Interne Auditor

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy
 • Reageren voor 10 oktober
 • Vacaturenummer 2021/JUSTIS/0906
 • Plaatsingsdatum 14 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Justis, de screeningsautoriteit van Nederland, zoekt een interne auditor die verantwoordelijk is voor het vaststellen in hoeverre de bedrijfsprocessen voldoen aan de eigen eisen, kwaliteitsdoelstellingen en de eisen vanuit de ISO 9001; 2015- norm (inclusief uitvoering directiebeoordeling). Hiertoe voer je zelfstandig audits uit dan wel begeleid je cross auditors.
De (meerjaren) auditplanning en auditprogramma worden opgesteld door de Interne Auditor, rekening houdend met ontwikkelingen en risico's (context van de organisatie).
Daarnaast begeleid de Interne Auditor ook de periodieke externe audit ten behoeve van de ISO 9001:2015- certificatie.

Als Interne Auditor geef je invulling aan je rol en verantwoordelijkheid door je proactieve houding en stevige persoonlijkheid. Dit laat je zien door auditbevindingen te bespreken met het verantwoordelijk management en monitort dat gemaakte afspraken in beeld blijven en adviseert het management voor een adequate realisatie. Je bent het gezicht en aanspreekpunt voor de collega’s op het gebied van interne auditing en ISO 9001.

Als Interne Auditor rapporteer je aan de Manager Control, Kwaliteit & Audit (CKA). Je positie, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het Internal Audit Charter. De totale afdeling CKA telt 15 medewerkers.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Justis is actief in een sterk veranderende omgeving en is zelf ook sterk in ontwikkeling. Justis is gecertificeerd voor ISO 9001 en wordt getoetst tegen het nieuwe normenkader van ISO 9001:2015. Dat wil zeggen dat de processen goed op orde zijn, maar ook dat alle in- en externe ontwikkelingen om een actieve en gedegen begeleiding vragen om goed in control te blijven. De afdeling Control, Kwaliteit en Auditing (CKA) speelt hierin een belangrijke rol, samen met onder andere de afdeling Juridische Zaken en Uitvoeringsbeleid (JZU), de afdeling Informatievoorziening (IV) en de afdeling Stafbureau, Innovatie en Organisatie (SIO).
De afdeling CKA bestaat uit twee clusters: Control en Kwaliteit. Control heeft twee onderdelen: beleid & advies (B&A) bestaande uit vijf controllers en Financiën en Informatie (F&I), bestaande uit drie financials. Kwaliteit bestaat uit drie onderdelen: Architectuur, Procesontwerp en Auditing bestaande uit zeven specialisten met onderlinge overlap op het gebied van procesmanagement. De afdeling CKA is verantwoordelijk voor actueel inzicht in de prestaties en bedrijfsvoering van Justis.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld met veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.

Justis, de screeningsautoriteit, is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Als screeningsautoriteit beoordeelt Justis de betrouwbaarheid van personen en organisaties en draagt daarmee bij aan de rechtsstaat en een veiliger samenleving.

Justis levert een breed palet aan (screenings)producten: de Verklaring omtrent Gedrag (VOG), het Bibob-advies, de controle op rechtspersonen, naamswijzigingen, gratieverzoeken, vergunningverlening aan particuliere recherchebureaus, bezwaar bij wapenverloven en ontheffingen voor wapenbezit en vergunningverlening voor buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).

Bij Justis werken ruim 320 medewerkers. Deze zijn verdeeld over negen afdelingen: vier productieafdelingen (COVOG, het Landelijk Bureau Bibob, TRACK en V&T), het Klant Contact Centrum en vier Stafafdelingen (IV, JZU, SIO en CKA).

De wereld van het screenen, en daarmee de inhoud van het vak, verandert in hoog tempo door globalisering, het werken en leven in netwerken en digitalisering. Justis speelt hierop in door als betrouwbare, integere en deskundige uitvoeringsorganisatie de juiste producten te leveren. Dat doet de organisatie in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en gericht op de behoefte van de samenleving. Justis ontwikkelt zich naar een zelfbewuste en deskundige uitvoeringsorganisatie die flexibel en wendbaar is – een organisatie die midden in de samenleving staat en betrouwbaar en integer de nodige en afgesproken screeningsproducten levert. Justis weet dus wat er leeft in de samenleving en welke rol screenen daarbij speelt.

Justis investeert veel in het vak screenen en in opleiding en begeleiding van de medewerkers. Speerpunten hierbij zijn de permanente ontwikkeling van medewerkers binnen hun vakgebied en nieuwsgierigheid naar ontwikkelingen in de samenleving. Innovatie en vernieuwing en contact met de samenleving zijn dan ook onderwerpen die voortdurend op de agenda staan.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nicole Mathijssen

06-50080708

Juliette van Gent

06-31108871

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karla Tesselaar

06-50081098

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Strategie & Uitvoeringsbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior medewerker behandelen en ontwikkelen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Garantstellingsregeling curatoren (Med. Behandelen en Ontwikkelen)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Justis
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 18 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon