Inspecteur goederenvervoer

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.119 - €4.374
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2023-1268
 • Plaatsingsdatum 18 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is ervoor te zorgen dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties de wet- en regelgeving naleven. Denk bijvoorbeeld aan internationaal transport, maar ook de koerier die bij jou thuis pakketjes bezorgt. In deze mooie rol als inspecteur goederenvervoer zie je er op toe dat (vrachtwagen)chauffeurs- en bedrijven zich aan de regels houden. Jij wilt onderdeel zijn van een innovatieve organisatie die continu kijkt naar nieuwe manieren van toezicht en inspectie, dus dit is jouw kans. Lees snel verder om meer te weten te komen over deze functie!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Als inspecteur controleer je samen met collega’s in een buitendienstfunctie, voornamelijk op vrachtwagenchauffeurs- en bedrijven. Je komt in een team met collega’s verspreid over het hele land. Je ziet al je collega’s dus niet elke dag, maar jullie weten elkaar wél te vinden voor het gemeenschappelijke doel; eerlijk en veilig wegvervoer.

Jij houdt toezicht op zaken als de rij- en rusttijden van chauffeurs, de beladingsnormen van vrachtwagens en documentatie zoals de transportvergunning. Ook spoor je manipulatie op aan de tachograaf, waardoor de functie ook deels (voertuig)technisch van aard is.

Binnen deze functie kan een accent gelegd worden op bepaalde wetgeving waar jij op toeziet of een specifieke taak om uit te voeren. Hierbij toets je of deze wetgeving wordt nageleefd en je legt inspectieresultaten gestructureerd en nauwkeurig vast in systemen en rapporten. Bij overtredingen pas je de juiste interventie toe. Als dit nodig is, maak je hierbij gebruik van je bevoegdheden uit het Bestuursrecht of Strafrecht.

Om ons werk steeds effectiever te kunnen doen, werk je nauw samen met collega’s binnen en buiten je eigen team. Zo kan het voorkomen dat je vanuit het team Personenvervoer gevraagd wordt om deel te nemen aan inspecties op bussen en taxi’s. Of dat jij, vanwege een thema-actie, een beroep doet op collega’s uit andere teams. In jouw rol ben je een verbinder en zorg je voor informatie- en kennisoverdracht tussen je eigen team en de andere teams binnen de ILT.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je komt terecht in een organisatie waar we continu nadenken over hoe we het toezicht en onze inspecties kunnen vernieuwen en verbeteren. Tegelijkertijd wordt de wereld waarin we dit doen ingewikkelder, internationaler en meer digitaal. Jij wordt blij van dat dynamische aspect van deze functie. Je bent digitaal onderlegd en toont graag initiatief. Cijfers en data vertalen naar de dagelijkse praktijk van ons toezicht is iets waar jij je comfortabel bij voelt. Iets moeilijks op een simpele manier uitleggen, geeft jou energie.

Je wordt blij van een team waar nauw wordt samengewerkt en iedereen continue nadenkt over nieuwe interventiemethodes. Heb je zelf een goed idee om op een andere manier toezicht te houden? Dan onderzoek jij, met je collega’s, of en hoe we dit idee kunnen gebruiken in ons team. Jouw lef en overtuigingskracht wordt beloont en zo wordt ons werk prettiger en effectiever.

Meer weten?
Is jouw interesse gewekt, maar heb je toch nog wat vragen? Neem dan contact op met Mark van der Ham, teamleider goederenvervoer, via 06-11012079. Hij vertelt je graag meer over deze functie.

Bij afwezigheid kan er ook altijd contact worden opgenomen met Ron Rijntjes, teamleider personenvervoer, via 06-55795748.

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert de veiligheid van het goederenvervoer over de weg. Dit bevordert ook eerlijke concurrentie-verhoudingen binnen de transportsector. Ben jij benieuwd naar de verschillende onderwerpen binnen goederenvervoer waar wij ons over buigen? Je leest het op onze website.

 • je beschikt over BOA (of AOA) bevoegdheid of bent bereid deze te behalen
 • je bent in het bezit van een geldig rijbewijs B
 • je werkt graag en goed in een buitendienstfunctie met onregelmatige werktijden
 • je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk

Je herkent je in de volgende eigenschappen
Dankzij jouw overtuigingsvermogen ben je in staat om duidelijk te verklaren waarom je specifieke beslissingen neemt. Bovendien beschik je over een hoge mate van stressbestendigheid, precisie, en uitstekende vaardigheden op het gebied van plannen en organiseren. Daarnaast weet je mensen effectief te betrekken en enthousiasmeren voor vernieuwing en verandering. Je bent een persoon die lef toont, durft door te pakken en in staat is om snel tot een oordeel te komen. Hiernaast ben je bekwaam in het hanteren van een gestructureerde aanpak en heb je een stevige professionele houding. Eventuele ervaring binnen toezicht of bestuursrecht is een pluspunt. Je wilt je graag ontwikkelen in het het inspectievak en hiermee een essentiële rol vervullen bij het waarborgen van de veiligheid, kwaliteit en naleving van regels en voorschriften.

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €3.119 Max. €4.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Hybride werken
Hybride werken is het uitgangspunt bij de ILT. Een goede balans voor jou tussen thuiswerken en op een locatie werken vinden wij belangrijk. Waar je werkt is afhankelijk van het soort werk, het teambelang en je eigen voorkeur. Voor thuiswerken kun je gebruikmaken van de thuiswerkvergoeding en voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • je standplaats is Utrecht maar inspecties voer je vooral uit in je eigen regio. Woon je in Limburg? Dan kan je dus ook vanuit huis en vanuit je eigen regio werken
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten
 • als je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek vragen we je mogelijk een e-assessment te maken. Dit is geen selectie-instrument. Het rapport dat uit het assessment volgt, is bedoeld als input voor het gesprek
 • om bij de overheid te werken, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overhandigen. De kosten voor het aanvragen van een VOG worden door ons vergoed
 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een assessment en het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Toezicht Marktordening wil de leefomgeving van burgers beschermen tegen ondeugdelijke diensten en producten van bedrijven of individuen. We letten daarbij op de aspecten veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. We willen met onze inspecties voorkomen dat bedrijven of individuen die de regels overtreden daar economisch voordeel uithalen. We staan dus ook voor een gelijk speelveld. De afdeling bestaat uit 8 teams: 2 teams Digitale- en Bedrijfsinspecties, het team Goederenvervoer Weg, het team Personenvervoer Weg, het team Specialistische Handhaving en drie teams Producttoezicht. Wij houden toezicht op het goederen- en personenvervoer en op een divers scala aan producten, zoals asbest, vuurwerk, verkeers- en bouwproducten en energielabels.
Met onze afdeling werken we nu onder andere mee aan het programma Internet Toezicht en het programma Markttoezicht (CE) op Producten.

Team Goederenvervoer Weg
Het team Goederenvervoer Weg houdt toezicht op het goederenvervoer over de weg. Dit gebeurt op basis van nationale en Europese wet- en regelgeving. Ons toezicht richt zich op nationaal en internationaal vervoer, zoals de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs, het gebruik van de digitale tachograaf, en de overbelading van vrachtwagens. Ook controleren we of de chauffeurs beschikken over alle benodigde vergunningen. We willen het vervoer over de weg zo veilig mogelijk maken, een gelijk speelveld voor bedrijven creëren én schade aan het voorkomen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.600 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties. De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mark van der Ham, teamleider goederenvervoer

06-11012079

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Yasmin Vittali, adviseur Werving en Selectie

06-57552744

Solliciteren?

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider digitale en bedrijfsinspecties

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Startend inspecteur afval circulaire economie

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend inspecteur afval circulaire economie

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon