Junior adviseur grondzaken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit /DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 11 april
 • Vacaturenummer DGRTLG20230224_11
 • Plaatsingsdatum 14 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een stevige bijdrage leveren aan het oplossen van de ruimtelijke vraagstukken in het landelijk gebied en daarbij je kennis van grondzaken inbrengen? Krijg jij energie van complexe vraagstukken en wil je daarbinnen jouw kennis en ervaring in het vakgebied vertalen naar adviezen voor een uitvoerbaar grondbeleid en instrumentarium? Dan ligt er een mooie uitdaging bij de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied!

De transitie van het landelijk gebied is een forse opgave voor de komende jaren waar de opgaven voor landbouw (o.a. emissiereductie stikstof), natuur, water en klimaat samenkomen. Grond is schaars en een cruciale succesfactor bij het realiseren van deze opgaven. Dit vraagt samenwerking tussen overheden en alle betrokken partijen in een gebied, maar vooral ook kennis van grondzaken en inzetbaar grondinstrumentarium.

Wat ga je doen?
Vanuit het Team Grondzaken ben je een verbindende schakel naar de provincie (de gebiedsregisseur voor de transitie van het landelijk gebied) en andere betrokkenen. Je adviseert over complexe aankoopverzoeken van provincies voor de Nationale Grondbank. Vanuit je ruime ervaring met aankopen en onderhandelingen ben je opdrachtgever en contact voor het Rijksvastgoedbedrijf die de aankoopverzoeken uitvoert.
Daarnaast begeleid en adviseer je over financieringsaanvragen van provincies over bijvoorbeeld afwaardering. Met jouw kennis en/of ervaring uit de praktijk help je je beleidscollega’s en denk je mee bij het formuleren van uitvoerbaar grondbeleid en/ of -instrumentarium. Al met al, een plek die je als gegoten zit vanwege jouw kennis uit een relevante rentmeesteropleiding en/of werkervaring in het vakgebied.

Wat jouw baan extra leuk maakt? Je komt te werken in het hart van een nieuwe organisatie en draagt bij aan het vormgeven aan de samenwerking tussen verschillende departementen en verschillende overheden om samen tot resultaten te komen. Dat doe je door beleid en uitvoering aan elkaar te verbinden, knelpunten te signaleren en met geschikte oplossingen te komen. Je werkt aan urgente opgaven waar je kennis en ervaring van grondzaken hard nodig is. Een uitdagende functie, waarbij je snel schakelt tussen diverse lopende dossiers en de rust bewaakt in een dynamisch werkveld!

 • Je hebt hbo- of wo-werk- en -denkniveau.
 • Je hebt een relevante rentmeester- of vastgoedopleiding en/of werkervaring in het vakgebied.
 • Je hebt ervaring met een breed scala van grondinstrumentarium (ook fiscaal en juridisch).
 • Je kunt door je kennis van en/of werkervaring op gebied van grondzaken en -instrumentarium meedenken en tijdig schakelen met betrokken partijen.
 • Je houdt van complexe vraagstukken / puzzels en kunt daarbinnen jouw kennis en/ of ervaring in het vakgebied vertalen naar adviezen voor uitvoerbaar grondbeleid en -instrumentarium.
 • Je krijgt energie van samenwerken met een team en zoekt proactief de verbinding met anderen op.
 • Je schakelt snel tussen diverse lopende dossiers en werkt resultaatgericht.
 • Je brengt je boodschap zowel schriftelijk als mondeling helder over.
 • Je bent actief in een netwerk in het vakgebied op het gebied van grondzaken zoals de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR).

Competenties:

 • Klantgerichtheid
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Analyseren
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de realisatie van de landelijke opgaven voor natuur, water en klimaat, en de transitie van het landelijk gebied die daarmee gepaard gaat heeft grond een sleutelrol om ruimte te creëren in het gebiedsproces. Daarom is er binnen RTLG een team Grondzaken, met experts en adviseurs op gebied van grondtransacties en afwaardering.

Het is een volledig nieuwe faciliteit die we de komende periode verder inrichten met nieuwe mensen en procedures. Deze faciliteit is de verbindende schakel tussen het gebiedsproces voor de transitie en de Nationale Grondbank (NGB). Als team Grondzaken helpen wij de gebiedsautoriteit bij het versnellen van de grondmobiliteit ten behoeve van de transitie landelijk gebied. Wij zijn het ‘grondloket’: als deskundigen zijn we vraagbaak voor onze collega's in de gebiedenteams en voor de gebiedsautoriteit. Met onze kennis en kunde begeleiden we provincies bij verzoeken tot grondtransacties door de nationale grondbank en bij verzoeken tot afwaarderen van grond. Ook zijn wij vraagbaak voor onze collega’s in de beleidskern van het ministerie; wij dragen bij aan het uitvoerbaar maken en verbeteren van het grondinstrumentarium. Naast deze loketfaciliteit zijn wij de opdrachtgever voor de Nationale Grondbank voor wat betreft verwerven, in tijdelijk beheer brengen en vervreemden van landbouwgronden.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit /DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Directoraat-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied
In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te realiseren.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook het stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, willen we bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onze organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) is opgericht om de grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken. Onze missie: de Rijksoverheid, provincies en andere overheden in staat stellen om te komen tot een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie in het landelijk gebied. Dat doen we volgens de doelen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

DG RTLG is onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In onze regieorganisatie en in de opdrachtverlening aan RTLG werken het Rijk en provincies nauw samen, omdat beide partijen elkaar nodig hebben om tot resultaat te komen. In DG RTLG komen twee rollen samen. Enerzijds een partnerrol, gericht op de samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers. Anderzijds een regierol, sturend op doelrealisatie op basis van gemeenschappelijk bepaalde kaders. Zo schakelen we steeds tussen beleid en uitvoering.

Het DG RTLG is nog volop in ontwikkeling. We stellen ons blijvend flexibel op, omdat we lerend en adaptief werken. Verder hechten we belang aan een mix van competenties en ervaringen. Vanuit zowel de Rijksoverheid als regio’s. Daarom zijn wij op zoek naar kandidaten met ervaring met provinciale gebiedsplannen- en processen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vincent van der Meij, Coördinerend Beleidsmedewerker

06-27626820

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asal Kleijsen, Recruiter

06-31019498

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit /DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur Monitoring en Implementatie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk Gebied en Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Analist Aanpak Piekbelasting

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit /DG Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon