• = Woonplaats  -  route
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 9 september 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52545, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Voor het team Intelligence Analyse van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD), zijn wij op zoek naar een Intelligence Analist.

Team Intelligence Analyse

Het team Intelligence Analyse van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) is een compact team met uiteenlopende specialisten. Naast intelligence analisten werken er data engineers/analisten, internetspecialisten en een coördinator internationaal in ons team, waarbij de operationele aansturing van de analisten is belegd bij een senior intelligence analist.
Het team Intelligence Analyse werkt volgens het principe van domeingericht inwinnen en speurt daarbij ook naar fraudesignalen. Dat betekent dat voor NVWA-domeinen vaste samenwerkingsverbanden zijn gevormd binnen het team, met het team Intelligence Inwinning en met andere NVWA collega’s. 
De term fraude is een breed begrip; we bedoelen daarmee dat er sprake is van opzettelijk handelen of nalaten in strijd met wetten, regels of voorschriften die zijn opgesteld door de overheid. Hierbij is altijd sprake van een vorm van bedrog en doorgaans levert het (economisch) voordeel op voor de overtreder.
Daarnaast worden binnen het team nog diverse andere producten gemaakt, die bijdragen aan een goede informatiepositie op domeinen van de NVWA en aan het maken van keuzes voor de inzet van strafrecht.

De functie van Intelligence Analist

Binnen het team Intelligence Analyse vervul jij als intelligence analist een belangrijke rol in het proces van domeingericht inwinnen. De intelligence analist houdt zich, samen met informatierechercheurs uit het team Intelligence Inwinning, bezig met het verzamelen, beoordelen en verder opwerken van signalen voor mogelijk nieuw te starten strafrechtelijk onderzoeken. Daarbij kan bijvoorbeeld van de intelligence analist worden gevraagd om grotere hoeveelheden informatie rond een bepaald signaal te visualiseren in een netwerkoverzicht of een tijdlijn. Het uitvoeren van meer projectmatige analyses vormt daarnaast een belangrijk deel van jouw werkzaamheden. Je kunt hierbij denken aan de inzet van sociale netwerkanalyse om voor bepaalde fenomenen binnen een domein netwerken in kaart te brengen en te duiden. Denk ook aan risicoanalyses: meer data gedreven projecten om te komen tot overzichten van potentieel frauderende bedrijven, aan de hand van fraude indicatoren. Hierbij wordt vaak nauw samengewerkt met de data-analisten/engineers in het team, maar ook met collega’s van de inspectie van de NVWA en het Data Science Cluster van de NVWA. 

De intelligence analist houdt zich ook bezig met het maken en actueel houden van domeinbeelden. Dit zijn documenten waarin we voor een bepaald domein toelichten wat we precies verstaan onder het domein (aard) en vervolgens ingaan op diverse aspecten rond fraude: welke fraude zien we, hoe wordt er gefraudeerd, waarom wordt gefraudeerd, wat zijn de risico’s van fraude en tot slot worden de aantallen van signalen en onderzoeken gevisualiseerd. Domeinbeelden zijn bedoeld voor de borging en het binnen de NVWA delen van kennis die bij de NVWA-IOD over fraude aanwezig is. Een intelligence analist staat veel in verbinding met allerlei andere functies binnen de NVWA-IOD en NVWA-inspectie en vormt op het vlak van informatie over fraude een spilfunctie. Niet alleen in verschillende overlegstructuren, maar zeker ook door de producten die intelligence analisten maken. De nieuwe intelligence analist zal (voorlopig) de domeinen natuur en fytosanitair (plantgezondheid) in de portefeuille krijgen en de hierboven beschreven werkzaamheden zullen dan in beginsel ook vooral op deze twee onderwerpen gericht zijn.  

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De NVWA-IOD bestaat uit twee afdelingen, te weten de afdeling Inlichtingen en Strategie en de afdeling Opsporing.

De afdeling Inlichtingen en Strategie bestaat uit vier teams:

 • Team Strategie en Advies
 • Team Intelligence Inwinning
 • Team Intelligence Analyse
 • Team Criminele Inlichtingen (TCI)

De teams Intelligence en TCI zijn onder andere belast met het actief inwinnen van informatie op de diverse domeinen van de NVWA. Hierbij ontsluiten de teams Intelligence informatie uit de zogenaamde “open bronnen” en het TCI uit de zogenaamde “gesloten bronnen”. 

Bij het verhogen van het fraudebewustzijn binnen de NVWA, vervult de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) een belangrijke rol, waarbij de specialistische kennis en producten van het team Intelligence Analyse van groot belang zijn voor het functioneren van de IOD. Hierdoor draagt het team bij aan een actuele dieptekennis van de diverse domeinen en ketens, die onder de toezichtsfeer van de NVWA vallen. 

Het team Intelligence Analyse bestaat o.a. uit drie internetspecialisten, vijf intelligence analisten (waarvan jij dus nummer vijf kunt worden), twee data engineers/analisten, een coördinator internationaal en een senior intelligence analyse. 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN).

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon