Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 21 augustus
 • Vacaturenummer IGJ 20-30
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan goede en veilige zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: duidelijk, onafhankelijk, eerlijk.

Bij de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zoeken we een nieuwe collega.

Wat ga je doen?
Op 1 januari 2021 gaat een aanzienlijke groep GGZ cliënten, naar verwachting ca. 10.000 cliënten, over van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het gaat om mensen met een psychische stoornis die blijvend zijn aangewezen op zorg en die nu vooral in beschermde woonvormen verblijven.

De overgang naar de Wlz is omvangrijk en uitdagend, zowel voor deze cliënten, als voor onder meer gemeenten, het CIZ en de betrokken zorgaanbieders. In het hele proces is het belangrijk dat zorgvuldig wordt afgewogen wat passende zorg is, welke Wlz-zorgaanbieder en eventuele woonplek past en of de actuele zorg in stand kan blijven.

De IGJ krijgt hierin een taak. De overgang betekent namelijk dat een aantal aanbieders dat straks vanuit de Wlz zorg gaat verlenen, onder het toezicht van de IGJ gaat vallen. Daarop toezien vraagt kennis en expertise. Als inspecteur help je mee om de IGJ voor te bereiden op deze overheveling naar de Wlz. Door in beeld te brengen welke zorgaanbieders vanwege deze overheveling onder ons toezicht zullen vallen, in kaart te brengen welke risico’s voor het toezicht van belang zijn om aandacht aan te geven en door de aanpassing van toetsingsinstrumenten. Dit alles om ervoor te zorgen dat de zorgaanbieders die ‘nieuw’ onder ons toezicht zullen vallen en uitvoering gaan geven aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen (Wkkgz) worden gestimuleerd om zo snel mogelijk aan de randvoorwaarden voor goede zorg te voldoen.

De voorbereiding van de overheveling loopt mee in het grotere project ‘toezicht op het grensvlak met de Wmo’, waarin ook uitvoering wordt gegeven aan thematisch toezicht op beschermd wonen. Na, maar ook nog tijdens de voorbereiding zal daadwerkelijk toezicht worden gehouden op deze groep aanbieders (is niet nieuw, hoorde al bij ons toezicht). Naast deze werkzaamheden behoren ook reguliere toezichtstaken binnen de afdeling tot je functie. Je kunt worden ingezet in zowel het risicogestuurde als het incidentgerichte toezicht. Voor het risicogestuurde toezicht, bereid je bezoeken aan GGZ-instellingen voor, je gaat mee op toezichtbezoek en hebt een belangrijke rol bij het tot stand komen van goede rapporten. Voor het incidentgerichte toezicht behandel je incidentmeldingen, meldingen van calamiteiten en klachten over de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Hierbij beoordeel je veelal de kwaliteit van het onderzoek van instellingen en verzamel je aanvullende informatie door (aanvullend) eigen onderzoek. Je analyseert al deze informatie en schrijft op basis hiervan heldere rapportages.

Je werkt binnen een team samen met coördinerend specialistisch inspecteurs, (senior) inspecteurs en medewerkers toezicht. Daarbij werk je binnen bepaalde methodische kaders. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Ook werk je samen met collega’s van andere afdelingen en specialisten binnen de organisatie.

De ontwikkelfase waarin wij ons bevinden, biedt volop ruimte voor nieuwe ideeën en creativiteit. Je bent nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen in het toezicht op de gezondheidszorg en je denkt actief mee over innovatieve oplossingen om ons toezicht beter, slimmer en efficiënter in te vullen. Jij neemt met jouw energie en ideeën graag het heft in handen om ons te helpen bij onze ambitie. Daarbij verwachten we dat je trends effectief kan adresseren binnen de organisatie voor onder meer het ontwikkelen van thematisch toezicht en dat je draagvlak weet te creëren voor andere manieren van werken.

IGJ is een organisatie die sterk in beweging is. Daarom vinden we het belangrijk dat je proactief meedenkt en meebeweegt met ontwikkelingen in de zorg, het toezicht en onze interne werkprocessen. Daarbij hoort ook dat je breed inzetbaar bent.

Functie-eisen

Wie ben jij?
Je bent in staat om je onafhankelijk op te stellen en bent gemotiveerd om bij te dragen aan het toezicht op de zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in combinatie met enkele jaren werkervaring in de (geestelijke) gezondheidszorg zorg en/of het toezicht;
 • Je hebt kennis van de Wmo-zorg en dan specifiek de dienstverlening aan cliënten in de langdurige GGZ;
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen (zowel politiek als maatschappelijk) binnen de geestelijke gezondheidszorg;
 • Je kan omgaan met de hectiek die publicitaire en politieke gevoeligheden met zich mee brengen;
 • Je bent samenwerkingsgericht, enthousiasmerend, flexibel en pragmatisch. Je bent veranderingsgezind en wilt daarin leren en ontwikkelen, samen met anderen. Daarbij zet je het gezamenlijk belang voorop en hecht je veel waarde aan deskundige interactie;
 • Je kunt goed analyseren en je uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukken;
 • Je werkt planmatig en treedt toetsbaar en navolgbaar op; 
 • Je kunt je eigen werk goed organiseren en prioriteren en bent in staat om onder (grote) druk te werken.

Competenties
Oordeelsvorming, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, stressbestendigheid, plannen en organiseren, accuraat werken en zelfontwikkeling.

Werk-/denkniveau
HBO/WO 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Wat bieden wij?
  Het salaris bedraagt maximaal € 4.400,- bruto per maand, schaal 10 (CAO Rijk), op basis van 36 uur per week. (min. € 2.737,- bruto – max. € 4.400,- bruto)

 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast je salaris bieden we je verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • een 36-urige werkweek met de mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen
 • een IKB-budget, dit bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. In dit budget zijn de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken.
 • een pensioenregeling bij het ABP
 • een volledige vergoeding woon-werkverkeer met het OV (2e klasse)
 • opleidingen, trainingen en mogelijkheden tot coaching
 • 166 vakantie-uren bij een fulltime aanstelling (144 wettelijke vakantie-uren en 22 IKB-uren)
 • 60% betaald ouderschapsverlof

Bijzonderheden

Bijzonderheden

 • In verband met de zomer periode is de reactietermijn voor deze vacature langer dan gebruikelijk. Na de sluitingsdatum van deze vacature zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na de sluitingsdatum, informeren of u behoort tot de kandidaten die worden uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek.
 • Omdat je in deze functies met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties. Ook heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ nodig.
 • De functie van Inspecteur maakt deel uit van de functiefamilie Toezicht in het Functiegebouw Rijk. Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel van de functie Inspecteur.
 • Gedurende het eerste jaar volg je de generieke opleiding voor startende inspecteurs waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Vervolgens ontvang je intern de IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor beginnende inspecteurs. Via het eigen curriculum van de afdeling krijg je kennis over de sector. 

Bereikbaarheid tijdens de zomerperiode:
Mevrouw drs. M.P.C. (Marjon) Gadella, afdelingshoofd a.i. is telefonische bereikbaar vanaf 27 juli aanstaande.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Maatschappelijk Zorg
Het domein Maatschappelijke Zorg omvat vooral de langdurige zorg voor kwetsbare doelgroepen. Het domein bestaat uit verschillende afdelingen die zich richten op toezicht op de zorg voor ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie. Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. De zorg voor deze cliënten moet maatschappelijk ingebed zijn nu steeds meer zorg thuis plaatsvindt. Daarom wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Deze afdeling houdt toezicht op de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). In de GGZ worden mensen behandeld omdat ze een psychische zorgvraag hebben. Het type vragen waarvoor mensen zorg krijgen in de GGZ is heel divers. Van belang is dat mensen worden ondersteund in hun herstel en zoveel mogelijk regie kunnen voeren over de zorg die ze ontvangen. Zeker als de klachten langer aanhouden, kan een psychische kwetsbaarheid op allerlei levensgebieden invloed hebben.

Kenmerkend is de grote variatie in type zorgaanbod in de ggz: het kan gaan om grote instellingen met een integraal aanbod, kleinere aanbieders met een specialistisch profiel of zelfstandig gevestigde therapeuten.

Het toezicht op de GGZ sluit aan op de ontwikkelingen in de samenleving en het zorgaanbod die met de GGZ te maken hebben. Denk aan de kwaliteit van de ambulante GGZ, effecten van personele krapte op het zorgaanbod, zorg voor mensen die verward gedrag vertonen, integere bedrijfsvoering of kwaliteit van gedwongen zorg. Het toezicht richt zich op belangrijke thema’s of risico’s in de GGZ en doet ook onderzoek naar incidenten die zich voordoen.

De afdeling GGZ bestaat uit 2 teams:

 • Team Incidententoezicht: dit team onderzoekt gemelde incidenten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de kwaliteit van zorg voorafgaand aan een suïcide, geweldsincidenten of meldingen over professionals die onveilig werken. Het gaat vaak om heftige situaties, waarbij we kijken of vanuit de zorg het juiste is geboden en wat er geleerd kan worden van een incident.
 • Team Risicogestuurd toezicht: dit team verzamelt gegevens en selecteert risico’s in de zorg. Het team legt op basis van de gesignaleerde risico’s bezoeken af aan instellingen en netwerken in de GGZ om te onderzoeken hoe de kwaliteit van zorg geregeld is. Het kan gaan om algemene kwaliteitsaspecten of specifieke risico’s of thema’s waar pro-actief onderzoek naar wordt gedaan. We proberen risico’s tijdig te signaleren en aan te moedigen wat goed gaat.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw T.A. (Trudi) Ruitenbeek, Teamcoördinator

06-15035514

Mevrouw drs. M.P.C. (Marjon) Gadella, Afdelingshoofd a.i.

06-50007651

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Infectiepreventie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur Medisch Specialistische Zorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon