IT Adviseur en dienstbeheerder

Zorginstituut Nederland

 • Stand­plaats Diemen
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 22 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 2022030981
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

IT Adviseur en dienstbeheerder
Het team CIO-Office zoekt een nieuwe collega! Ben jij een ervaren IT adviseur die de integriteit van het IT landschap van het Zorginstituut kan borgen? Wil jij eraan bijdragen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede passende zorg, nu en in de toekomst? Dan maken we graag kennis met je.

Wat ga je doen?
In de rol als IT adviseur ben jij de schakel tussen Applicatiebeheer en IT Services. Dit betekent dat je als geen ander in staat bent de vertaalslag te maken van het applicatiedomein naar de onderliggende hardware en infrastructuur. Jouw missie is het borgen van integriteit, beschikbaarheid en functionaliteit van het IT landschap, zowel vanuit het applicatieperspectief als het infrastructuurperspectief. Bij vragen vanuit de organisatie werk je samen met de Informatiemanager en Applicatiebeheerder om tot de best mogelijke oplossing te komen. Ook zorg je ervoor dat de diensten en applicaties altijd beschikbaar zijn voor onze interne klant, de eindgebruikers. Daarnaast speel je een cruciale rol in het Lifecycle Management (LCM) en kan je hierbij vanuit de techniek de impact bepalen op het applicatielandschap.

Als IT Adviseur heb je ook andere resultaatgebieden en taken, zoals:

 • Op het gebied van Architectuur draag je bij aan de ontwikkeling en implementatie van informatie-, applicatie-, security- en technology architectuur. Je beantwoordt vragen over de applicatie(s) wat betreft techniek/oplossing, architectuur en richtlijnen.
 • Op het gebied van Dienstenbeheer zorg je voor het beschikbaar zijn van de IT Services (netwerk en infrastructuur) waar onze applicaties op draaien. Bij incidenten of calamiteiten schakel je met de leverancier en functioneel beheerders.
 • Op het gebied van Lifecycle Management (LCM) stem je de planning en inhoud van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van de servers af met de leverancier en de Applicatie Portfoliomanager.
 • Op het gebied van Projecten en changes draag jij bij aan de vertaling van business requirements naar functional en non-functional requirements. Ook voer jij impactanalyses uit van projecten in relatie tot de infrastructuur en vice versa.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De CIO-Office ondersteunt de Chief Information Officer (CIO) bij de uitvoering van taken. Dit doen we door de strategie te vertalen naar een visie op de inrichting en het functioneren van de interne informatiehuishouding. Verder benoemen we concrete acties die nodig zijn voor de informatiehuishouding en nemen we een stimulerende en faciliterende rol op ons bij de uitvoering van die acties. De belangrijkste taken van de CIO-Office zijn Strategisch Leveranciersmanagement en IT–risk management, Security management, Privacy- en AVG-management, Portfoliomanagement, Liaisonmanagement en Enterprise IT Architectuurmanagement. We adviseren bij en zorgen voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod in IT-voorzieningen.

Ons team bestaat uit 9 collega’s met grondige kennis van informatievoorziening en ICT en met kennis van de primaire en overige secundaire processen binnen de organisatie. We zijn ons ervan bewust hoe belangrijk samenwerken is. We beschikken over goede bestuurlijke sensitiviteit en zijn in staat om als tweede lijn in het 3-lines model beleid en kaders op te stellen en die kaders te monitoren. Belangrijk onderwerp is het vergroten van het bewustzijn van risico’s en de eigen verantwoordelijkheid van alle collega’s van het Zorginstituut als het gaat om security- en privacy-thema’s. De CIO-office valt onder de CIO, die rechtstreeks verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur (RvB). Praktisch gezien sluit de CIO-office aan op de structuur van de afdeling Fondsen & Informatiemanagement. Deze afdeling bestaat uit ongeveer 200 medewerkers, verdeeld over 7 teams.

Zorginstituut Nederland

Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering voor iedereen in Nederland. Zodat we allemaal – jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek – goede zorg kunnen krijgen wanneer we die nodig hebben. De opgave voor de toekomst is groot: we worden ouder, er is minder zorgpersoneel, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,5 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening.

Het Zorginstituut heeft veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister van VWS. Er werken ruim 450 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

Meer informatie over het Zorginstituut kun je vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/werken-bij-het-zorginstituut

Zorginstituut Nederland

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Cees Horvers

06-21534769

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gerben Drost

06-20051547

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectmanagementondersteuner Zorg

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Evalueren & Monitoren

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

SAS Programmeur/Data scientist

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon