Inspecteur Nucleaire Installaties

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer ANVS 22-167
 • Plaatsingsdatum 9 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De juiste omgang met radioactief materiaal. Het veilige gebruik van ioniserend straling. Het verantwoord ontwerpen, bouwen, gebruiken en ontmantelen van kernreactoren. Het zijn slechts enkele voorbeelden van zaken waarop jij aan bijdraagt als senior inspecteur nucleaire installaties bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Vanuit Den Haag en vanuit huis werk je aan een belangrijk maatschappelijk doel: een veilig Nederland.

Wat ga je doen
Als inspecteur nucleaire installaties ga je met jouw technische kennis op gebieden als elektrotechniek, meet- en regeltechniek, procestechnologie, kwaliteitszorg en certificering, werktuigbouwkunde, materiaalkunde en technische of kernfysica beoordelen of de situatie bij de Nederlandse nucleaire installaties conform de afspraken is. Hierbij zijn hoge technische en maatschappelijke eisen én de kaders die wet- en regelgeving stellen leidend. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Je beoordeelt de informatie die je van de vergunninghouder of -aanvrager en van collega’s krijgt aangereikt. Denk aan tekeningen en specificaties van de installatie en inspectierapporten. Deze zet je af tegen de eisen en kaders. Heb je aanvullende vragen? Dan benader je de vergunninghouder of -aanvrager, je overlegt met collega’s en externe partijen als ingenieursbureaus of je bezoekt de installatie.. Zo kom je tot een helder oordeel. Waar nodig zorg je dat de vergunninghouder of -aanvrager aanvullende maatregelen neemt om de nucleaire veiligheid te waarborgen.

Jouw belangrijkste focuspunt
Jouw inzet als inspecteur nucleaire installaties zorgt dat de vergunningen die wij hebben verstrekt aan de nucleaire installaties in ons land, denk aan de kerncentrale Borsele en het Reactor Instituut Delft en de afvalopslag in Zeeland, in stand blijven. Nu en in de toekomst. Daarnaast zet je sterk in op kennisdeling. Zo wissel je kennis en ervaring uit met je cluster en binnen onze organisatie als geheel. Ook neem je deel aan externe kennisuitwisseling, bijvoorbeeld via werkgroepen. Dit doe je nationaal én internationaal.

Hoe werken wij
Op basis van de technische bagage en ervaring die jij meebrengt, bepalen we in overleg welk aandachtsgebied jij krijgt. Mis je bepaalde kennis of competenties? Dan zorgen we dat je de juiste trainingen krijgt. Uiteraard maken we je ook wegwijs in onze organisatie. We streven ernaar dat je na ongeveer een jaar alle ins en outs weet en volledig zelfstandig aan de slag kan.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) geeft de afdeling Monitoring, Onderzoek en Beoordeling invulling aan de kennisfunctie op de gebieden nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging. Wij monitoren nieuwe ontwikkelingen vanuit de kennisvelden (van buiten naar binnen) en vanuit de praktijk (van binnen naar buiten). Deze ontwikkelingen zetten wij om in kennis die we vervolgens beschikbaar stellen binnen de ANVS en aan (inter)nationale instanties, zoals internationale samenwerkingsverbanden, verschillende ministeries en andere inspectiediensten.

Daarnaast treden we op als coördinerend opdrachtgever richting kennisinstituten die een bijdrage kunnen leveren aan de taken van de ANVS en invulling geven aan het ANVS-onderzoeksprogramma. Denk aan het RIVM. Op dagelijkse basis leveren onze verschillende vakspecialisten input voor de gehele ANVS. Zij voeren specialistische inspecties uit in het kader van toezicht en beoordelen ingediende plannen van onder meer vergunninghouders. Wil een vergunninghouder bijvoorbeeld iets wijzigingen in een installatie? Dan beoordelen onze specialisten deze voorstellen in het licht van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Ook geven zij binnen de ANVS adviezen over vergunningverlening en toezicht.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Ervoor zorgen dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland aan de hoogste eisen voldoen: dat is wat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) doet. We stellen regelgeving op en verlenen vergunningen. Daarnaast zien we erop toe dat regels worden nageleefd en handhaven we als dat nodig is.

De ANVS heeft een onafhankelijke positie binnen de overheid. Ons werk is maatschappelijk relevant en wordt dan ook op de voet gevolgd door publiek, politiek en stakeholders. We richten ons op onderwerpen als radioactief afval, de veiligheid van een kerncentrale en de toepassing van ioniserende straling in bijvoorbeeld ziekenhuizen. In onze dynamische omgeving werken we dagelijks hard aan het waarborgen en verbeteren van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Veiligheid voorop: dat is ons leidende principe.

Om onze taken op een hoog niveau uit te kunnen voeren, is binnen de ANVS expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming gebundeld. In onze kennisintensieve organisatie kijken we altijd hoe het beter kan. Iedere medewerker heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wat we gemeen hebben? We zijn kritisch, onafhankelijk, gedreven en probleemoplossend. De ANVS is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De ANVS is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten ook de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Naast je kwaliteit, talenten en motivatie breng je ook jouw eigen unieke identiteit mee. Je bent van harte welkom!

De ANVS is een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer B. Verweij (Bert), Teamleider

06-22922740

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Melek Ozen, adviseur werving en selectie

06-46205618

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vergunningverlener (senior/junior) Transport radioactieve stoffen

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Inspecteur

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon