Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Inspecteur medische technologie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.313
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 28 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 19-54
 • Plaatsingsdatum 5 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het is belangrijk dat iedereen in ons land kan vertrouwen op kwalitatief hoogwaardige en veilige producten in de zorg. De medewerkers van de afdeling Medische Technologie dragen hier dagelijks aan bij. Wij bewaken de veiligheid en toepassing van een breed scala aan medische hulpmiddelen die worden gebruikt bij de diagnose, behandeling en ondersteuning van ziekten en gebreken. Deze medische hulpmiddelen variëren van een pacemaker en MRI-scanner tot een medische app op je smartphone.

Functieomschrijving

De afdeling Medische Technologie houdt toezicht op het brede veld van de medische technologie, zoals in Nederland gevestigde fabrikanten, Europees gemachtigden, Notified Bodies, leveranciers, zorginstellingen en laboratoria.

Wij zijn op zoek naar een inspecteur voor het team Meldingen. Als inspecteur bij dit team houd je toezicht op basis van meldingen op medische hulpmiddelen. Wij ontvangen ruim 4500 meldingen per jaar die wij in ons team zorgvuldig en zo snel mogelijk behandelen. Ons team bestaat uit inspecteurs met diverse expertises. We werken nauw samen en stemmen collegiaal af waarbij de inbreng van ieders expertise belangrijk is. Aanvullend op ons team zijn wij op zoek naar een collega met kennis en ervaring vanuit de zorg.

Je onderzoekt en beoordeelt als inspecteur de meldingen die binnenkomen van zorginstellingen, fabrikanten en burgers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een melding van een fabrikant van een insulinepomp of pacemaker die anders functioneert dan hoe deze op de markt is gebracht. Hoe ga je te werk? In je onderzoek en beoordeling maak je gebruik van diverse databronnen, de actuele ontwikkelingen in het veld en de maatschappij. Daarnaast is jouw kennis en ervaring vanuit jouw zorgachtergrond belangrijk in de behandeling van de melding. Jij hebt kennis van het medisch hulpmiddel, begrijpt de context waarin het gebruikt wordt en kunt snel een inschatting maken welke gevolgen er zijn voor de patiëntveiligheid. Waar nodig onderneem je actie. De diversiteit en actualiteit van de meldingen zorgen voor veel dynamiek in je werk. Afhankelijk van de melding overleg je met zorginstellingen, fabrikanten en Notified Bodies, of schaal je de melding op naar Europees niveau. De verantwoordelijkheid die je in je werk krijgt is daarmee hoog en deze functie biedt je de mogelijkheid om verschil te maken in de veiligheid van de medische hulpmiddelen die in Nederland op de markt zijn en worden gebracht.

Je stemt af met je collega’s uit het team en de afdeling, van andere afdelingen en met buitenlandse inspectiediensten, maar je durft ook vanuit een goede analyse en kennis en ervaring zelf besluiten te nemen. Je bent analytisch sterk en werkt goed onder tijdsdruk. Je opereert in deze functie in het dynamische werkgebied van de snelle ontwikkelingen van de medische technologie enerzijds en de veranderende wet- en regelgeving anderzijds. Doelstelling van de afdeling is de veilige toepassing van medische technologie zonder de ontwikkeling en toepassing te belemmeren.

Wij vinden het belangrijk dat binnen de IGJ jouw kennis en expertise breed gedeeld wordt. Je gaat als inspecteur weliswaar werken voor de afdeling Medische Technologie. Echter, waar nodig zal/kan er IGJ-breed een beroep worden gedaan op jouw kennis.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde hbo opleiding, bij voorkeur met een medisch of medisch technologisch zwaartepunt;
 • Je hebt werkervaring met en gedegen kennis van de huidige medische technologie vanuit een zorginstelling, in bijvoorbeeld een functie als IC-verpleegkundige, anesthesie medewerker, SEH verpleegkunde en perfusionist;
 • Je hebt gevoel voor de maatschappelijke betekenis van het gebruik van medische technologie binnen de gezondheidszorg;
 • Je hebt actuele kennis van de gezondheidszorg en de toepassing van medische hulpmiddelen;
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de regelgeving en normen op het gebied van medische hulpmiddelen;
 • Je beheerst het Nederlands en Engels uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent analytisch sterk (je moet snel informatie bij elkaar kunnen brengen, je kunt snel schakelen, een afgewogen oordeel vormen en collega’s meenemen in je overwegingen);
 • Je bent gericht op samenwerking en bent communicatief vaardig;
 • Je bent in staat om met autoriteit handhavend op te treden.

Competenties

Oordeelsvorming, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, stressbestendigheid, accuraat werken en zelfontwikkeling, plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Deze functie is gewaardeerd op schaal 10 van de cao Rijk (maximaal € 4.313,- bruto per maand, bij een fulltime dienstverband).

  Voor Rijksambtenaren met een vast dienstverband geldt in beginsel behoud van het vaste dienstverband.

 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.313 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met vervolgens, bij gebleken geschiktheid, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Gedurende het eerste jaar volg je een generieke rijksopleiding voor startende inspecteurs, waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Vervolgens ontvang je intern IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor beginnende inspecteurs. Ook heeft de afdeling Medische Technologie een eigen curriculum, gericht op de specifieke sectorkennis voor hun inspecteurs.

De functie van Inspecteur/Medewerker Toezicht (roepnaam: Inspecteur) maakt deel uit van de functiefamilie Toezicht in het Functiegebouw Rijk. Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel. Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig.

De eerste ronde selectiegesprekken vindt plaats op maandagochtend 4 november a.s.. De tweede ronde gesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 15 november a.s..

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie (CG/GMT) ziet toe op de voorwaarden voor het verlenen van verantwoorde zorg, op (de veiligheid van) medische producten en op de naleving van de wetgeving. Het domein stimuleert met zijn toezicht de zorgaanbieders en bedrijven tot goede en veilige zorg en veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van medische producten. Ook zorgt het domein voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en medische producten, dat relevant is voor de professional, de zorgaanbieder en de bedrijven en helpt bij het verbeteren van de zorg. Binnen het domein bevinden zich de volgende afdelingen: Eerstelijnszorg, Medisch Specialistische Zorg, Farmaceutische Bedrijven, Medische Technologie, Producten & Mondzorg.

Afdeling Medische Technologie

De afdeling Medische Technologie bewaakt de veiligheid van medische hulpmiddelen en de toepassing daarvan. De afdeling bestaat uit drie teams met elk een teamcoördinator. Er is een team inspecties, een team ketentoezicht en een team meldingen. We onderhouden relaties met fabrikanten, importeurs, handelaren, detaillisten, onderzoekers en zorginstellingen.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp

We kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland.

Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren.

Toezien op persoonsgerichte zorg

Wij onderzoeken of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoefte van de patiënt of cliënt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor de anderen? Want juist daarmee dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van patiënt of cliënt, van ouders én van mantelzorgers.

IGJ gaat uit van gezond vertrouwen in aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat betekent dat we verwachten dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. Blijven verbeteringen uit? Is er direct gevaar voor de patiëntveiligheid? Dan grijpen we op passende wijze in. Zorgaanbieders die de wet overtreden sporen we op.

Breed werkveld

Het veld waar IGJ toezicht op houdt is breed. Van ziekenhuis tot alternatieve zorg. Van de verzorgende aan het bed tot aan de tandarts. Van het bestuur van een verpleeghuis of jeugdhulpinstelling tot fabrikant van geneesmiddelen.

De samenleving en ons werkveld zijn altijd in beweging. Ons toezicht beweegt voortdurend mee. Zelf blijven we, net zoals wij van zorgaanbieders verwachten, voortdurend leren en verbeteren in ons denken en handelen.

De mensen van IGJ

We voeren ons toezicht uit met respect voor mensen. Voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Veel van ons werk speelt zich af in het brandpunt van de actualiteit. Het is verantwoordelijk werk, vaak intensief en altijd inspirerend. Wij weten dat de kwaliteit van ons werk afhangt van de kwaliteit van onze mensen. We zoeken bevlogen medewerkers. Integere mensen met een voorliefde voor maatschappelijk belang. Resultaatgericht, communicatief, stressbestendig en overtuigend. We vinden het belangrijk om met onze medewerkers in gesprek te zijn over hun bijdrage aan ons toezicht. We geven ruimte voor persoonlijke groei en reflectie en investeren in ontwikkeling en opleiding. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

J.M. (Judith) Zondag, recruiter

0650054576

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur medische technologie projectmatig thematoezicht

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior inspecteur veilige toepassing medische technologie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior inspecteur medische technologie met focus op beleid

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon