Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 30 september Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer SG 19-66
 • Plaatsingsdatum 9 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Informatiesystemen goed laten functioneren is topprioriteit. Het gaat immers om de voorzieningen waarmee de rijksambtenaren van het ministerie van Financiën hun dagelijks werk kunnen doen; van de operationele uitvoering tot de ambtelijke top. Als IT-servicemanager ben jij verantwoordelijk voor het efficiënt inrichten en managen van de dienstverlening aan onze klanten. Jouw werk heeft direct impact op de 1.800 gebruikers van ons ministerie. Met jouw gevarieerde takenpakket bouw je mee aan de informatievoorziening van de toekomst van Financiën.

Als IT-servicemanager ben jij de spin in het web die bouwt aan een goede (samenwerkings)relatie met onze interne klanten, het management van onze directies. Je bent verantwoordelijk voor alle lopende dienstverlening en vervult hierin een trekkende rol. Hierbij heb jij continu de betrouwbaarheid, continuïteit, klantgerichtheid, efficiëntie, doorlooptijd en wendbaarheid van veelal IT-gerelateerde dienstverlening goed voor ogen.

Jij bent verantwoordelijk voor alle afspraken met klanten, onze directoraten-generaal. Jouw doel is de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven en verder te verbeteren. Daarvoor schakel je veel met je klanten, zoek je proactief de verbinding en bouw je zo een goede relatie op met jouw interne klanten. Hierdoor weet jij als geen ander wat er speelt bij de directies, ben je op de hoogte van hun uitdagingen en weet je waar knelpunten zitten. Ook zie jij als geen ander waar uitbreiding, verbetering, vervanging of vernieuwing wenselijk en nodig is. Je stelt de behoeftes van klanten vast, helpt met het scherp krijgen van de vraag en vertaalt die naar de werkelijke behoefte op ICT-gebied. Ook toets je deze op haalbaarheid en weet je zo de mogelijkheden voor innovatie te identificeren. Kortom: Je geeft richting aan (mogelijke) veranderingen en coördineert daarbij de bijdrage van diverse partijen. Het gaat om een zelfstandige functie waarbij je van ons alle ruimte krijgt om jouw klant op maat te helpen.

Als IT-servicemanager  ben je ook aan zet als zich grotere verstoringen voordoen. Hiervoor draai je maandelijks 24/7-bereikbaarheidsdiensten. Je ziet toe op adequate en snelle oplossingen. Achteraf evalueer je grondig en zie je erop toe dat structurele  verbetermaatregelen worden gerealiseerd.

Daarnaast daag je de interne organisatie uit om de klanttevredenheid continu te verbeteren. Je weet hoe je je collega’s hierin moet enthousiasmeren en doet dit op een positieve en oplossingsgerichte manier. Hiervoor onderhoud je nauwe contacten met alle relevante partijen in de keten. Bijvoorbeeld met de adviseur strategie en innovatie (CIO-office) en de diensten- en leveranciersmanagers om een ongestoorde dienstverlening aan de business te realiseren. Ook heb je nauw contact met klanten en gebruikers over de performance van de dienstverlening, wensen en mogelijkheden voor innovatieve projecten en over eventuele operationele problemen.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur met een ICT- of bedrijfskundige achtergrond.
 • Je hebt ervaring met projectmanagement en procesmatig werken, en meerdere jaren ervaring in een soortgelijke rol is een pre.
 • Je hebt kennis van en ervaring met IT-servicemanagementprocessen, zoals ITIL.
 • Je bent bij voorkeur gecertificeerd IT-servicemanager of bereid dit te behalen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met (en waar relevant ook certificaten van) een van de volgende gebieden: Projectmanagement Foundation, PRINCE2 Foundation of vergelijkbaar, Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002, professional scrum-master.
 • Je weet bij voorkeur een brug te slaan tussen technologie en gebruikers.
 • Je bent gericht op samenwerking en bent een verbinder pur sang.
 • Je bent in staat om een breed netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je bent organisatie- en politiek sensitief, omgevingsbewust en voelt goed aan wat er speelt bij je klanten. Hierbij denk je in mogelijkheden en durf je als de situatie daarom vraagt buiten de lijntjes te kleuren.
 • Jij weet door jouw assertiviteit, daadkracht en vasthoudendheid resultaten te behalen, anderen te overtuigen en draagvlak te creëren voor je plannen.
 • Je bent in staat om zowel binnen een politiek-bestuurlijk krachtenveld als in de uitvoering belangen af te wegen om zo tot een gedegen oordeel en advies te komen, waarbij je kritisch en onafhankelijk durft te zijn.
 • Je denkt in oplossingen, handelt met overtuigingskracht, weet draagvlak voor je plannen en ideeën te creëren, en bent in staat om veranderingen in de praktijk door te voeren.
 • Je krijgt energie van ad-hocwerkzaamheden en snel en adequaat problemen oplossen, en het stellen van prioriteiten is je tweede natuur.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Als IT-servicemanager werk je veel in de nabijheid van klanten en daardoor ben je niet gebonden aan ‘vaste’ werkplekken en –tijden. Ook een of twee dagen thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. De keuze is aan jou.
 • Het gaat om een doorlopende vacature. We beoordelen wekelijks de binnengekomen sollicitaties, zodat jij snel weet of we een match zien en waar je aan toe bent.
 • Bereikbaarheidsdiensten zijn onderdeel van de functie. Een toelage onregelmatige diensten is van toepassing.
 • De directie Bedrijfsvoering reorganiseert zich voor de versterking die nodig is om bij te dragen aan de veranderende relatie van het kerndepartement met de Belastingdienst. Vanuit het oogpunt van strategisch personeelsmanagement worden alle functies bij de directie daarom regelmatig ‘geschouwd’ om herwaardering van functies mogelijk te maken. Het kan dus zijn dat functiebestanddelen in deze functie nog wijzigen. Wanneer deze wijzigingen substantieel zijn, is herwaardering aan de orde.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. Wij adviseren en ondersteunen het primaire proces van het ministerie van Financiën op het gehele PIOFAH-terrein: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting. De werkprocessen van de directie zijn verdeeld over drie eenheden, waaronder de eenheid Informatisering.

Eenheid Informatisering
De eenheid Informatisering bestaat naast de CIO-office uit de teams Dienstenmanagement, Informatievoorziening en IT-specials. De eenheid heeft als missie de best mogelijke informatievoorziening te zijn voor het ministerie van Financiën. Vanzelfsprekend staat de toegevoegde waarde voor de business centraal.

Beleid, producten en diensten worden in toenemende mate gestandaardiseerd om vanuit daar weer ingezet te worden om maatwerk te bieden. Hierdoor is afstemming tussen de behoeften van gebruikers en het benutten van de mogelijkheden van vaak innovatieve oplossingen cruciaal. Ook werken we mee aan de totstandkoming en het beheer van rijksbrede kaders en afspraken waarbinnen de ontwikkeling van producten en diensten plaatsvinden. We behartigen de belangen van het kerndepartement en vertalen de rijkskaders door naar departementale kaders. Centraal in ons handelen staat:

 • Verbinden: vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, voor de medewerkers en managers van het kerndepartement, en gericht op moderne, innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
 • Vereenvoudigen: van complexiteit naar eenvoud, toepassen van best practices, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
 • Vernieuwen: versterken van de informatiefunctie, het moderniseren van technische infrastructuur, verdergaande digitalisering, nieuwe agile-werkmethodieken introduceren, innovaties verkennen, en uitproberen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Team Diensten Management
Het team Diensten Management is binnen de eenheid Informatisering verantwoordelijk voor het service- en projectenportfolio. Vanuit het serviceportfolio wordt de regie gevoerd over alle bestaande dienstverlening op het gebied van informatievoorziening voor het kerndepartement. Servicemanagement is daarbij het taakveld dat gericht is op klanten. Ons diensten- en leveranciersmanagement is gericht op leverende partijen en bij assurancemanagement ligt de focus op de kwaliteit van de dienstverlening.

Vanuit het projectenportfolio regisseert het team Diensten Management alles omtrent nieuwe dienstverlening aan het kerndepartement. Waar de taakvelden portfoliomanagement- en projectmanagementsupport zich richten op de nieuwe en lopende projecten, richt innovatiemanagement zich vooral op het onderzoeken van nieuwe informatiebehoeften binnen het kerndepartement en de verbinding met (nieuwe) technologie in de markt. Het team werkt met een vaste kern en een flexibele schil. Vanuit die gedachte wordt bijvoorbeeld flexibel invulling gegeven aan projectarchitectuur en andere (project)disciplines zoals test- en projectmanagement.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jerry Manduapessy, Teamcoördinator van Dienstenmanagement

070-3427159

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, Expert recruiter

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Expert huisvesting en faciliteiten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur/onderzoeker operatie Inzicht in Kwaliteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur/inspecteur Inspectie der Rijksfinanciën

ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon