Inspecteur Middelbaar Beroepsonderwijs

Inspectie van het Onderwijs

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur nader te bepalen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 29 maart Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IVHO-22-221
 • Plaatsingsdatum 15 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter? Misschien is dat wel de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie toezicht houdt op het onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Als inspecteur speel je daarbij een belangrijke rol.

Wil je binnen een team van hoogopgeleide professionals en bijdrage leveren aan goed onderwijs? Vind je het leuk om onderzoek te doen bij mbo-instellingen in het hele land? Als dat zo is, dan willen wij jou graag ontmoeten!

Wat ga je doen:
Als inspecteur bij de directie mbo voer je onderzoeken uit om de kwaliteit van het onderwijs in het mbo in beeld te brengen. Centraal hierbij staan de belangen van leerlingen en studenten. Het doel is het stelsel zo te laten functioneren dat het voorziet in de bagage die voor leerlingen en studenten nu en in hun verdere onderwijsloopbaan en leven essentieel is. Als inspecteur signaleer, agendeer en onderzoek je de ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs in het mbo en het onderwijsstelsel als geheel. Je zet onderzoeksprogramma’s op, voert deze uit en gaat met mbo-besturen, brancheverenigingen, koepelorganisaties en het ministerie van OCW in gesprek om de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs te bevorderen.

Ook doen we onderzoek naar hoe individuele besturen en directies van mbo-instellingen zicht hebben op de kwaliteit van hun opleidingen en in hoeverre zij hier actief op sturen. Je maakt hierbij deel uit van het onderzoeksteam, doet bureauonderzoek en voert op basis daarvan gesprekken met betrokkenen. Daarbij kijk je naar zaken als het onderwijsproces, de kwaliteitszorg en financiële risico’s. Onze bevindingen bespreek je met het college van bestuur of de directie, want zij zijn immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Vrijwel al ons onderzoek is maatwerk: dat vraagt om initiatief en creativiteit, kennis van methoden en technieken, ervaring met het werken met databestanden, gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en financieel inzicht. Veel van het onderzoek vindt onder tijdsdruk plaats waarbij in korte tijd afgewogen en onderbouwde rapportages opgeleverd moeten worden die juridisch stand houden.

Als inspecteur vertegenwoordig je de directie mbo bij externe overleggen en lever je een actieve bijdrage aan de kennisontwikkeling van de directie. Daarnaast draag je bij aan de verdere ontwikkeling van onze interne processen en ons toezicht.

Waar ga je werken?
De directie Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) houdt toezicht op alle instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs: bekostigde en niet-bekostigde instellingen, klein en groot. Het MBO is een heel diverse onderwijssector waar 60% van de beroepsbevolking wordt opgeleid voor het uitoefenen van een vak: van het leggen van zonnepanelen tot het bakken van brood, van het besturen van een binnenvaartschip tot het maken van medische instrumenten. Ook houden we toezicht op VAVO, overige educatie en de taalschakeltrajecten. Binnen de directie werken hoogopgeleide en deskundige professionals dagelijks met enthousiasme en grote betrokkenheid. De sfeer is collegiaal en informeel.

Ter versterking van de directie MBO zijn we op zoek naar gedreven en nieuwsgierige medewerkers voor onze afdeling bekostigde instellingen (BKI). Er is 1 vacature vanwege de pensionering van een collega.
Daarnaast heeft de directie MBO nog een afdeling Stelsel, daar houden we toezicht op de kwaliteit van het mbo-stelsel als geheel en een afdeling niet-bekostigde instellingen (NBI).

De afdeling BKI beschrijven we hieronder in het kort:
De afdeling bekostigde instellingen (BKI) houdt toezicht op alle Rijksbekostigde instellingen, ROC’s, AOC’s (groene instellingen) en beroepscolleges in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Het onderwijsveld is voortdurend in ontwikkeling. Onder andere door fusies is de omvang en complexiteit van instellingen de laatste jaren aan het toenemen, dit vraagt om passend toezicht en maatwerk.

Tussen de afdelingen vindt veel afstemming plaats en wordt veel samengewerkt. Na verloop van tijd overstappen naar een andere afdeling is mogelijk, de inspectie heeft persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit hoog in haar vaandel staan.

 • je hebt een afgeronde masteropleiding (zoals bestuurskunde, rechten of gedragswetenschappen);
 • je hebt ervaring met het uitzetten en uitvoeren van onderzoek;
 • je bezit goed ontwikkelde voelsprieten voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Naast deze eisen herken je jezelf in de volgende eigenschappen
Dankzij je sterke analytische vaardigheden bekijk je graag ingewikkelde vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Het is voor jou geen probleem hoofd- en bijzaken te scheiden. Je hakt graag knopen door en ben je daarbij bewust van de impact van jouw beslissingen. Je werkt constructief en verbindend samen met collega’s binnen en buiten de inspectie, maar oordeelt kritisch en onafhankelijk. Probleemloos voer je moeilijke gesprekken met besturen of directies van instellingen. Je bent flexibel, want het toezicht bij deze instellingen doen we bij instellingen in heel Nederland en we gaan actief op signalen en risico’s af. Je schroomt niet om hulp te vragen, tegenspraak te organiseren, en feedback te geven en ontvangen.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur nader te bepalen
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • heb je belangstelling om als inspecteur/onderzoeker het MBO in Nederland verder te helpen verbeteren? Dan zien we je reactie graag tegemoet;
 • de Inspectie van het Onderwijs hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou;
 • je kunt reageren tot en met dinsdag 28 maart 2023;
 • de selectie vindt plaats in de weken 13 en 14 van 2023;
 • een assessment of referentiecheck kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) houdt toezicht op alle instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs: bekostigde en niet-bekostigde instellingen, klein en groot. Het MBO is een heel diverse onderwijssector waar 60% van de beroepsbevolking wordt opgeleid voor het uitoefenen van een vak: van het leggen van zonnepanelen tot het bakken van brood, van het besturen van een binnenvaartschip tot het maken van medische instrumenten. Ook houden we toezicht op VAVO, overige educatie en detaalschakeltrajecten. Binnen de directie werken hoogopgeleide en deskundige professionals dagelijks met enthousiasme en grote betrokkenheid. De sfeer is collegiaal en informeel.

Ter versterking van de directie MBO zijn we op zoek naar gedreven en nieuwsgierige medewerkers voor onze afdelingen niet-bekostigde instellingen(NBI) en bekostigde instellingen (BKI). Er is 1 vacature per afdeling.

Daarnaast heeft de directie MBO nog een afdeling Stelsel, daar houden we toezicht op de kwaliteit van het mbo-stelsel als geheel.

De afdelingen NBI en BKI beschrijven we hieronder in het kort:
De afdeling niet-bekostigde instellingen (NBI) houdt toezicht op alle erkende niet-bekostigde mbo-instellingen in Nederland. Het toezichtsveld kent een dynamische complexiteit. Er zijn veel niet-bekostigde instellingen, van heel klein, tot zeer grote instellingen. En het stelsel is voortdurend in beweging met een continue aanwas van nieuw erkende instellingen en instellingen die hun erkenning opzeggen of verliezen.

De afdeling bekostigde instellingen (BKI) houdt toezicht op alle Rijksbekostigde instellingen, ROC’s, AOC’s (groene instellingen) en beroepscolleges in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Het onderwijsveld is voortdurend in ontwikkeling. Onder andere door fusies is de omvang en complexiteit van instellingen de laatste jaren aan het toenemen, dit vraagt om passend toezicht en maatwerk.
Tussen de afdelingen vindt veel afstemming plaats en wordt veel samengewerkt. Na verloop van tijd overstappen naar een andere afdeling is mogelijk, de inspectie heeft persoonlijke ontwikkeling en mobiliteit hoog in haar vaandel staan.

Inspectie van het Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. De missie van de Inspectie van het Onderwijs is dan ook: effectief toezicht voor beter onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs analyseert jaarlijks op afstand de gegevens van elke school om te zien of er risico's zijn. Daarnaast doen wij ten minste één keer per vier jaar uitgebreid onderzoek op locatie bij ieder bestuur en zijn scholen. Dit vierjaarlijkse onderzoek begint bij de schoolbesturen, want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De Inspectie van het Onderwijs is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen.

Inspectie van het Onderwijs

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marc van Kempen

06-27743483

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vera Schilperoort, adviseur werving & selectie

06-22843830

Solliciteren?

Inspectie van het Onderwijs nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior financieel inspecteur – regio Zuid

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior financieel inspecteur

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior financieel inspecteur – regio Noord/Oost

Inspectie van het Onderwijs
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon