• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.146 - €4.343
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 11 december Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 538369
 • Plaatsingsdatum 19 november 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word IT Beheerder M&F

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?


1.

 • Handelt proactief om een stabiele, betrouwbare en veilige applicatie en IT-infrastructuur te bewaken (C3, Service Delivery) door:
 • Het uitvoeren van de toegewezen beheertaken op het aandachtsgebied;
 • Het nemen van preventieve en correctieve maatregelen na systematische interpretatie van prestatiegegevens;
 • Het bewaken van systeemperformance en controleren van procesgang (short-dumps);
 • Het opstellen en voorleggen van verbetervoorstellen aan de Senior IT Beheerders;
 • Het opstellen van rapportages om inzicht te verschaffen in de kwaliteit van roltoekenning voor het management en autorisatieverantwoordelijken;
 • Het opstellen van rapportages om inzicht te verschaffen in de kwaliteit van licentietoekenning voor het management en autorisatieverantwoordelijken.

2.

 • Ondersteunt gebruikers (C1, User Support) door:
 • Het systematisch interpreteren van aanvragen;
 • Het geven van een actueel inzicht in de status van de toegewezen werkzaamheden
 • Het borgen van procesverbeteringen (KBA).

3.

 • Ondersteunt bij wijzigingen (C2, Change Support) door:
 • Het uitvoeren van de toegewezen wijzigingstaken/aanvragen;
 • Het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;
 • Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren diensten;
 • Het instrueren van gebruikers over de geleverde diensten;
 • Het ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van configuratie en installatiewerkzaamheden;
 • Het documenteren van configuratieparameters en batchjobs (productiedossier);
 • Het onderhouden van inrichtings-/beheerproces-documentatie, handleidingen en werkinstructies;
 • Het onderhouden van draaiboeken (jaarafsluiting/RCS weekenden);
 • Het onderhouden van rapportages en toetsingsplannen;
 • Het uitvoeren van (deel)testen op het eigen domein.

4.

 • Ondersteunt bij incidenten/problemen (C4, Incident and Problem Management) door:
 • Het systematisch interpreteren van incidenten/problemen en identificeren van oplossingen (SCUG/SCUL-proces, batch-jobs, System dumps);
 • Het begeleiden/instrueren van gebruikers bij tijdelijke- en structurele oplossingen;
 • Het testen van tijdelijke en structurele oplossingen.
 • Het borgen van oplossingen (KBA).

Speelruimte

 • Functionaris is verantwoording verschuldigd aan Teamleider Gebruikersbeheer M&F over de kwaliteit van het dagelijks IT beheer en de klantondersteuning;
 • Kader wordt gevormd door strategische beleidslijnen, planningsopzet, modellen en algemene principes van bedrijfsvoering.
 • Functionaris stemt beslissingen bij het bedenken van oplossingen voor meervoudige complexe vraagstukken af met de senior IT specialist.
 • Functionaris neemt zelfstandig beslissingen bij dagelijks beheer.

Wat vragen we?

 • Specifieke kennis op het vakgebied van functionele en operationele IT;
 • Kennis van Agile werkwijze en methodieken;
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen aandachtsgebied(en);
 • Inzicht in de structuur, werkwijze en het optreden van de Operationele Commando's, eindgebruikersorganisatie en beleidsmakers;
 • Inzicht in- en ervaring met IT- ontwikkelprocessen en systeemintegratie;
 • Vaardigheid in het ondersteunen van projectopdrachten, bij voorkeur volgens een bekende projectenmethodiek (bijvoorbeeld PRINCE II en Agile/Scrum);
 • Vaardigheden in het inrichten van beheerprocessen binnen een IT-organisatie volgens bekende methodiek (bijvoorbeeld ITIL).
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €3.146 Max. €4.343 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in week 51; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Defensie DMO is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

 • De afdeling bestaat uit drie secties; plannen & business IT alignment (plan), projecten & ontwikkeling (change) en systeemmanagement & beheer (run).
 • De sectie Systeemmanagement & Beheer (RUN) heeft tot doel het uitvoeren van een reeks van samenhangende activiteiten, waardoor de operatiën en de bedrijfsvoering continu worden ondersteund met actuele informatietechnologie. Deze activiteiten zijn primair gericht op het gebruiken & beheren van het tot de Business Capabilities behorende IT landschap: functioneel beheer en applicatiebeheer.
 •  Het team Gebruikersbeheer binnen de sectie systeemmanagement & beheer (run) zorgt ervoor dat Defensie medewerkers hun werk kunnen doen. Dit is dus een heel belangrijk onderdeel binnen het Defensie apparaat.
 • Het team bestaat momenteel uit vijf medewerkers, die gedeeltelijk vanuit huis werkzaam zijn. Afhandelen van autorisatieaanvragen, controleren of systemen en functionaliteit werken en het ondersteunen van eindgebruikers behoren tot de kerntaken.
 • Op de Kromhout Kazerne in Utrecht wordt gewerkt in zogenaamde flexvlekken. Dit wil zeggen dat er flexplekken beschikbaar toegewezen aan een team/afdeling.
 • Functionaris verricht zijn/haar taken in een volcontinu omgeving en dient rekening te houden met onregelmatige aanvangstijden.

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) ondersteunt 24/7 missies en operaties. De DMO voorziet de Krijgsmacht van het best mogelijke materieel en de informatievoorziening die zij nodig heeft. Er werken burgermedewerkers en militairen van de Koninklijke Marine, -Landmacht, -Luchtmacht en Marechaussee. De bundeling van expertises zorgt ervoor dat DMO modern, veilig en kwalitatief hoogwaardig materieel levert. De operationele eenheden kunnen zich zo concentreren op het uitoefenen van hun taken. Dit doet de DMO samen met de andere Defensieonderdelen, nationale en internationale partners. Het Joint IV Commando(JIVC) is onderdeel van het DMO. Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel Beheerder IT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business Information Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Systeemmanager CAT 2

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon