Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Inspecteur Toezicht Nieuwe Zorgaanbieders Geestelijke Gezondheidszorg

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 27 november Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 20-51
 • Plaatsingsdatum 12 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zoeken we in verband met de komst van de wet toetreding zorgaanbieders een nieuwe collega.

De wet toetreding zorgaanbieders voorziet in een meldplicht voor alle nieuwe aanbieders van zorg als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Doel van deze meldplicht is om het risicotoezicht op nieuwe zorgaanbieders effectiever vorm te geven. Het tweede doel van de meldplicht is te waarborgen dat de nieuwe zorgaanbieder vooraf kennis heeft genomen van de eisen die gelden vanaf het moment waarop hij zorg gaat verlenen.

Als inspecteur werk je samen met andere medewerkers aan de IGJ-brede opgave om het toezicht op nieuwe zorgaanbieders intensiever aan te pakken.

Je werkt vanuit de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg, maar je bent ook flexibel en breed inzetbaar binnen de hele IGJ als dat nodig is. Je bent nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen in het toezicht op de gezondheidszorg en je denkt actief mee over innovatieve oplossingen om ons toezicht beter, slimmer en efficiënter in te vullen. Het uitvoeren van toezicht op nieuwe zorgaanbieders is je belangrijkste aandachtsveld. Je bezoekt een breed scala aan (nieuwe) zorgaanbieders. Je analyseert de verzamelde informatie en je legt je bevindingen vast in heldere rapportages. Deze rapportages vormen de basis voor het risicogestuurde toezicht op nieuwe zorgaanbieders. Daarnaast behoren ook projectmatige werkzaamheden in de doorontwikkeling van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders en andere algemene toezichtstaken tot je functie.

Je werkt samen met (senior)inspecteurs en medewerkers toezicht. Daarbij werk je binnen bepaalde methodische kaders. Jullie bespreken casuïstiek en delen kennis. Ook werk je nauw samen met collega’s van andere afdelingen rond het toezicht op nieuwe zorgaanbieders en specialisten binnen de organisatie.

De ontwikkelfase waarin wij ons bevinden in het toezicht op nieuwe zorgaanbieders biedt volop ruimte voor nieuwe ideeën en creativiteit.

De IGJ is een organisatie die altijd in beweging is. Daarom vinden we het belangrijk dat je proactief meedenkt en meebeweegt met ontwikkelingen in de zorg, het toezicht en onze interne werkprocessen. Daarbij hoort ook dat je breed inzetbaar bent.

Functie-eisen

Je bent in staat om je onafhankelijk op te stellen en bent gemotiveerd om bij te dragen aan het toezicht op de zorg- en hulpverlening. Daarbij handel je naar ons motto: duidelijk, onafhankelijk en eerlijk.

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Je hebt ruime werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg, het liefst binnen verschillende sectoren van de geestelijke gezondheidszorg en in verschillende functies;
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen (zowel politiek als maatschappelijk) binnen de gezondheidszorg en specifiek de geestelijke gezondheidszorg;
 • Je kan omgaan met de hectiek die publicitaire en politieke gevoeligheden met zich mee brengen;
 • Je bent samenwerkingsgericht, enthousiasmerend, flexibel en pragmatisch. Je bent veranderingsgezind en wilt daarin leren en ontwikkelen, samen met anderen. Daarbij zet je het gezamenlijk belang voorop en hecht veel waarde aan deskundige interactie;
 • Je kunt goed analyseren en je uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukken;
 • Je werkt planmatig en treedt toetsbaar en voorspelbaar op; 
 • Je kunt je eigen werk goed organiseren en prioriteren en bent in staat om onder (grote) druk te werken.

Competenties

Oordeelsvorming, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, stressbestendigheid, plannen en organiseren, accuraat werken en zelfontwikkeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Omdat je in deze functies met vertrouwelijke informatie werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties. Ook heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ nodig.
 • De functie van Inspecteur maakt deel uit van de functiefamilie Toezicht in het Functiegebouw Rijk. Kijk op www.functiegebouwrijksoverheid.nl voor het volledige functieprofiel van de functie Inspecteur.
 • Gedurende het eerste jaar volg je de generieke opleiding voor startende inspecteurs waarbij de werkpraktijk van het inspecteren centraal staat. Vervolgens ontvang je intern de IGJ-specifieke en praktijkgerichte modules voor beginnende inspecteurs. Via het eigen curriculum van de afdeling krijg je kennis over de sector. 

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Maatschappelijk Zorg

Het domein Maatschappelijke Zorg omvat vooral de langdurige zorg voor kwetsbare doelgroepen.

Het domein bestaat uit verschillende afdelingen die zich richten op toezicht op de zorg voor ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.  

Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. De zorg voor deze cliënten moet maatschappelijk ingebed zijn nu steeds meer zorg thuis plaatsvindt. Daarom wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg. Met het domein Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Deze afdeling houdt toezicht op de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). In de GGZ worden mensen behandeld omdat ze een psychische zorgvraag hebben. Het type vragen waarvoor mensen zorg krijgen in de GGZ is heel divers. Van belang is dat mensen worden ondersteund in hun herstel en zoveel mogelijk regie kunnen voeren over de zorg die ze ontvangen. Zeker als de klachten langer aanhouden, kan een psychische kwetsbaarheid op allerlei levensgebieden invloed hebben.

Kenmerkend is de grote variatie in type zorgaanbod in de ggz: het kan gaan om grote instellingen met een integraal aanbod, kleinere aanbieders met een specialistisch profiel of zelfstandig gevestigde therapeuten.

Het toezicht op de GGZ sluit aan op de ontwikkelingen in de samenleving en het zorgaanbod die met de GGZ te maken hebben. Denk aan de kwaliteit van de ambulante GGZ, effecten van personele krapte op het zorgaanbod, zorg voor mensen die verward gedrag vertonen, integere bedrijfsvoering of kwaliteit van gedwongen zorg. Het toezicht richt zich op belangrijke thema’s of risico’s in de GGZ en doet ook onderzoek naar incidenten die zich voordoen.

De afdeling GGZ bestaat uit 2 teams:

 • Team Incidententoezicht: dit team onderzoekt gemelde incidenten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de kwaliteit van zorg voorafgaand aan een suïcide, geweldsincidenten of meldingen over professionals die onveilig werken. Het gaat vaak om heftige situaties, waarbij we kijken of vanuit de zorg het juiste is geboden en wat er geleerd kan worden van een incident.
 • Team Risicogestuurd toezicht: dit team verzamelt gegevens en selecteert risico’s in de zorg. Het team legt op basis van de gesignaleerde risico’s bezoeken af aan instellingen en netwerken in de GGZ om te onderzoeken hoe de kwaliteit van zorg geregeld is. Het kan gaan om algemene kwaliteitsaspecten of specifieke risico’s of thema’s waar pro-actief onderzoek naar wordt gedaan. We proberen risico’s tijdig te signaleren en aan te moedigen wat goed gaat.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.igj.nl/over-ons


Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. M.P.C. Gadella-van Gils, Hoofd Geestelijke Gezondheidszorg a.i.

06-50007651

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling P&O

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inspecteur Verpleging & Verzorging

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Algemeen secretaris/directeur CCMO

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Veenhuizen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon