• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: ANVS 24-014, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Momenteel worden er actief stappen ondernomen voor de bouw van de PALLAS-reactor. Ook heeft de regering de ambitie uitgesproken om twee nieuwe kerncentrales te bouwen en de levensduur van de kerncentrale Borssele te verlengen. Het vakgebied evolueert snel door opkomende ontwikkelingen die nieuwe uitdagingen met betrekking tot radioactief afval met zich meebrengen. De eisen voor afvalbeheer worden steeds complexer en er wordt gestreefd naar een geïntegreerd afvalbeheer. In deze rol draag je bij aan de ontwikkeling van de toezichtstrategie en voer je inspecties uit bij nucleaire installaties. Klinkt dit als iets voor jou? Lees dan verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol
In deze rol bij De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) krijg je de kans om je verder wilt ontwikkelen als toezichthouder binnen de nucleaire sector.

Je voert verschillende taken uit om bij te dragen aan het toezicht op nucleaire installaties en radioactief afvalbeheer (RAB). Dit omvat onder andere het uitvoeren van inspecties op locaties zoals nucleaire installaties en de centrale opslag van radioactief afval bij COVRA, gemiddeld tussen 6 en 10 keer per jaar.

In de eerste instantie assisteer je van andere inspecteurs bij de voorbereiding van inspecties, inclusief het bepalen van de scope, het toetsingskader, en het uitvoeren en afronden van inspecties, met als doel op termijn zelfstandig inspecties uit te voeren. Hierin krijg je de ruimte om je te specialiseren in het vakgebied en op termijn deelnemen aan thematische internationale werkgroepen.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Bij een inspectie begeef je je op alle relevante plekken binnen het bedrijf en heb je gesprekken met betrokkenen zoals stralingsdeskundigen en leidinggevenden.
Met een kritische instelling de juiste informatie te achterhalen, geeft jou energie. Bovendien ben je enthousiast om kennis op te doen van internationale richtlijnen, normen en standaarden op het gebied van radioactief afvalbeheer, aangezien het nucleaire werkveld sterk internationaal georiënteerd is. Je neemt actief deel aan opleidingen en symposia, zowel nationaal als internationaal, om je expertise te vergroten en je netwerk uit te breiden. Op termijn is het mogelijk om, in samenwerking met je collega's, deel te nemen aan thematische internationale werkgroepen bij organisaties zoals het IAEA in Wenen of de OECD-NEA in Parijs.

Je vindt het leuk om technische vraagstukken in een steeds veranderende en complexe omgeving te analyseren en beoordelen. Tegelijkertijd vind je het belangrijk om het overzicht te behouden en de samenhang te begrijpen tussen technologie, organisatie, beleid, internationale best practices en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. Sparren met technische experts, beleidsmakers en juristen spreekt je aan. Je werkzaamheden zijn gevarieerd en elke week brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Meer weten?

Is jouw interesse gewekt, maar heb je toch nog wat vragen? Neem dan contact met ons op! Jasper Tomas, teamleider ECO vertelt je graag alle ins en outs van de functie. Je kan hem telefonisch bereiken, via 06-11204316. Hij staat je graag te woord!

Ben jij benieuwd naar de ontwikkelingen op het gebied van radioactief afval en de rol van de ANVS hierin? Je leest er meer over op onze website!

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Beoordeling & Advies (DBA) adviseert, ondersteunt en voedt alle primaire taken van de ANVS vanuit de verschillende specialistische kennisfuncties die hier zijn ondergebracht. De directie vervult de adviesrol van de ANVS op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding, alsmede beveiliging en safeguards. De DBA vervult deze rol ten behoeve van in- en externe partijen. Een breed scala van expertises is gebundeld in deze directie: naast nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, is ook het uitvoeren van beoordelingen en specialistische inspecties ten behoeve van het bevoegd gezag, alsook het ontwikkelen van uitvoeringsbeleid belegd. Juridische zaken, externe en interne communicatie, externe betrekkingen, publieksvoorlichting, coördinatie van kennis, onderzoeksprogrammering, internationale missies en rapportages, en crisisvoorbereiding, zijn tevens ondergebracht bij de DBA.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Erop toezien dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland aan de hoogste eisen voldoen; dat is wat de ANVS doet. We stellen regels op en verlenen vergunningen. Daarnaast zorgen we dat de regels worden nageleefd en handhaven we als dat nodig is.

De ANVS staat continu in de schijnwerpers. Ons werk is maatschappelijk relevant en wordt dan ook op de voet gevolgd door publiek, politiek en stakeholders. We richten ons op onderwerpen als radioactief afval, de veiligheid van een kerncentrale en de toepassing van ioniserende straling in bijvoorbeeld ziekenhuizen. In onze dynamische omgeving werken we dagelijks hard aan het waarborgen en verbeteren van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Veiligheid voorop: dat is ons leidende principe. In juli 2022 hebben we ons vernieuwde Koersdocument gepubliceerd. Met dit Koersdocument herbevestigen we de uitgangspunten van onze organisatie en zetten we onze strategische lijn uit voor de komende jaren.

Om onze taken op een hoog niveau uit te kunnen voeren, bundelen we binnen de ANVS expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In onze kennisintensieve organisatie kijken we altijd hoe het beter kan. Iedere medewerker heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Hierbij kijken we naar wat we gemeen hebben, zijn we kritisch, onafhankelijk en probleemoplossend. De ANVS is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De ANVS is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten ook de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Naast je kwaliteit, talenten en motivatie breng je ook jouw eigen unieke identiteit mee. Je bent van harte welkom!

Onafhankelijke organisatie

Tot 2015 waren de diverse overheidstaken en de kennis over de nucleaire sector verspreid over verschillende instanties. Al deze kennis en kunde is nu gebundeld in de ANVS. De ANVS is sinds 1 augustus 2017 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Hierdoor kunnen beslissingen onafhankelijk worden genomen. De ANVS valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jasper Tomas, teamleider ECO

06-11204316

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Yasmin Vittali, adviseur Werving en Selectie

06-48048494

Solliciteren?

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur leren en ontwikkelen

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Coördinerend beleidsmedewerker afvalverwerking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)

Senior beleidsmedewerker afvalverwerking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon