Inspecteur Medisch Specialistische Zorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 25 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 21-84
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan goede en veilige (jeugd)zorg? Kom werken bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wij handelen vanuit het publieke belang en zijn duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

Bij de afdeling Medisch Specialistische Zorg zoeken we een nieuwe collega voor 32 – 36 uur per week voor het incidententoezicht.

Twee teams binnen de afdeling MSZ houden zich bezig met het toezicht naar aanleiding van meldingen door zorginstellingen en burgers. In één van deze twee teams, het Meldingenoverleg, zijn wij op zoek naar versterking.

Wat ga je doen?
Bij de afdeling Medisch Specialistische Zorg (MSZ) geef je samen met ruim 60 collega’s invulling aan het toezicht op de medisch specialistische zorg. Je houdt toezicht op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en andere relevante wet- en regelgeving. Je verricht inspectiebezoeken bij ziekenhuizen en particuliere klinieken door het hele land. Je ziet het als een uitdaging om met toezicht bij te dragen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Als inspecteur in team Meldingenoverleg van de afdeling Medisch Specialistische Zorg bestaan je werkzaamheden met name uit het beoordelen van calamiteitenanalyses, die ziekenhuizen zelf hebben opgesteld. Waar nodig wordt een aanvullende actie uitgevoerd variërend van aanvullende vragen stellen tot (onaangekondigde) inspectiebezoeken. Dat doe je op basis van wet- en regelgeving, veldnormen en richtlijnen die de sector heeft opgesteld. Het geheel aan deze informatie wordt in gezamenlijk overleg met inspecteurs uit het team beoordeeld en leidt tot een conclusie over de risico’s voor de kwaliteit van zorg of de verbetermaatregelen die een zorgaanbieder heeft genomen.

Je bent lid van het team Meldingenoverleg, een enthousiast en betrokken team dat bestaat uit inspecteurs met diverse achtergronden zoals medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. We komen tot de beoordeling van calamiteitenrapportages en meldingen vanuit onze toezichtkennis en vanuit de diverse achtergronden van onze inspecteurs. We werken nauw met elkaar samen en stemmen in ons wekelijks overleg, maar ook één op één, verschillende casuïstiek met elkaar af. Centraal in ons werk staat innovatie en kwaliteitsverbetering om daarmee een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg: De werkwijze “verbeteren in vizier” is daar een voorbeeld van wordt nu ook gefaseerd ingevoerd in de ziekenhuizen. Deze werkwijze houdt in dat de aandacht van de afhandeling van het meldingsproces van de zorgaanbieders zal zich nog meer richten op de verbetering van het zorgproces en hun reflectie daarop.

Naast de werkzaamheden voor het team Meldingenoverleg draag je als inspecteur ook bij aan de werkzaamheden van het team Eigen Onderzoek. Dit team is verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspectieonderzoek naar aanleiding van meldingen.

Binnen de afdeling is een flexibele inzet van alle medewerkers belangrijk. Het samenwerken met inspecteurs uit de andere teams behoort dan ook tot de werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn toezichtsbezoeken en participatie in projecten.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Curatieve Gezondheidszorg/Geneesmiddelen en Medische Technologie
Het domein CG/GMT ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde de zorg, op de (veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten. Het domein zorgt voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg. Binnen het domein bevinden zich de volgende afdelingen: Farmaceutische Producten, Eerstelijnszorg, Medisch Specialistische Zorg en Medische Technologie.

Afdeling Medisch Specialistische Zorg
De afdeling Medisch Specialistische Zorg houdt toezicht op ziekenhuizen en particuliere klinieken, revalidatiecentra en abortusklinieken. Ons toezicht richt zich op de grootste risico’s voor de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid in deze instellingen. Dat doen wij om te beginnen op basis van wet- en regelgeving hiervoor en veldnormen en richtlijnen die de sector heeft opgesteld. Maar we kijken verder dan dat, zoals naar het functioneren van het bestuur en de cultuur binnen een instelling. Wij vinden het ook belangrijk dat zorginstellingen leren van incidenten, zodat zij deze risico’s steeds beter beheersen.

De afdeling bestaat in totaal uit vier teams die nauw samenwerken:

Het team Meldingenoverleg behandelt de meldingen over calamiteiten. Het gaat daarbij om meldingen van zowel instellingen als burgers. Het team toetst de calamiteitenanalyses van de instellingen, met aandacht voor de opgestelde verbetermaatregelen. Wanneer nodig stelt het team aanvullende vragen aan de instelling;

Het team Eigen Onderzoek en Expertise doet onderzoek naar calamiteiten als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als een calamiteit onvoldoende is onderzocht door de instelling zelf, of als een bepaalde calamiteit vaker voorkomt bij dezelfde instelling. Daarnaast onderzoekt dit team de meldingen over (mogelijk) disfunctionerende beroepsbeoefenaren en de meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag;

Vanuit team Ziekenhuizen houden accounthouders toezicht op de ziekenhuiszorg in Nederland. Ze hebben nauw contact met de raden van bestuur en andere vertegenwoordigers van ziekenhuizen. Het team toetst of er sprake is van Goed Bestuur en heeft aandacht voor leiderschap, cultuur en gedrag in het ziekenhuis. Daarnaast toetst het team de patiëntveiligheid op risicovolle afdelingen zoals de SEH, IC en OK. Ook hebben we extra aandacht voor kritische processen zoals medicatietoediening, verpleging en sedatie;

Het team Risicotoezicht houdt toezicht op de particuliere klinieken, waaronder de zelfstandige behandelcentra. Het team draagt daarnaast samen met betrokken partijen bij aan de ontwikkeling van indicatoren voor medisch specialistische zorg.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

John Maring, Coördinerend / Specialistisch Inspecteur, afdeling Medisch Specialistische Zorg 1

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Incidententoezicht Verpleging en Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Landelijk Meldpunt Zorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Programmasecretaris

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon