Inspecteur Eerstelijnszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 24 oktober
 • Vacaturenummer IGJ 22-96
 • Plaatsingsdatum 22 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan goede en veilige (jeugd)zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Wij handelen vanuit het publieke belang en zijn duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

Bij de afdeling Eerstelijnszorg (Elzo) zoeken we een nieuwe collega (32-36 uur).Wij zijn op zoek naar iemand uit de praktijk, die weet hoe het eraan toegaat in de eerstelijnszorg.

Met het oog op onze publieke taak vinden wij het belangrijk om goed aansluiting te vinden bij verschillende doelgroepen in de maatschappij. Bij de IGJ hechten wij waarde aan openheid en gelijkheid. Iedereen kan en mag zichzelf zijn. Wij werken in divers samengestelde teams. Dat maakt het werk leuker, innovatiever en effectiever. Wil jij daar deel van uitmaken en meewerken aan de voortdurende verbetering van de gezondheidszorg in Nederland? Dan willen wij heel graag met je kennismaken.

Onze organisatie zit in een ontwikkelfase die volop de ruimte biedt voor nieuwe ideeën en creativiteit om te werken aan relevante maatschappelijke vraagstukken, die een integrale aanpak vragen van onze toezicht afdelingen.

Wat ga je doen?
Binnen de afdeling Elzo voeren drie regioteams toezicht uit op tienduizenden huisartsen, apothekers, verloskundigen, tandartsen, fysiotherapeuten, ambulancediensten, huisartsenposten, bedrijfsartsen, schoonheidssalons en alternatieve zorgverleners.

In deze functie ben je binnen de afdeling Elzo werkzaam in een regio-team en maak je daarnaast onderdeel uit van één of meer vakgroepen. Je bent als toezichthouder verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspectieonderzoek naar aanleiding van meldingen door zorgverleners of burgers (incidententoezicht). Ook neem je deel aan het uitvoeren van risicogestuurd toezicht. Dan bepalen we op basis van verzamelde informatie waar mogelijk risico’s voorkomen en toetsen we in het zorgveld of die risico’s voorkomen en zo ja hoe de zorgverleners die risico’s zo klein mogelijk houden.

Samen met collega’s van de afdeling Elzo en van andere afdelingen van IGJ voer je gesprekken of ga je op inspectiebezoek om de zorg rondom een patiënt verder te ontwikkelen en te verbeteren. Tijdens gesprekken en inspecties spreek je met patiënten, zorgverleners en/of bestuurders. Je kijkt naar de kwaliteit zoals die volgens beroepsnormen moet worden verleend. Ook ga je na of bijvoorbeeld de huisartsenzorg in samenhang met andere zorgverleners in relevante netwerken wordt vormgegeven, zoals aanbieders van jeugdhulp, thuiszorg of medisch specialistische zorg.

Jouw bevindingen leg je vast in heldere verslagen en rapportages. Je betrekt in je beoordeling het perspectief van de zorggebruiker, want daar doe je het voor. In overleg met je collega’s wordt er rekening gehouden met relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van (publieke) gezondheid, zoals de ervaren noodzaak om meer te investeren in preventieve interventies. Je stimuleert zorgaanbieders om zaken waar het beter kan op te pakken. Als het nodig is treed je handhavend op.

De afdeling Elzo is breed, daarom zoeken we iemand die breed inzetbaar is. Je zet jouw kennis en ervaring in voor een integrale benadering en je bent in staat en bereid om ook toezichtwerk uit te voeren gericht op andere eerstelijnszorg aanbieders dan je eigen vakgebied.

Je wordt bij de start gekoppeld aan een collega inspecteur. Naast de generieke Rijksopleiding voor startende inspecteurs word je binnen het team vakinhoudelijk en praktijkgericht opgeleid om met elkaar en zelfstandig het inspectiewerk te doen.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het domein CG/GMT ziet toe op de curatieve gezondheidszorg in onder meer ziekenhuizen en de eerste lijn én op de (veiligheid van) medische Binnen het domein bevinden zich de volgende afdelingen: Farmaceutische Producten, Eerstelijnszorg, Medisch Specialistische Zorg en Medische Technologie.

Afdeling Eerstelijnszorg
Wij willen dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat zij goede en veilige zorg krijgen. Zorg die je jezelf en je naasten gunt, in alle situaties en in elke fase van het leven. Onze medewerkers dragen hier dagelijks aan bij. Wij houden toezicht op het brede veld van de eerstelijnszorg in Nederland, waaronder de huisartsenzorg, mondzorg, farmaceutische zorg, paramedische zorg, ambulancezorg, geboortezorg en alternatieve zorg. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere COVID-19, E-health en tekorten op de arbeidsmarkt.

Het eerstelijnszorgveld is complex. Het omvat veel verschillende zorgsectoren en er zijn veel solistische beroepsbeoefenaren werkzaam. Ook zien we snelle veranderingen in de eerstelijnszorg. Het zorgvolume en de zorgcomplexiteit in de eerste lijn neemt toe. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en er wordt meer in ketens en netwerken samengewerkt. Dit maakt het toezicht op de eerstelijnszorg uitdagend en dynamisch.

We stimuleren enerzijds het veld tot optimalisering van veldnormen/beroepsnormen en interne kwaliteitsbewaking en – bevordering. Anderzijds bewaken we met uitvoering ook de ‘ondergrens’ van goede zorg. De focus van ons toezicht ligt op het integraal toezicht. Dit is toezicht dat is gericht op de kwaliteit van zorg en de samenwerking rond de patiënt in netwerken en ketens.

Wij werken vanuit drie teams die ieder toezicht houden in een ander deel van Nederland. Deze toezichtgebieden zijn verdeeld in Noord, Midden en Zuid. Alle teams bestaan uit collega’s met verschillende inhoudelijke expertises. Op die manier kan er vanuit diverse perspectieven naar de zorg worden gekeken.

Binnen de afdeling is het regioteam de thuisbasis van de collega’s. Je werkt samen met je teamleden om het toezicht in het toezichtsgebied vorm te geven. Daarnaast zijn er binnen de afdeling projecten waar je aan deelneemt. Deze projecten zijn teamoverstijgend of afdelingsoverstijgend. Op die manier wordt er ook met collega’s uit andere teams en afdelingen veel samengewerkt.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Kijk voor meer informatie op onze website.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Noortje Baecke, Coördinerend Specialistisch Inspecteur/ teamcoördinator

088-1205000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Mondzorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur Farmacovigilantie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Good Distribution Practice (GDP)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon