Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Inspecteur milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur NTB
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 14 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2020-0138
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Projecten op het terrein van de logistieke afhandeling van onder andere kunststofafval, e-waste en biomassa. Dit zijn onderwerpen waarbij veel milieuwinst te halen is en daar draag jij aan bij in deze rol.

Jij kan ontwikkelingen op het gebied van afval vertalen in relatie tot jouw eigen toezichtwerk door goede analyses te maken. Op basis van jouw analyses voer je onder andere (bedrijfs)controles uit op de uitvoering en naleving van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en daarmee samenhangende regelingen. Het kan daarbij gaan om EVOA-controles en het afhandelen van signalen van andere handhavingspartners. Verdere onderzoeken te instellen en beleidsvoorstellen doen hoort uiteraard bij jouw werk.

Jij gebruikt niet alleen de standaardmethodes zoals lasten onder dwangsom maar jij kijkt ook naar andere mogelijkheden om bedrijven te beïnvloeden. Denk hierbij aan een strakkere afstemming met andere overheden over toezicht of het betrekken van branche- en koepelorganisaties.

Vanuit jouw kennis en ervaring ben je een goede gesprekspartner. Als er tekorten zijn in de naleving van wet- en regelgeving kan jij deze helder en duidelijk uitleggen. Jij neemt de verantwoordelijkheid om een advies te geven en bent in staat risico’s te duiden en oplossingsrichtingen te benoemen en bedenken richting de organisatie. Je begrijpt dat verschillende stakeholders verschillende belangen hebben, waarbij je altijd werkt in lijn met de strategie van de organisatie.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding.
 • Je hebt ervaring op het gebied van afvalstoffen.
 • Bij voorkeur ben je op de hoogte van actuele wet- en regelgeving zoals de EVOA.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met milieu en afval.
 • Je bent bereid het diploma BOA te halen.
 • Je hebt een geldig rijbewijs B.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur NTB
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Heb je interesse? Je kan reageren op deze vacature tot 14 augustus 2020.
 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats via een videoverbinding
 • De ILT hecht grote waarde aan het vergroten van diversiteit binnen de organisatie. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het programma Afval circulair worden projecten uitgevoerd op onder andere het terrein van kunststofafval, elektronische apparatuur (e-waste) en biomassa. Risico’s liggen op een aantal gebieden:

- duurzaamheid: onvoldoende recycling, waardoor verlies van energie en schaarse grondstoffen plaats vindt;

- veiligheid: gevaar voor gezondheid en milieu door onjuiste verwerking van gevaarlijke afvalstromen en door aanwezigheid van gevaarlijke stoffen;

-‘dump’ van afvalstoffen in landen met een minder ontwikkelde verwerking- en toezichtstructuur.

Voorbeelden van projecten waar momenteel aan gewerkt wordt vanuit de ILT:

1)    Duurzaamheid en Kunststof: meer sturen op preventie (lees: van lineair naar circulair design), verschuiving van virgin grondstoffen naar hernieuwbare grondstoffen, betere kwaliteit en strategische (keten)samenwerking. Naast toezicht op de bestaande wetgeving (Besluit Beheer Verpakkingen 2014) voert de ILT ook monitoringsonderzoeken uit.

2)    E-waste: voor elektrische- en elektronische apparaten geldt dat bedrijven bij het productontwerp meer aandacht moeten hebben voor de recyclebaarheid van het product in de afvalfase. Tevens moet het percentage van de inzameling van afgedankte apparaten substantieel hoger worden. De ILT beoordeelt de rapportages over de inzameling en verwerking en houdt toezicht op de gecertificeerde verwerking en de export van E-waste.

Om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verschillende onderdelen van de keten tot een meer afgestemde en verbeterde aanpak te komen, ontwikkelt de ILT met andere toezichthouders een gezamenlijke taskforce.  Door het uitwisselen van succesvolle interventiestrategieën komt er een meer landelijke aanpak waardoor de slagkracht, de uniformiteit en de efficiëntie van het toezicht groter zullen zijn.

3)    Het onderwerp zeer zorgwekkende stoffen vraagt toenemende aandacht. Zie ook de resultaten van het ILT-onderzoek naar GenX-afvalstromen. Daarnaast willen we dat blendcomponenten in brandstof verantwoord en transparant worden toegepast; er geen gevaarlijke chemische processen aan boord van schepen op zee plaatsvinden als gevolg van het toedienen van chemicaliën in Nederland en de export van brandstoffen verantwoord plaatsvindt.  Het project ’African Blends’ dient als voorbeeld: https://www.ilent.nl/documenten/rapporten/2018/07/04/onderzoeken-van-de-ilt-stookolie-voor-zeeschepen-en-autobrandstoffen-voor-west-afrika

De veranderingen binnen het afvalvraagstuk in relatie tot de circulaire economie vragen om een proactieve aanpak. Dit betekent dat we jaarlijks een aantal signalerende en agenderende onderzoeken uitvoeren. Daarnaast voeren we ook een aantal operationele toezichtprojecten uit op basis van de resultaten van de onderzoeken in het voorafgaande jaar. Het onderzoek moet daarbij inzicht geven in de markt (organisatie, actoren, stakeholders), aard van de stromen, knelpunten, problemen, risico’s, de gewenste beïnvloeding, het handelingsperspectief van de ILT en een voorstel voor een operationeel uitvoeringsprogramma.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. We werken aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties. We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie. 

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rudy de Groot

06-52043763

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nicolien Eisenga

06-39834544

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Parttime inspecteur milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator continue verbeteren

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend inspecteur scheepvaart

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Zwijndrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon