Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Integraal beveiligingscoördinator

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom

 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 25 september Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer AT_20190711_11
 • Plaatsingsdatum 11 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Agentschap Telecom werkt als overheidsorganisatie aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Denk aan vragen en zorgen rondom de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van IT-, communicatie- en andere technische netwerken die we dagelijks tegenkomen. En als integraal beveiligingscoördinator speel jij bij ons een belangrijke rol als het gaat om informatiebeveiliging.

Jij bent als integraal beveiligingscoördinator verantwoordelijk voor het vertalen van beveiligingskaders en het informatiebeveiligingsbeleid naar Agentschap Telecom. Daarbij is een praktische toepassing en uitvoerbaarheid in de dagelijkse praktijk een belangrijk thema. Het brede werkterrein omvat de governance, compliance, kwaliteitsborging en het portfoliomanagement binnen het voortbrengingsproces.

Informatiebeveiliging (IB) wordt bij Agentschap Telecom integraal benaderd vanwege de raakvlakken en overlap met onder meer privacy compliance (AVG en Wpg), integriteit, personeel en fysieke beveiliging. Dit vertaalt zich ook in de wijze van inrichting van thema’s als sturing en borging, verantwoording, risicomanagement en incidentmanagement.

Je schrijft het IB-beveiligingsplan van de organisatie, borgt de implementatie van de noodzakelijke IB-maatregelen en toetst op de naleving daarvan (compliancy). Je verantwoordt je naar zowel de directie als het departement en schrijft jaarlijks de in-controlverklaring namens de inspecteur-generaal. Je vertaalt en toetst IB-principes als security by design in architectuur en ontwerpen en staat voor een omgeving waarbinnen Agentschap Telecom veilig kan werken.

Je stemt af met alle relevante stakeholders, zowel intern, als extern, en bent in staat om hun verschillende belangen en perspectieven te laten doorwerken in risicoafwegingen op basis van de gestelde kaders.

Jouw taken

 • Je geeft advies aan de directie op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Je ondersteunt het organisatieonderdeel bij het bepalen van betrouwbaarheidseisen.
 • Je adviseert bij de uitvoering van risicoafwegingen, waarbij je kunt denken aan quickscans, risicoanalyses en risicoacceptaties.
 • Je adviseert over de te implementeren maatregelen voor ketens, processen en systemen - eventueel aanvullend op de EZK-baseline - en borgt deze.
 • Je zorgt voor het op- en bijstellen en herzien van het IB-beveiligingsplan en -handboeken.
 • Je zorgt voor het op- en bijstellen en actualiseren van vigerende maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, waarvoor maatregelen en procedures worden geëvalueerd en op praktische bruikbaarheid getoetst.
 • Je coördineert en houdt toezicht op de implementatie van beveiligingseisen en -voorschriften.
 • Je initieert periodieke inspecties van de informatiebeveiliging.
 • Je neemt deel aan het departementale IB-platformoverleg in Den Haag.
 • Je neemt deel aan het departementale crisis- en calamiteitenoverleg in Den Haag.
 • Je houdt ontwikkelingen bij op het gebied van de informatiebeveiliging en komt met aanbevelingen voor het gebruik van de informatievoorzieningen.
 • Je zorgt voor het coördineren, opstellen, uitdragen en bevorderen van de bewustwording.
 • Je gaat na in hoeverre de organisatie voldoet aan de BIO en AVG.
 • Je rapporteert binnen de kaders van de werkplancyclus aan de CIO over status en voortgang van de VIR-toepassing bij de dienst en het kerndepartement.
 • Je stelt onderbouwingen op ten behoeve van de vertrouwensfuncties.
 • Je coördineert de registratie, behandeling en afhandeling van beveiligingsincidenten.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau met een aanvullende opleiding in informatiebeveiliging (bijvoorbeeld CISM, CISSP, ISO 27000 of vergelijkbaar).
 • Je hebt  minimaal vijf jaar ervaring met betrekking tot het werkveld van informatiebeveiliging.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring op aanpalende beveiligingsonderwerpen zoals integriteit, privacy (AVG) en fysieke beveiliging (NkBR), aangezien Agentschap Telecom een integrale kijk heeft op beveiliging.
 • Je koppelt organisatiesensitiviteit aan overtuigingskracht.
 • Je kunt goed analyseren en netwerken.
 • Je bent omgevingsbewust en creatief.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Een veiligheidsonderzoek B maakt deel uit van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Bedrijfsvoering levert ondersteunende producten en diensten voor het Agentschap Telecom. We doen dit servicegericht en op basis van heldere randvoorwaarden. Met goede ICT, facilitaire voorzieningen, financiële middelen, HRM en inkoopprocessen bieden we onze collega’s een plezierige en efficiënte organisatie. Mede daardoor kunnen zij een bijdrage leveren aan de kerntaak van Agentschap Telecom: een verbonden Nederland.

Onze professionalisering is gericht op het versterken van de strategische functie, regievoering en klantgerichtheid. We doen dit door productgerichte sturing, kwaliteitsmanagement en het lean inrichten van processen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker voor wil werken, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Agentschap Telecom
Agentschap Telecom houdt Nederland veilig verbonden. De impact van telecommunicatie is enorm. Zonder telecommunicatie valt het openbaar vervoer direct stil, kunnen hulpdiensten hun belangrijke werk niet meer doen en valt de hartbewaking in ziekenhuizen uit. Gelukkig gaat dat in ons land allemaal goed. We hebben geweldige netwerken in Nederland: snel, betrouwbaar en overal bereikbaar. En dat moet natuurlijk zo blijven. Agentschap Telecom zorgt daarvoor. We verdelen de frequenties die hiervoor nodig zijn. En houden er toezicht op dat de
vergunninghouders zich wel aan de regels houden. We kijken of graafwerkzaamheden in Nederland veilig verlopen, controleren of weegschalen juist zijn afgesteld en of communicatieapparatuur aan de eisen voldoet. Dat doen we met ongeveer 330 mensen. Agentschap Telecom heeft kantoren in Groningen en Amersfoort. Maar wat ons betreft kun je ook thuis aan de keukentafel werken, of in de trein of bibliotheek. Want we zijn gewend om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.waliteitsmanagement en het lean inrichten van processen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Erik Fennema, CIO en wnd. hoofd Bedrijfsvoering

06-31662386

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Auditor/businesscontroller

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Technisch specialist

Agentschap Telecom (AT)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Juridisch medewerker

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Agentschap Telecom
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon