Integriteitsadviseur m/v

Openbaar Lichaam Sint Eustatius

 • Stand­plaats Oranjestad, St. Eustatius
 • Contractduur Een (ambtelijke) aanstelling in vaste dienst voorafgegaan door een aanstelling voor de duur van 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 11 maart
 • Vacaturenummer RCN/E/24/01
 • Plaatsingsdatum 10 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan ambtelijke en bestuurlijke integriteit

Je bent het eerste aanspreekpunt op het gebied van integriteit voor het bestuur, directeuren, (unit)managers en medewerkers van het Openbaar Lichaam St. Eustatius. Je adviseert en rapporteert rechtstreeks aan de gezaghebber over de aanpak van meldingen en coördineert de integriteitsonderzoeken. Je werkt binnen de zogenaamde integriteitscommissie, nauw samen met twee (externe) collega’s met expertise op het terrein van integriteit.

Je levert – op basis van de gedragscode integriteit - een actieve bijdrage op het gebied van bewustwording en beleid van integriteit binnen de organisatie. Je coördineert en geeft voorlichting en training aan medewerkers en leidinggevenden. Je werkt hierbij samen met de vertrouwenspersoon, de unit P&O en de unit Communicatie.

Je bouwt een netwerk op met als doel samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise. Relevante partijen zijn het Openbaar Lichaam Bonaire, Saba, de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), het Ministerie van BZK en externe bureaus Integriteit in het Caribisch gebied.

Je verricht integriteitsonderzoeken op basis van de meldingsprocedure en het onderzoeksprotocol. Bij complexe onderzoeken werk je samen met RCN.

De functie is nieuw in de organisatie. Je geeft, met de benodigde in- en externe ondersteuning, verder vorm en inhoud aan dit belangrijke onderwerp. Je bent voortdurend bezig met het creëren van commitment en draagvlak binnen alle geledingen van het openbaar lichaam.

Omdat we bezig zijn met het digitaliseren van onze processen, is het belangrijk dat je digitaal vaardig bent. Ook weet je welke politiek-bestuurlijke belangen er spelen en hoe je daarmee omgaat. Verder neem je mee:

 • minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur in de richting HRM, rechten, bestuurskunde of bedrijfskunde
 • minstens 3 jaar relevante werkervaring
 • goede spreek- en schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels
 • discretie, creativiteit, geduld, samenwerkings- en klantgerichtheid
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, conform schaal 11 en bij een werkweek van 36 uur, minimaal $3922,38 en maximaal $5101,3. Dit is conform de salaristabel van het Openbaar Lichaam St. Eustatius d.d. 1 januari 2023. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 zal een salarisverhoging worden toegepast. Dit zal gebeuren zodra de nieuwe salaristabel is vastgesteld.

  Inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Een (ambtelijke) aanstelling in vaste dienst voorafgegaan door een aanstelling voor de duur van 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Je ontvangt een vakantie-uitkering van 8,33 %, en een eindejaarsuitkering van 8,33 %. St. Eustatius kent een gunstig belastingregime: de belastingvrije som bedraagt $20.424.

Het rechtspositiebesluit BES (zie: www.wetten.overheid.nl/BWBR0028693/2021-03-30) is van toepassing. Voor aanvullende informatie over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zie www.statiagov.com/vacancies .?Klik op ‘working in Statia’.

Een VOG is vereist. Een medische keuring vindt plaats ten behoeve van opname in het pensioenfonds.

Je krijgt een opleidingsaanbod dat aansluit bij de kennis en ervaring die je op dit moment hebt. Samen met het hoofd Kabinet stel je hiervoor een programma op.

Reactie-adres: Kabinetschef, t.a.v. Afdeling P&O, Van Tonningenweg 4, St. Eustatius

Sollicitaties alleen via sollicitatie button of per mail [email protected]

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het kabinet van de gouverneur biedt hoogwaardige ondersteunende diensten aan de gouverneur. Het kabinet helpt de gouverneur bij het uitvoeren van de taken van het ambt met betrekking tot beleid, vertegenwoordiging, leiderschap en algemene ondersteuning. Dit stelt de gezaghebber in staat om de rollen van voorzitter en lid van het bestuurscollege, voorzitter van de eilandsraad en vertegenwoordiger van het openbaar lichaam goed te vervullen. Op deze manier ondersteunt de directie de uitvoering van de hogere toezichtsbevoegdheden van de gouverneur. Het levert ook een belangrijke bijdrage aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het eiland

Openbaar Lichaam Sint Eustatius

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius is een bijzonder orgaan binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een van de drie BES-eilanden, naast Bonaire en Saba, en sinds 1 januari 2011 hebben deze eilanden een bijzondere status die verschilt van de typische gemeentestructuur in Nederland. De bestuursstructuur van Sint Eustatius bestaat uit een eilandsbestuur en de Nederlandse Rijksoverheid. Hoewel vergelijkbaar met Nederlandse gemeenten, maken de eilanden geen deel uit van een Nederlandse provincie.

Het lokale bestuur op Sint Eustatius wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur, zoals het afgeven van vergunningen en het ondertekenen van overeenkomsten. Het bestuurscollege wordt ondersteund door een team van ambtenaren, waarbij de eiland secretaris aan het hoofd staat van deze ambtelijke organisatie. De eilandsraad daarentegen fungeert als de volksvertegenwoordiging en onderwerpt het bestuurscollege aan controle.

Verder is er een Rijksvertegenwoordiger die optreedt als liaison tussen de Nederlandse centrale overheid in Den Haag en de Caribische openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De vertegenwoordiging is gevestigd op Bonaire en informeert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de situatie op de eilanden.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marco van Rooijen

06-11097279

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bestuursadviseur Kabinet van de gezaghebber m/v

Openbaar Lichaam Sint Eustatius
 • Stand­plaats Oranjestad, St. Eustatius
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist

Openbaar Lichaam Sint Eustatius
 • Stand­plaats Oranjestad
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 19 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel Manager

Openbaar Lichaam Sint Eustatius
 • Stand­plaats Oranjestad
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon