(Junior) Beleidsmedewerker Beleidsinformatie digitale Rijksdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 19 april Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGDOO/CIORIJK/24/07
 • Plaatsingsdatum 27 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ben jij goed georganiseerd, vind je het leuk om dingen helemaal uit te pluizen en wil je de digitale Rijksoverheid verbeteren? Wij hebben een (starters-)functie waarin je rijksbreed werkt aan publicaties voor ambtenaren en de Tweede Kamer. Daarmee draag je bij aan een open overheid en het lerend vermogen binnen de Rijksoverheid.

Digitalisering is bij elk ministerie nodig om te functioneren, goed beleid te maken en uit te voeren. Bij de directie CIO Rijk maken wij beleid en afspraken over hoe alle ministeries dit veilig en effectief kunnen doen. Daar zijn we ook transparant over naar de samenleving en de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld via het Rijks ICT-dashboard en in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. In deze publicaties geven wij inzicht in de cijfers achter ICT bij de Rijksoverheid, hoe de Rijksoverheid omgaat met ICT en wat de voortgang is op projecten en activiteiten. De rapportage wordt jaarlijks, met veel aandacht, aangeboden aan de Tweede Kamer en besproken in een debat.
In deze functie ga je werken aan het opstellen en presenteren van de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR). De rapportage wordt jaarlijks opgesteld door een collega’s van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. CIO Rijk is verantwoordelijk voor het hoofdstuk over ICT en Informatievoorziening. Om deze rapportage mogelijk te maken wordt ieder jaar vastgesteld welke informatie we verzamelen en delen. Je verzorgt naast de JBR ook deze jaarlijkse update. Je werkt daarbij veel samen met collega's van CIO Rijk en met collega's van andere ministeries. Het resultaat is Rijksbreed inzicht en overzicht over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en welke resultaten er zijn geboekt. Hiermee verbeteren we ook het lerend vermogen binnen de Rijksoverheid. CIO Rijk ontwikkelt dit continu door met als doel om transparantie en inzicht te geven in de maatschappelijke bijdrage van ICT voor de Rijksoverheid.
We zijn op zoek naar een nieuwe collega met een brede interesse in digitalisering en de Rijksoverheid. Iemand die overzicht houdt, samenhang ziet en in de gaten houdt en daarin veel de samenwerking met collega’s binnen vanuit CIO Rijk opzoekt.
Wat ga je doen
Als beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van het ICT-hoofdstuk in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Je zorgt voor een soepel proces, analyse en duiding van de gegevens en goede communicatie naar het directieteam van CIO Rijk en de staatssecretaris. Je kijkt ook naar mogelijkheden om de data te presenteren, bijvoorbeeld met visualisaties.
Het verzamelen van data en gegevens kan tijdrovend zijn, daarom kijk je elk jaar kritisch of dit efficiënter of beter kan. Je gaat daarover in overleg met collega’s binnen CIO Rijk (is alle data wel nodig of missen we gegevens?) maar vraagt ook naar ervaringen en verbeterpunten bij andere ministeries. Op basis van deze informatie doe je verbetervoorstellen.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen binnen CIO Rijk breed inzetbaar is. Dit betekent bijvoorbeeld dat je de opgedane kennis en ervaring binnen CIO Rijk deelt en inzet bij directie brede activiteiten. Binnen CIO Rijk is altijd genoeg te doen!

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil een goede afspiegeling van de samenleving zijn en werkt daarom actief aan een divers personeelsbestand binnen een inclusieve organisatie. Wat je kúnt is belangrijker dan wie je bént. We vinden het dan ook prima dat je in je sollicitatie alleen die (persoons)gegevens noemt die je relevant vindt voor de functie. Want ook zonder bijvoorbeeld je naam, je leeftijd of je geboorteplaats kunnen wij een goede inschatting maken of je in aanmerking komt voor een sollicitatiegesprek.

DG Digitalisering en Overheidsorganisatie
Bij het Directoraat Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) van het ministerie van BZK werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIO Rijk. Centraal bij deze directies staat de uitvoering van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Vanuit de werkagenda Waardengedreven Digitaliseren richten en faciliteren wij gezamenlijk de digitale transitie van onze samenleving en de (Rijks)overheid. Hiervoor acteren wij als één flexibele betrouwbare en proactief dienstverlenende overheid om de maatschappelijke opgaven waar we gezamenlijk voor staan aan te pakken. Hiervoor formuleren we integraal beleid, stellen we kaders, en waar nodig jagen we aan en ondersteunen we actief. We trekken hierin samen op met publieke en private partners. In Nederland, de Europese Unie en daarbuiten. We leveren transparante, betrouwbare en responsieve diensten aan burgers, bedrijven en overheden, die bijdragen aan een betere samenleving en een sterk democratisch proces.

Directie CIO Rijk
De directie CIO Rijk (Directie CIO Rijk) stelt via het CIO-stelsel kaders voor de informatisering en ICT bij de Rijksoverheid en ziet daarop toe. De I-strategie Rijk is daarvoor leidend en daarmee een belangrijke pijler voor de digitale transitie van het Rijk. CIO Rijk is een directie in opbouw, die ondertussen flink groeit. In omvang en in takenpakket. Sinds 1 februari 2021 jaar bestaat de directie officieel uit de volgende afdelingen: 'Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)', 'I-stelsel en Vakmanschap (ISenV)’ en 'ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)'. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau. Deze functie valt binnen

Directie CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Floor Kloosterman, Manager I-stelsel en Vakmanschap

06-51012163

Richard Bor, Senior beleidsmedewerker

06-21162699

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker – Rijks ICT-dashboard

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Secretaris CIO-beraad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingssecretaris voor de afdeling ISenV

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon