• Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur 3 jaar.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 27 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 559316
 • Plaatsingsdatum 5 juni 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Architect! Wordt Integratie Architect!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

De functionaris is verantwoordelijk voor het in samenhang te kunnen voorzien in Bedrijfsarchitectuur, ICT architectuur en Voertuigarchitectuur. Dit richt zich binnen het aandachtsgebied van de integratie van militaire ICT systemen in technisch complexe militaire platformen. De integratie architect is verantwoordelijk voor de afstemming van de integratie van militaire communicatiesystemen in militaire platformen en vormt daarmee de schakel tussen DMO-Grondgebonden Wapensystemen en JIVC. Daarbij is de integratie architect een verlengstuk van de bedrijfsarchitectuur voor het ontwikkelen (design) van integratiemodellen voor de implementatie van nieuwe militaire ICT systemen in militaire voertuigen. De integratie architect zorgt voor de samenhang in de ontwikkeling van een generieke voertuig integratie architectuur tussen DMO, JIVC en de programma organisatie

Werkzaamheden:

 • Het ontwikkelen van een Integratie Architectuur voor de implementatie van mobiele Command & Control systemen in militaire voertuigen, met de nadruk op de ontwikkeling van een toekomst gericht (voertuig) netwerkarchitectuur.
 • Toetsen en indien noodzakelijk het herschrijven/aanpassen van bestaande architectuur.
 • Ondersteuning aan de programma organisatie Foxtrot van het ontwikkelen van een toekomstvisie over integratie en samenhang tussen militaire ICT systemen en militair mobiele platformen.
 • Neemt deel aan kennisontwikkeling en experimenten (innovatie) trajecten op het gebied van voertuigarchitectuur.
 • Het adviseren over en specificeren van Architecture Building Blocks (ABB’s).
 • Het begeleiden en coachen van op het gebied van de ABB’s en het gebruik van ArchiMate hierbij.
 • Het adviseren over integratie en de implementatiefase (roadmapping, programma planning, lifecycles afstemmen en borging) van deelprojecten afkomstig uit de ontwikkelde roadmap.
 • Medeverantwoordelijk voor de kwaliteit, tijd en integratie, afstemming en borging van de deliverables (integratie Architecture, Platform integratie Roadmap en Programma Plan).
 • Deelname aan- en organiseren van  verschillende werkgroepen en overlegfora binnen het werkgebied.

Functie-eisen

De Integratie Architect  die wij zoeken is iemand die:

 • Samenwerken ziet als een voorwaarde voor succes;
 • Die begrijpt dat naast kwaliteit, ook transparantie en uitlegbaarheid van groot belang zijn tijdens operationeel gebruik;
 • Creatief is en mogelijkheden ziet waar nog niemand die heeft gezien;
 • Goed kan netwerken en kan samenwerken met andere professionals binnen en buiten de organisatie;
 • Makkelijk kan schakelen in aanpak en stijl om doel te bereiken;
 • Pragmatische benadering in de analyse en oplossing van complexe vraagstukken;
 • Communicatief vaardig is in een internationale omgeving.

Functionaris is bereid voor de werkzaamheden te reizen naar het buitenland (Duitsland, Engeland en Verenigde Staten).

1.    Opleidingsrichting en/of vakkennis:

 • HBO/WO-opleiding, bij voorkeur op basis van een opleiding Elektro Techniek of Technische Bedrijfskunde. Een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring (HBO/Master niveau in een technische richting, waarbij de geïnteresseerde een hoge mate van affiniteit heeft met IT- en voertuigtechnologie).

2.    Ervaringseisen/wensen:

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring of affiniteit met technisch (voertuig) architectuur;
 • Ervaring en opgebouwde kennis van complex IT-systeemontwerp, IT-systeemintegratie en IT-systeemfunctionaliteiten;
 • Kennis en ervaring op het gebied van militaire commandovoering ondersteunende systemen;
 • Kennis op het gebied van (militaire) radio- en communicatiesystemen; 
 • Kennis op het gebied van (militaire) platformen en gerelateerde integratieproblematiek;
 • Kennis en ervaring met Concept Development & Experimentation trajecten.

3.    Gewenste Competenties:

 • Analyseren
 • Beïnvloeden
 • Communiceren
 • Conceptueel denken
 • Organisatiegericht
 • Netwerken
 • Plannen en Organiseren

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.526 Max. €5.821 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur 3 jaar.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de week van 5 juli; het zou kunnen dat de externe gesprekken op een later tijdstip gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.   
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).
 • Deze functie is voor een periode van drie jaar.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Waar ga je werken?

Afdeling: LANDGEB IT/SPROJ&ONTW/FOXTROT
Locatie: Amersfoort - Bernhardkazerne

Wie zijn wij?

Defensie Thema Informatiegestuurd Optreden (IGO)
De Defensievisie 2035 ‘ Vechten voor een veilige Toekomst’ geeft een duidelijk beeld van onze ambities. Eén daarvan is dat de toekomstige krijgsmacht een genetwerkte organisatie is, waarin iedereen en alles met elkaar verbonden is, waar informatie tussen verschillende eenheids- en rubriceringsniveaus moeiteloos wordt uitgewisseld en sensoren tot op de individuele soldaat worden gedragen. Informatie Gestuurd Optreden (IGO) moet leiden tot een effectiever optredende, en daardoor sterkere, krijgsmacht. Het brengen van het juiste effect op de juiste tijd en plaats vergt een gedegen informatiepositie. Deze informatiepositie moet worden verkregen door de aanleg van een robuust, gerubriceerd, federatief netwerk, waarop alle sensoren en ingezette militairen zijn aangesloten. Er is een IT-infrastructuur nodig die in staat is de huidige en toekomstige hoeveelheid informatie te verwerken en die interoperabel is met interne- en externe partners; een IT infrastructuur die functioneert als soort een informatie snelweg. Een snelweg voor alle militaire gebruiksomstandigheden; statisch, ontplooid, mobiel, uitgestegen en te voet.

Defensie programma FOXTROT
Het programma FOXTROT realiseert de digitale transformatie van de krijgsmacht in het mobiele militaire domein. FOXTROT operationaliseert daarmee de ambities uit de Defensievisie 2035 langs de richting die de IT-strategie voorschrijft. FOXTROT is het krijgsmachtbrede programma dat de noodzakelijke veranderingen organiseert om Informatie Gestuurd Optreden (IGO) in het mobiele optreden mogelijk te maken. Ons concrete doel: Alle mobiele militaire platformen, zoals zware -en licht gepantserde rupsvoertuigen, altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners. Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt het fundament voor genetwerkt optreden. Het programma FOXTROT wordt waar mogelijk samen met Duitsland uitgevoerd, waardoor beide landen beter de schaarse capaciteiten kunnen benutten. Bovendien waarborgt de samenwerking het verkrijgen van de noodzakelijke interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijk ontwerp. Samen inkopen en optreden verstevigt onze positie in het ecosysteem met industrie en kennispartners. De samenwerking met Duitsland krijgt gestalte in het binationale programma Tactical Edge Networking (TEN).

FOXTROT ondersteunt de staande organisatie in de transitie naar informatie gestuurd optreden in het mobiele domein. De FOXTROT organisatie coördineert en adviseert over de lijnen nationale continuïteit, nationale modernisering en internationale modernisering de noodzakelijke veranderingen. FOXTROT werkt concepten en modellen uit naar concrete uitvoerbare activiteiten. Activiteiten die de operationele IT infrastructuur van alle mobiele platformen - waaronder lopend, varend, vliegend en rijdend - gereed maakt voor huidige en toekomstige inzet.

In lijn met de moderniserings- en continueringsvraag voor mobiele C4I systemen, stemt FOXTROT de capaciteit af met de staande organisatieonderdelen. Samen met de staande organisatieonderdelen werkt FOXTROT de operationele behoefte (ideeën) uit tot realiseerbare projecten en activiteiten en versterkt daarbij de nationale keten.

FOXTROT versterkt de keten in zowel de idee- en analysefase, de projectfase als de realisatie fase en voor een periode van tenminste 5 jaar. Naast ketenversterking, brengt FOXTROT overzicht en samenhang van de mobiele C4I systemen, behoudt het overzicht hoe alle ondersteunende processen bijdragen, en vergroot het de betrokkenheid en draagvlak bij de verschillende gebruikers.

De programma-organisatie Foxtrot maakt onderdeel uit van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), vallend onder de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Functie omgeving: Programma organisatie FOXTROT
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de sectie Realisation van de programma organisatie FOXTROT. Deze sectie vormt de spil tussen de gebruiker, leverancier en opdrachtgever en maakt de vertaalslag van strategie en architectuur naar haalbare activiteiten en projecten. De sectie Realisation zet de organisatiebehoeftes op een meerjarige roadmap en stemt lopende (continuïteits)projecten af met de moderniseringsbehoefte.

De sectie initieert experimenten om nieuwe  technologieën toe te passen. Voor de nationale moderniseringsbehoefte initieert, regisseert en coördineert het diverse projectvoorstellen. Realisation coördineert met de Requirements & Readiness de operationele en functionele behoefte vanuit diverse Communities of Interest en legt dit vast in de FOXTROT architectuur, projectkaarten- en voorstellen. De sectie bewaakt de coördinatie,  afstemming en integratie werkzaamheden van militaire communicatie systemen in militaire platformen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H. van Hees, Projectleider

06-51157632

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.J. Vossestein, Recruitment Adviseur

06-13930696

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Informatiemanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Bedrijfsbureau

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker Scheepsontwerp / Naval Architecture

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon