• Maasland
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 572013, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Word IT Solution Architect!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij als burger een directe betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van materieel logistieke en financiële IT projecten? Wil jij daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een professionele defensieorganisatie en daarmee vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Solliciteer dan nu en wordt als IT Solution Architect de verbindende factor tussen IT-oplossingen (Solutions) en bedrijfsvoerings-behoeftes bij Defensie?

Als IT Solution Architect ben je verantwoordelijk voor het stimuleren, handhaven en toezien op naleving van architectuurprincipes en IT- aansluitvoorwaarden binnen IT-projecten conform het defensiebeleid.

Wat ga je doen?

 • Het opstellen van roadmaps i.s.m. proces domein vertegenwoordigers met daarin lange termijn planning en prioritering van IT-behoeftes;
 • Het concretiseren van deze behoeftes in specifieke projecten d.m.v. het opstellen van advies(deel)producten)
 • het genereren van oplossingsrichtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses i.s.m. met BV en IT specialisten.
 • Het inhoudelijk voorbereiden van (multidisciplinaire) IT projecten en daaraan gerelateerde adviesproducten binnen het M&F domein;
 • Onder genoemde advies(deel)producten worden o.a. verstaan: projectkaarten, projectvoorstellen, business-cases, project start architectuur, Informatievoorzieningsbehoeftes (IVB’s) en domein specifieke roadmaps.
 • Afstemmen van ontwikkelde adviesproducten en -processen op andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen en draagvlak creëren.
 • Beheren en bijstellen van adviesproducten en voorstellen doen voor het aanpassen en/of verbeteren van adviesprocessen en processen;
 • Het ondersteunen van de Senior IT Solution Architecten.

De belangrijkste verantwoordelijkheden bestaan uit:

 • In dit specifieke geval betreft de functie hoofdzakelijk ondersteuning van de interne bedrijfsvoering M&F op het gebied van planning & control. Daar waar nodig ondersteun je collega Informatiemanagers op een specifiek proces domein (bijvoorbeeld: Inkoop Verwerving & Afstoting);
 • Je draagt zorgt voor een adequate Business IT Alignment en brengt BV behoeftes en IT-oplossingen bij elkaar;
 • Je bent de sparringpartner op het gebied van IT oplossingen en helpt de BV waarde te creëren door slimme inzet van IT toepassingen en innovaties;
 • Je hanteert geldende kaders & richtlijnen op het gebied van bijvoorbeeld architectuur, IT-aansluitvoorwaarden en levert een significante bijdrage om IT toekomst vast en betaalbaar te houden voor Defensie
 • Je legt verantwoording af over de advies(deel)producten en adviezen. Dit is gericht op kwaliteit, mate van afstemming met betrokken partijen en de dimensies product tijd, geld en capaciteit;
 • Je neemt beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, procedures en processen mee als basis voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Senior IT Solution Architect bestaan uit:

 • Afstemming horizontaal (Enterprise Architectuur) en verticaal (andere Deelgebieden en projecten);
 • Opmaken en controleren van Solution ontwerpen;
 • Het stimuleren, handhaven en toezien op naleving van architectuurprincipes en IT- aansluitvoorwaarden binnen IT-projecten en conform het defensiebeleid;
 • Invulling geven aan: richting, vormgeving, inrichting en verrichting in samenwerking met Enterprise Architecten en Ontwerpers;
 • Actief de meerwaarde uitdragen van het Werken onder Architectuur en zo draagvlak creëren voor adoptie van adviezen en opgeleverde producten.

Contacten:

 • Extern Defensie heb je contact met leveranciers over toekomstige ontwikkelingen en innovatie en consequenties die dit heeft voor de roadmaps;

Intern Defensie:

 • Met projectleiders en IT-specialisten aangaande te realiseren oplossingen en hoe deze zich verhouden t.a.v. kaders & richtlijnen en architectuurprincipes;
 • Met informatiemanagers aangaande beoogde IT-oplossingen voor het eigen aandachtsgebied en de toets daarvan op verschillende architectuur criteria;
 • Met Enterprise Architecten aangaande de relaties tussen gekozen oplossingen en bijvoorbeeld operationele en strategische roadmaps.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het domein Materieel Logistiek en Financiën [M&F].

De Sectie Planning en Business-IT alignement (Sectie Plan) is het loket en de enige voordeur voor de keten M&F IT. Sectie Plan heeft als taak het opstellen van het meerjarig integraal productieplan van de afdeling, het uitvoeren van het intake-proces van nieuwe opdrachten en het (helpen bij het) opstellen van behoeftestellingen en requirements. De sectie levert specifieke, domein gebonden expertise voor de verschillende bedrijfsprocessen. In deze sectie bevinden zich de kennisgebieden voor de volgende bedrijfsfuncties: operationeel optreden en transport management; projectmatig werken, verwerven (inkopen), afstoten en financiën; (her)bevoorrading; (wapen)systeemmanagement en systeemonderhoud; business intelligence en data integratie. Afhankelijk van het aanbod van de werkzaamheden zal de nadruk liggen op regie-, instandhoudings-, project- en ontwikkelactiviteiten. In het materieel logistieke en financiële domein is altijd sprake van een integrale aanpak met expertise die op meerdere gebieden inzetbaar is. De sectie bewaakt daarom de samenhang der dingen waarbij intensief met de bedrijfsvoering wordt samen gewerkt. Inzet van kennis en expertise in het voortraject voor projecten is primair gericht op projectkaart, PSA en Projectvoorstel, waarna overdracht naar Change plaatsvindt voor de realisatie.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Thomas Gijsbertse

06-10192273

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Floris-Jan Henzen, Recruitment Adviseur

06-33051490

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Senior IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Solution Architect

Miniseterie van Defensie
 • Utrecht
 • WO bachelor
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon