inspecteur regelmatig te vinden in het veld en voert de dialoog met patiënten en zorgaanbieders. Daarmee weet jij wat er speelt. Met deze kennis initieer of neem je deel aan projecten die zowel team- als afdeling overstijgend kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van de risico’s rondom het huisartsentekort in Nederland. Heeft de markt hier een oplossing voor? Hoe kijken huisartsen hier zelf naar? Of je werkt vanuit jouw expertise mee aan IGJ brede/overstijgende projecten als EHealth. Daarbij kijk je continu hoe wij ons toezicht kunnen vormgeven om het gewenst effect te bereiken. Een ander voorbeeld is de medicatie-overdracht tussen huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige. Hoe vindt die overdracht plaats en welke risico’s kunnen worden aangepakt?

Als Inspecteur bereid je toezichtbezoeken voor en neem je deel aan de gesprekken tijdens het toezichtbezoek. In het toezicht onderzoek is het van belang dat je een kritische houding hebt, en  dat je goed kunt luisteren. Je komt tot een afgewogen oordeel als resultaat van je bezoek en/of onderzoek en treedt waar nodig op. Je werkt samen met collega’s in jouw team en met anderen  binnen de organisatie, zoals juristen, beleidsadviseurs en communicatiemedewerkers.

Calamiteiten in de zorg worden door burgers en zorgverleners bij de IGJ gemeld. Als Inspecteur behandel je de meldingen die betrekking hebben op de eerstelijnszorg. Die meldingen kunnen gaan over vermoeden van disfunctioneren, grensoverschrijdend gedrag, verslavingsproblematiek, titelmisbruik en psychische problemen van zorgaanbieders. Je beoordeelt calamiteitenonderzoeken van instellingen, kijkt op thema’s of er meerdere meldingen zijn binnengekomen en verricht zo nodig zelfstandig onderzoek. De data uit de meldingen verzamel je als één van de inhoudelijke bronnen voor het toezicht.

Bij Eerstelijnszorg zijn medewerkers breed inzetbaar. In de teams werk je samen met inspecteurs met diverse kennis en ervaring. We hebben niet alleen oog voor het werk maar ook voor elkaar!

Functie-eisen

Wie ben jij?
Je hebt een onafhankelijke blik en je hebt zin om met overtuiging en drive te gaan werken aan het doel van de IGJ: behoud en verbetering van de goede Nederlandse zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

 • Je hebt minimaal een relevante hbo opleiding in de gezondheidszorg;
  Je hebt kennis van en praktische ervaring in de eerstelijnszorg;
 • Je hebt belangstelling voor organisatorische en kwaliteitsaspecten van de gezondheidszorg en je bent op de hoogte van de maatschappelijke, politieke en ambtelijke verhoudingen en ontwikkelingen op het werkterrein;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden een goed analytisch vermogen;
 • Je kunt anderen overtuigen van jouw standpunt, neemt initiatief en bent resultaatgericht;
 • Je bent in staat zelfstandig te werken en kunt ook goed samenwerken binnen een multidisciplinair team, je speelt daarbij een verbindende rol;
 • Je gaat planmatig te werk en neemt kwaliteitsbewaking als uitgangspunt voor je handelen. 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris bedraagt minimaal € 2.737,- en maximaal € 4.450,- op basis van 36 uur per week.

 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

 • Naast je salaris bieden wij je verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden:
 • De mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen;
 • Een IKB-budget, dit bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. In dit budget zijn de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken voor o.a. deelname aan fitness;
 • Een pensioenregeling bij het ABP;
 • Een volledige vergoeding woon-werkverkeer met het OV (2e klasse);
 • De mogelijkheden voor opleidingen, trainingen en coaching;
 • 166 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling (144 wettelijke vakantie-uren en 22 IKB-uren);
 • 60% betaald ouderschapsverlof;
 • Een laptop, smartphone en een flexibele werkplek in het Stadskantoor Utrecht naast het Centraal Station.

Bijzonderheden

 • De eerste ronde selectiegesprekken staat gepland op 16 en 18 juni a.s.. De vervolggesprekken op 29 juni en 1 juli a.s.. De gesprekken zullen plaatsvinden middels het videovergaderingssysteem Webex;
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
 • Kijk hier voor het volledige functieprofiel inclusief de bijbehorende competenties van Inspecteur;
 • Wij vinden het belangrijk dat binnen de IGJ jouw kennis en expertise breed gedeeld wordt. Je gaat als inspecteur weliswaar werken voor de afdeling Eerstelijnszorg. Echter, waar nodig zal/kan er IGJ-breed een beroep worden gedaan op jouw kennis;
 • Je volgt een generieke Rijksopleiding voor startende inspecteurs, waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Ook neem je deel aan intern IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor (beginnende) inspecteurs. Het eerste jaar kent op dit moment 18 opleidingsdagen.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Curatieve Gezondheidszorg/Geneesmiddelen en Medische Technologie
Het domein CG/GMT ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde de zorg, op de (veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten. Het domein zorgt voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg. Binnen het domein bevinden zich de volgende afdelingen: Farmaceutische Producten, Eerstelijnszorg, Medisch Specialistische Zorg en Medische Technologie.

Afdeling eerstelijnszorg
Onze missie luidt: wij bewaken en bevorderen goede zorg voor de cliënt. Met vertrouwen in de zorgaanbieder, met effectieve methoden en met werkplezier voor de medewerker. Wij willen dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat zij goede en veilige zorg krijgen. Onze medewerkers dragen hier dagelijks aan bij. Wij houden toezicht op het brede veld van de eerstelijnszorg in Nederland, zoals huisartsenzorg, mondzorg, farmaceutische zorg, paramedische zorg, ambulancezorg, geboortezorg en alternatieve zorg. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere euthanasie, E-health en tekorten op de arbeidsmarkt.

Onze uitdaging zit in de snelle veranderingen in de eerstelijnszorg in Nederland. Het zorgvolume en de zorgcomplexiteit in de eerstelijnszorg neemt toe, er zijn veel solistische beroepsbeoefenaren werkzaam, er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en er wordt meer in ketens en netwerken samengewerkt.

In ons toezicht staat het vertrouwen in de zorgaanbieder voorop. We stimuleren enerzijds het veld tot optimalisering van veldnormen/beroepsnormen en willen de toepassing van die beroepsnormen en kwaliteitssystemen laten vergroten. Anderzijds bewaken we met uitvoering van toezicht en daaruit voortvloeiende aanbevelingen of maatregelen ook de ‘ondergrens’ van goede zorg. De focus van ons toezicht ligt op het integraal toezicht. Dit is toezicht dat is gericht op de kwaliteit van zorg en de samenwerking rond de patiënt in netwerken en ketens. Wij werken vanuit vier teams die ieder toezicht houden in een ander deel van Nederland. Deze toezichtgebieden zijn geïnspireerd door de verdeling van veiligheidsregio’s. Alle teams bestaan uit collega’s met verschillende inhoudelijke expertises. Op die manier kan er vanuit diverse perspectieven naar de zorg worden gekeken.

Binnen de afdeling is het team de thuisbasis van de collega’s. Je werkt samen met je teamleden om het toezicht in het toezichtsgebied vorm te geven. Daarnaast zijn er binnen de afdeling projecten waar je aan deelneemt. Deze projecten zijn teamoverstijgend of afdelingsoverstijgend. Op die manier wordt er ook met collega’s uit andere teams en afdelingen veel samengewerkt. In het werk hebben wij onze vier kernwaarden hoog in het vaandel staan: duidelijkheid, eigenaarschap, positiviteit en respect.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Margot Pot, Afdelingshoofd Eerstelijnszorg

06-15045794

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Auditor Food Industriële Productie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Regio West (grofweg provincie Zuid Holland en Zeeland)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Toezicht marktordening

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Startend inspecteur personenvervoer weg

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht, maar je werkt in de hele Randstad.
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon