Integraal Beveiligingscoördinator (Adviseur Bedrijfsvoering)

Agentschap Telecom

 • Stand­plaats Groningen/Amersfoort
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor, WO bachelor
 • Vakgebied Telecom, ICT
 • Reageren voor 19 september
 • Vacaturenummer AT_20220722_11
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als IB-Coördinator ben je op tactisch/operationeel niveau verantwoordelijk voor het vertalen van beveiligingskaders en IB-beleid naar Agentschap Telecom, waarbij praktische toepassing en uitvoerbaarheid in de dagelijkse praktijk een belangrijk thema is. Het brede werkterrein omvat de governance, compliance, kwaliteitsborging alsmede het portfoliomanagement binnen het voortbrengingsproces. Informatiebeveiliging wordt bij Agentschap Telecom integraal benaderd vanwege de raakvlakken en overlap met Privacy compliance (AVG en Wpg), Integriteit, Personeel, Fysieke Beveiliging, etc. Dit vertaalt zich ook in de wijze van inrichting van sturing en borging, verantwoording, risicomanagement, incident management, etc. Primair heeft de IB-coördinator een implementatie en technische focus met kennis van de relevante normenkaders.
Je borgt de implementatie van de noodzakelijke IB-maatregelen en toetst op de naleving daarvan (compliancy) met de Baseline Informatiebeveiliging (BIO) als vertrekpunt. Daarnaast is de IB-coördinator verantwoordelijk voor de coördinatie van en het toezicht op de naleving van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst- Bijzondere Informatie (VIR-BI). De coördinatie van incidenten met betrekking tot staatsgeheime en departementaal vertrouwelijke informatie is een verantwoordelijkheid van de IB-coördinator. Je verantwoordt je naar zowel de directie als de lijnorganisatie en ondersteunt de afdelingen bij de verantwoording over informatiebeveiliging. Je vertaalt en toetst IB-principes als Security by Design in architectuur en ontwerpen en staat voor een omgeving waarbinnen Agentschap Telecom veilig kan werken.
Je stemt af met alle relevante stakeholders (zowel intern, als externe leverende partijen) en bent in staat om hun verschillende belangen en perspectieven te laten doorwerken in risicoafwegingen op basis van de gestelde kaders. In overleg met de CIO neem je deel aan departementale werkgroepen op het gebied van informatiebeveiliging.
- Taken:

 • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de directie op gebied van informatiebeveiliging.
 • Ondersteunen van het organisatieonderdeel bij het bepalen van betrouwbaarheidseisen.
 • Adviseren bij de uitvoering van risicoafwegingen (Quick Scans, Risico Analyses, Risico Acceptaties etc.).
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van lijnmanagement, ondersteunende afdelingen en medewerkers over inrichting, implementatie en uitvoering van beveiligingsrichtlijnen.
 • Borgen van te implementeren maatregelen voor ketens/processen/systemen eventueel aanvullend op de EZK-baseline.
 • Het op-/bijstellen en herzien van het integrale beveiligingsplan en handboeken.
 • Het op-/bijstellen en actualiseren van vigerende maatregelen op gebied van informatiebeveiliging.
 • Hiertoe worden maatregelen en procedures geëvalueerd en op praktische bruikbaarheid getoetst.
 • Coördinatie van en toezicht op de implementatie van beveiligingseisen en voorschriften.
 • Beheer van het ISMS-proces en onderliggende documentatie.
 • Initiëren van periodieke inspecties van de informatiebeveiliging.
 • Het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van de informatiebeveiliging en het doen van aanbevelingen voor het gebruik van de informatievoorzieningen.
 • Het coördineren, opstellen, uitdragen en bevorderen van de bewustwording.
 • Gaat na in hoeverre de organisatie voldoet aan de BIO en AVG.
 • Rapporteert binnen de kaders van de werkplancyclus – en escaleert zo nodig – aan de DHI, de lijnorganisatie en de CIO over status en voortgang van de integrale beveiliging bij de dienst/kerndepartement.
 • Opstellen van onderbouwingen t.b.v. vertrouwensfuncties.
 • Coördineren registratie, behandeling en afhandeling van beveiligingsincidenten.
 • Zo nodig, geven van aanwijzingen – namens de DHI – aan medewerkers in verband met de uitvoering van het integrale beveiligingsbeleid en de naleving van de beveiligingsvoorschriften.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bedrijfsvoering levert ondersteunende producten en diensten voor het agentschap. We doen dit servicegericht en op basis van heldere randvoorwaarden. Met goede ICT, facilitaire voorzieningen, financiële middelen, HRM en inkoopprocessen bieden we onze collega’s een plezierige en efficiënte organisatie. Mede daardoor kunnen zij een bijdrage leveren aan de kerntaak van Agentschap Telecom: een verbonden Nederland. Onze professionalisering is gericht op het versterken van de strategische functie, regievoering en klantgerichtheid. We doen dit door productgerichte sturing, kwaliteitsmanagement en het LEAN inrichten van processen.

Agentschap Telecom

Agentschap Telecom houdt Nederland veilig verbonden. We zijn toezichthouder, uitvoerder en autoriteit, met een positie middenin het digitale domein. En binnen dit domein gaan veranderingen snel. De impact van digitalisering en telecommunicatie is enorm. Gelukkig hebben we in ons land geweldige netwerken: snel, betrouwbaar en overal bereikbaar. En dat moet natuurlijk zo blijven. Agentschap Telecom zorgt daarvoor. Samen met bijna 400 medewerkers houden we ons bezig met het verdelen van frequenties die hiervoor nodig zijn, kijken we of graafwerkzaamheden in Nederland veilig verlopen en we checken of apparatuur aan de eisen voldoet, zodat het geen storingen veroorzaakt. Daarnaast zetten we ook in op andere gave dossiers, zoals 5G, artificial intelligence, cyberveiligheid en ruimtevaart.

We zorgen ervoor dat netwerken in Nederland betrouwbaar, beschikbaar en veilig zijn. Zo maken we ons land ook digitaal weerbaar. Want de gevolgen van telecomuitval zijn enorm: het openbaar vervoer komt stil te liggen, hulpdiensten kunnen hun werk niet doen en de hartbewaking in ziekenhuizen valt uit. Maar ook moet iedereen veilig online zaken kunnen regelen en kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid, waar je ook bent.

Uitdagend, innovatief en maatschappelijk waardevol werk
Bij Agentschap Telecom werken mensen met passie voor hun vak. We hebben twee kantoren: in Groningen én het centraal gelegen Amersfoort. Maar wat ons betreft mag je ook regelmatig thuis aan de keukentafel werken, of in de trein of bibliotheek. We zijn namelijk gewend om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Thijs Beers (tot 15 augustus 2022)

06-25114814

Erik Fennema CIO (vanaf 15 augustus 2022)

06-31662386

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Agentschap Telecom nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programma secretaris Openbaarmaking & Transparantie

Agentschap Telecom (AT)
 • Stand­plaats Amersfoort / Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

IT auditor / Toezichthouder cybersecurity

Agentschap Telecom (AT)
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Toezichtsbeleid en -ontwikkeling

Agentschap Telecom (AT)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon