• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 1 september 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-536, Plaatsingsdatum: 28 juni 2024

Effectieve inzet van opsporing bij fraude en criminaliteit betekent verzamelen en duiden van informatie uit allerlei bronnen rondom specifieke onderwerpen op het gebied van arbeid, werk en inkomen. Door het grote plaatje te hebben komen wij tot betere keuzes in het opsporingsproces. Werk jij als ervaren intelligence specialist daaraan mee?

Bij de opsporing van criminaliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt stellen we vragen als: Hoe gaan criminelen te werk? Wie zijn de facilitators? Welke stappen worden daarbij genomen? Welke personen of bedrijven spelen bij één of meerdere van deze stappen een cruciale rol? Of welke ontwikkelingen zien we in criminele processen of sectoren? Door het maken van analyses geef je duiding aan verzamelde informatie en kan je combinaties maken met andere zaken. Je maakt netwerkanalyses om criminele samenwerkingsverbanden bloot te leggen. En je verzamelt en analyseert ook data waaruit fenomenen, trends en ontwikkelingen in de criminaliteit binnen arbeid, werk en inkomen naar voren komen. Hiermee maak je doeltreffende intelligenceproducten waarin je adviseert over de in te zetten interventies.

Je hebt veel contact binnen en buiten de Arbeidsinspectie: je onderhoudt een netwerk en bouwt dit verder uit en je legt contacten met nieuwe partners die mogelijk interessant zijn voor een samenwerking. Daarnaast deel je jouw producten met onder ander de tactische opsporing van de Arbeidsinspectie, Openbaar Ministerie, ketenpartners als Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel en beleidsafdelingen van het ministerie van SZW. Vanuit jouw informatiepositie fungeer je als adviseur en vanwege jouw ervaring ben je een goede vraagbaak voor je collega’s.

Je bent onderdeel van een team van experts op het gebied van inlichtingenverwerving en intelligence. We vallen graag terug op jouw ervaring, kennis en creativiteit en jij kunt op jouw beurt ook altijd terugvallen op collegiale hulp en expertise. Alles bij elkaar interessant en afwisselend werk, waarmee je bijdraagt aan het aanpakken van fraudeurs, misbruikers en anderen die de samenleving schade toebrengen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Opsporingsdienst bestaat uit vijf afdelingen: Recherche Werk & Inkomen, Recherche Zorgfraude, Recherche Arbeidsuitbuiting, Opsporingsinformatie en Opsporingsondersteuning. Binnen deze dienst werken we hard aan de opsporing van georganiseerde, ondermijnende en vaak complexe criminaliteit zoals illegale tewerkstelling, arbeidsuitbuiting, uitkerings- en subsidiefraude. Ook werken we op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij de Opsporingsdienst werken ongeveer 350 mensen.

Het team Intelligence verzamelt zaak overstijgende informatie ten behoeve van inzicht in verbanden in de misdaad. Informatie over criminele fenomenen, fraudevormen en netwerken worden verwerkt in Intel-producten op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Gedacht kan worden aan quick-scans, monitorrapportages, fenomeenrapportages en criminaliteitsbeeldrapportages. Het team is volop in ontwikkeling en behoort tot de afdeling Opsporingsinformatie. Hiermee zit het aan de voorkant van het opsporingsproces en dat maakt dat het een dynamisch en koersbepalend team.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Team P&O/Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon