Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 21 augustus
 • Vacaturenummer IGJ 20-26
 • Plaatsingsdatum 3 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: duidelijk, onafhankelijk, eerlijk.

Bij de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zoeken we een nieuwe collega voor 32-36 uur per week.

Wat ga je doen?
Als Inspecteur doe je onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor mensen met psychische problemen aan de hand van relevante wet- en regelgeving, zoals onder meer de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz) en de Wet BIG.

Binnen de afdeling kun je worden ingezet in  zowel het risicogestuurde- als incidentgerichte toezicht. Voor het risicogestuurde toezicht signaleer je problemen rond de veiligheid en kwaliteit van de zorg aan de hand van inspectiebezoeken op locatie. Je bezoekt onder de verantwoordelijkheid van een coördinerend of senior inspecteur een breed scala aan GGZ instellingen. Je bereidt inspectie onderzoeken voor, door het bestuderen en analyseren van allerlei soorten informatie. Tijdens de bezoeken verricht je observaties en help je mee met  dossieronderzoek. Je neemt deel aan gesprekken met verschillende functionarissen en cliënten. Je hebt een belangrijke rol bij een goede verslaglegging van de bevindingen. Voor het incidentgerichte toezicht behandel je meldingen, calamiteiten en klachten over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Bij een melding van een calamiteit geeft de inspectie in beginsel opdracht aan de zorgaanbieder voor het doen van onderzoek. Ook stelt de inspectie eisen aan de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Als inspecteur beoordeel je de kwaliteit van het onderzoek en verzamel je aanvullende informatie over binnengekomen meldingen. Ook voer je gesprekken met de personen die betrokken zijn bij een melding, zoals patiënten en zorgverleners. Ook voer je gesprekken met zorgverleners die ontslagen zijn vanwege disfunctioneren. Waar nodig ga je onder de verantwoordelijkheid van een coördinerend of senior inspecteur op bezoek om een melding te onderzoeken of om te controleren of verbetermaatregelen voldoende zijn doorgevoerd. Je analyseert al deze informatie en schrijft op basis hiervan heldere rapportages. Bij het onderzoek staat centraal: leren van incidenten, eventuele tekortkomingen vaststellen en maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.

In het team werk je samen met (senior)inspecteurs en medewerkers toezicht. Daarbij werk je binnen bepaalde methodische kaders. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Ook werk je samen met collega’s van andere afdelingen en specialisten binnen de organisatie.

De ontwikkelfase waarin wij ons bevinden in het toezicht op de geestelijke gezondheidszorg, biedt volop ruimte voor nieuwe ideeën en creativiteit.

De IGJ is een organisatie die altijd in beweging is. Daarom vinden we het belangrijk dat je proactief meedenkt en meebeweegt met ontwikkelingen in de zorg, het toezicht en onze interne werkprocessen. Daarbij hoort ook dat je breed inzetbaar bent.

Functie-eisen

Wie ben jij?
Je bent in staat om je onafhankelijk op te stellen en bent gemotiveerd om bij te dragen aan het toezicht op de zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Je hebt ruime  werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg, het liefst binnen verschillende sectoren van de geestelijke gezondheidszorg en in verschillende functies;
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen (zowel politiek als maatschappelijk) binnen de geestelijke gezondheidszorg;
 • Je kan omgaan met de hectiek die publicitaire en politieke gevoeligheden met zich mee brengen;
 • Je bent samenwerkingsgericht, enthousiasmerend, flexibel en pragmatisch. Je bent veranderingsgezind en wilt daarin leren en ontwikkelen, samen met anderen. Daarbij zet je het gezamenlijk belang voorop en hecht veel waarde aan deskundige interactie;
 • Je kunt goed analyseren en je uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukken;
 • Je werkt planmatig en treedt toetsbaar en voorspelbaar op; 
 • Je kunt je eigen werk goed organiseren en prioriteren en bent in staat om onder (grote) druk te werken.

Competenties
Oordeelsvorming, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, stressbestendigheid, plannen en organiseren, accuraat werken en zelfontwikkeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt maximaal € 4.400,17 bruto per maand, schaal 10 (CAO Rijk), op basis van 36 uur per week. (min. € 2.737,59 bruto – max. € 4.400,17 bruto)

 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De eerste ronde selectiegesprekken zullen begin september worden gehouden;
 • In verband met de zomer periode is de reactietermijn voor deze vacature langer dan gebruikelijk. Na de sluitingsdatum van deze vacature zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na de sluitingsdatum, informeren of u behoort tot de kandidaten die worden uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek.
 • Omdat je in deze functies met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties. Ook heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ nodig.
 • De functie van Inspecteur maakt deel uit van de functiefamilie Toezicht in het Functiegebouw Rijk. Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel van de functie Inspecteur.
 • Gedurende het eerste jaar volg je de generieke opleiding voor startende inspecteurs waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Vervolgens ontvang je intern de IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor beginnende inspecteurs. Via het eigen curriculum van de afdeling krijg je kennis over de sector. 

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Maatschappelijk Zorg
Het domein Maatschappelijke Zorg omvat vooral de langdurige zorg voor kwetsbare doelgroepen. Het domein bestaat uit verschillende afdelingen die zich richten op toezicht op de zorg voor ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie. Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. De zorg voor deze cliënten moet maatschappelijk ingebed zijn nu steeds meer zorg thuis plaatsvindt. Daarom wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Deze afdeling houdt toezicht op de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). In de GGZ worden mensen behandeld omdat ze een psychische zorgvraag hebben. Het type vragen waarvoor mensen zorg krijgen in de GGZ is heel divers. Van belang is dat mensen worden ondersteund in hun herstel en zoveel mogelijk regie kunnen voeren over de zorg die ze ontvangen. Zeker als de klachten langer aanhouden, kan een psychische kwetsbaarheid op allerlei levensgebieden invloed hebben.

Kenmerkend is de grote variatie in type zorgaanbod in de GGZ: het kan gaan om grote instellingen met een integraal aanbod, kleinere aanbieders met een specialistisch profiel of zelfstandig gevestigde therapeuten.

Het toezicht op de GGZ sluit aan op de ontwikkelingen in de samenleving en het zorgaanbod die met de GGZ te maken hebben. Denk aan de kwaliteit van de ambulante GGZ, effecten van personele krapte op het zorgaanbod, zorg voor mensen die verward gedrag vertonen, integere bedrijfsvoering of kwaliteit van gedwongen zorg. Het toezicht richt zich op belangrijke thema’s of risico’s in de GGZ en doet ook onderzoek naar incidenten die zich voordoen.

De afdeling GGZ bestaat uit 2 teams:

 • Team Incidententoezicht: dit team onderzoekt gemelde incidenten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de kwaliteit van zorg voorafgaand aan een suïcide, geweldsincidenten of meldingen over professionals die onveilig werken. Het gaat vaak om heftige situaties, waarbij we kijken of vanuit de zorg het juiste is geboden en wat er geleerd kan worden van een incident.
 • Team Risicogestuurd toezicht: dit team verzamelt gegevens en selecteert risico’s in de zorg. Het team legt op basis van de gesignaleerde risico’s bezoeken af aan instellingen en netwerken in de GGZ om te onderzoeken hoe de kwaliteit van zorg geregeld is. Het kan gaan om algemene kwaliteitsaspecten of specifieke risico’s of thema’s waar pro-actief onderzoek naar wordt gedaan. We proberen risico’s tijdig te signaleren en aan te moedigen wat goed gaat.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website:

https://www.igj.nl/over-ons 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

mevr. mr. C.J.P.M. (Clementine) de Groen-van den Wildenberg (teamcoördinator IT)

06-27329650

mevr. T.A. (Trudi) Ruitenbeek (teamcoördinator RT)

06-15035514

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Infectiepreventie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon